Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
 • Налаштування доступності
 • A-
  A+
Результати проведення засідання комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Національної поліції України за IV квартал 2021 року
Опубліковано 23 грудня 2021 року о 14:03

16 грудня 2021 року відбулось засідання комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Національної поліції України

Порядок денний засідання включав в себе такі питання:

 1. Про оцінку ефективності виконання Антикорупційної програми    Національної поліції України на 2019-2021 роки, у т.ч. упродовж четвертого кварталу 2021 року.
 2. Про погодження проекту Антикорупційної програми Національної поліції України на 2022 – 2024 роки.
 3. Про вивчення та дотримання наказу НАЗК від 23.07.2021  №449/21, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 липня 2021 року за №987/36609 «Про затвердження форми декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та Порядку заповнення та подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування», наказу НАЗК від 20 серпня 2021 року № 539/21, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 жовтня 2021 року за № 1303/36925 «Про затвердження Порядку перевірки факту подання суб'єктами декларування декларацій відповідно до Закону та повідомлення НАЗК про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій», наказу НАЗК від 23.07.2021 №450/21, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 липня 2021 року за № 988/36610 «Про затвердження Порядку інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування» та наказу НАЗК від 23.07.2021  № 451/21, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 жовтня 2021 року за № 989/36611 «Про затвердження Порядку інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття валютного рахунка в установі банку ­нерезидента».                                               
 4. Про виконання підрозділами поліції вимог проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, відповідно до Закону.                                                  
 5. Про виконання підрозділами поліції вимог наказів НПУ від 23.12.2020 №1025 «Про організацію обліку повідомлень поліцейських, державних службовців та інших працівників НПУ щодо наявності в них конфлікту інтересів та заходи щодо їх урегулювання», від 23.12.2020 № 1026 «Про ведення обліку поліцейських, державних службовців та інших працівників НПУ, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень».
 6. Про стан організації та підготовки до електронного декларування осіб, уповноважених на виконання функцій держави за 2021 рік.
 7. Різне.

У зазначеному заході брали участь керівники структурних підрозділів апарату центрального органу управління поліції, міжрегіональних територіальних органів.

На засіданні ухвалено вжити дії щодо забезпечення ефективної реалізації заходів, передбачених Антикорупційною програмою НПУ у встановлені строки:

 • забезпечити якісну та своєчасну підготовку підлеглими працівниками звітів про результати виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою НПУ, відповідно до наказу НПУ від 20 березня 2019 року №246 (зі змінами); до 05 січня 2022 року надіслати до УЗК НПУ на електронну адресу [email protected] в електроному вигляді  (в паперовому вигляді надсилати лише лист – супровід) інформацію (звіт) про хід виконання Антикорупційної програми НПУ, у т.ч. упродовж четвертого кварталу 2021 року, відповідно з вимогами наказу НПУ від 20 березня 2019 року № 246 (зі змінами). 

Схвалено проєкт Антикорупційної програми НПУ на 2022 – 2024 роки:

 • керівникам структурних підрозділів центрального органу управління поліції, територіальних (у тому числі міжрегіональних) органів, установ, що належать до сфери управління НП вживати у встановлені строки дії щодо забезпечення ефективної реалізації заходів, передбачених Антикорупційною програмою НПУ на 2022 – 2024 роки (після її погодження НАЗК); 
 • забезпечити якісну та своєчасну підготовку підлеглими працівниками звітів про результати виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою НПУ на 2022 – 2024 роки (після її погодження НАЗК); 
 • організувати якісне вивчення та дотримання підлеглими працівниками  наказу НАЗК від 23.07.2021  № 449/21, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 липня 2021року за № 987/36609 «Про затвердження форми декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та Порядку заповнення та подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»; 
 • організувати якісне вивчення та дотримання підлеглими працівниками наказу НАЗК від 20.08.2021  № 539/21, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 жовтня 2021року за № 1303/36925 «Про затвердження Порядку перевірки факту подання суб'єктами декларування декларацій відповідно до Закону та повідомлення НАЗК про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій»;
 • організувати якісне вивчення та дотримання підлеглими працівниками наказу НАЗК від 23.07.2021 № 450/21, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 липня 2021 року за № 988/36610 «Про затвердження Порядку інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування»; 
 • організувати якісне вивчення та дотримання підлеглими працівниками наказу НАЗК від 23.07.2021  № 451/21, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 жовтня 2021року за № 989/36611 «Про затвердження Порядку інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття валютного рахунка в установі банку ­нерезидента»; 
 • звернути увагу на недопущення призначення працівників поліції, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком без проведення спеціальних перевірок; 
 • при проведенні спеціперевірок тримати на постійному контролі неухильне виконання вимог Закону та Постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 171; вживати заходи щодо неухильного виконання вимог наказу Національної поліції України від 23.12.2020 № 1025 «Про організацію обліку повідомлень поліцейських, державних службовців та інших працівників НПУ щодо наявності в них конфлікту інтересів та заходи щодо їх урегулювання»; 
 • вживати заходи щодо неухильного виконання вимог наказу Національної поліції України від 23.12.2020 № 1026 «Про ведення обліку поліцейських, державних службовців та інших працівників Національної поліції України, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень»; 
 • рекомендувати підпорядкованому особовому складу ознайомитись із розробленими НАЗК методичними рекомендаціями щодо електронного декларуваннята розробленими рекомендаціями УЗК НПУ, які розташовані на офіційному вебсайті Національної поліції України у рубриці «Запобігання і протидія корупції», підрубриках «Електроне декларування та заходи здійснення фінансового контролю» та «Суб’єктам декларування». 

За допомогою зазначених методичних рекомендацій працівники поліції можуть отримати покрокову інструкцію із заповнення декларації та практичні поради:

 • провести роботу з роз’яснення видів юридичної відповідальності, яка настає за подання завідомо недостовірних відомостей або умисне неподання чи несвоєчасне подання без поважних причин декларації особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; 
 • забезпечити надання працівниками уповноважених підрозділів  (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції (далі – антикорупційні уповноважені), консультативну та методичну допомогу працівникам поліції (суб’єктам декларування) при підготовці своєчасного  електронного декларування осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2021 рік;
 • з метою своєчасної та якісної перевірки фактів подання суб’єктами декларування декларацій та повідомлення НАЗК про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій, підрозділам поліції необхідно неухильно виконувати вимоги Закону, наказу НАЗК від 20.08.2021 №539/21, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 жовтня 2021року за № 1303/36925 «Про затвердження Порядку перевірки факту подання суб'єктами декларування декларацій відповідно до Закону та повідомлення НАЗК про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій», наказу НПУ від 18.01.2021 № 38 «Про організацію та забезпечення проведення перевірки факту подання декларацій суб’єктами декларування»; 
 • забезпечити вжиття подальших заходів, спрямованих на запобігання і виявлення корупції в підпорядкованих органах та підрозділах поліції; забезпечити дотримання правил запобігання конфлікту інтересів під час виконання службових обов’язків, про вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його врегулювання, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів з дотриманням вимог статті 28 Закону «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів»; 
 • забезпечити виконання працівниками поліції обов’язків, вимог, обмежень та заборон, визначених Законом, статтею 18 Закону України «Про Національну поліцію», Правилами етичної поведінки поліцейських, затвердженими наказом МВС від 09.11.2016 № 1179, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.12 2016 за № 1576/29706; 
 • довести до відома керівників усіх рівнів про те, що відповідно до статті 3 Дисциплінарного статуту НПУ, керівник несе відповідальність за дотримання підлеглими службової дисципліни і законності в підпорядкованих органах (підрозділах, установах).

За результатами службових розслідувань за фактами скоєння кримінальних корупційних правопорушень, стосовно винних поліцейських вирішувати питання про накладення дисциплінарного стягнення – звільнення зі служби в поліції, на їх безпосередніх керівників – звільнення з посади, а до прямих керівників уживати найсуворіших заходів дисциплінарного впливу; у разі вчинення підлеглими працівниками корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, запропонувати включати до складу комісії з проведення службового розслідування за даними фактами представників уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання  та виявлення корупції.

Управління запобігання корупції

Національної поліції України


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux