1
2
17.01.2018
Головна » ПЕРЕХІДНЕ » Доступ до публічної інформації » МВС » Форма та порядок подання запиту на інформацію

Наказ МВС України від 11.02.2013 №126 "Про забезпечення функціонування та ведення системи обліку публічної інформації в Міністерстві внутрішніх справ України"
28.03.2013 | 14:16

 

МІНІСТЕРСТВО   ВНУТРІШНІХ   СПРАВ   УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

 

 

11.02.2013                          м.  Київ                             126

 

 

Про забезпечення функціонування та

ведення    системи  обліку  публічної

інформації в Міністерстві внутрішніх

справ України

 

 

         На виконання статті 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації", постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2011 року № 1277 "Питання системи обліку публічної інформації" та з метою забезпечення функціонування і ведення в Міністерстві внутрішніх справ України системи обліку публічної інформації

 

 

НАКАЗУЮ:

  

  

            1. Затвердити:

            1.1. Положення про Систему обліку публічної інформації в Міністерстві внутрішніх справ України, що додається.

            1.2. Перелік видів публічної інформації, розпорядником якої є Міністерство внутрішніх справ України, що додається.

            1.3. Картку обліку документа, який знаходиться у володінні Міністерства внутрішніх справ України, що додається.

    2. Керівникам структурних підрозділів апарату Міністерства, Головного управління внутрішніх військ, Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при МВС України, Департаменту Державної служби охорони при МВС України та Державного науково-дослідного інституту при МВС України в десятиденний термін з дня офіційного опублікування цього наказу забезпечити:

2.1. Призначення працівників, відповідальних за внесення даних до Системи обліку публічної інформації Міністерства внутрішніх справ України (далі – Система обліку), та надіслання до Департаменту режимно-секретного та документального забезпечення МВС України листів за підписами керівників або заступників керівників підрозділів, у яких повідомити посади, прізвища, ім’я, по батькові призначеного відповідального працівника та номер його службового телефону.

  2.2. Унесення до Системи обліку даних про документи, створені з дня набрання чинності Законом України "Про доступ до публічної інформації".

  2.3.  Постійний контроль за станом внесення до Системи обліку інформації, передбаченої Переліком видів публічної інформації, розпорядником якої є Міністерство внутрішніх справ України, та документів, які створюються в структурних підрозділах апарату МВС України в процесі діяльності.

 3. Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення МВС України (Аршинов І.А.) забезпечити впровадження, функціонування та програмно-апаратне супроводження Системи обліку, створення резервних копій бази даних, підключення робочих місць працівників структурних підрозділів апарату Міністерства (за наявності технічної можливості).

4. Департаменту режимно-секретного та документального забезпечення МВС України (Терещенко Ю.В.), Управлінню зв’язків з громадськістю МВС України (Поліщук В.П.), Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення МВС України (Аршинов І.А.) забезпечити проведення з працівниками, відповідальними за внесення даних до Системи обліку, занять з питань роботи в Системі обліку.

  5. Департаменту режимно-секретного та документального забезпечення МВС України (Терещенко Ю.В) забезпечити контроль за станом формування та внесення структурними підрозділами апарату Міністерства даних до Системи обліку з дня набрання чинності Законом України "Про доступ до публічної інформації" та забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

6. Начальникам головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на залізницях, ректорам вищих навчальних закладів МВС України, керівникам підприємств, установ, що належать до сфери управління МВС України, розробити відомчі положення про Систему обліку.

          7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника  Міністра – керівника апарату Лекаря С.І.

           8. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

 

Міністр

генерал внутрішньої служби України                                      В.Ю. Захарченко

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МВС України

____.02.2013 №_____

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Систему обліку публічної 

інформації в Міністерстві внутрішніх справ України

I. Загальні положення

1.1. Положення про Систему обліку публічної інформації в Міністерстві внутрішніх справ України (даліПоложення) визначає порядок функціонування та ведення Системи обліку публічної інформації в Міністерстві внутрішніх справ України (далі – Міністерство, МВС).

1.2. Це Положення розроблено відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (далі – Закон), Указу Президента України від               05 травня 2011 року № 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" та постанови Кабінету Міністрів України від                          21 листопада 2011 року № 1277 "Питання системи обліку публічної інформації".

1.3. Система обліку публічної інформації (далі – Система обліку) – це електронна база даних, що містить інформацію про документи, які Міністерством внутрішніх справ були отримані або створені в процесі виконання передбачених законодавством завдань і перебувають у його розпорядженні.

1.4. Наповнення Системи обліку відбувається відповідно до статті 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації" та Переліку видів публічної інформації, розпорядником якої є Міністерство внутрішніх справ.

1.5. Доступ громадян до інформації, що міститься в Системі обліку, є відкритим і здійснюється через Єдиний інтегрований веб-портал МВС України.

II. Порядок формування та ведення системи обліку

2.1. Організація роботи та контролю щодо забезпечення внесення та реєстрації інформації в Системі обліку, здійснення контролю за станом її формування покладається на Департамент режимно-секретного та документального забезпечення МВС (далі – ДРСДЗ).

2.2. Експлуатація програмно-технічних засобів Системи обліку, створення архівних копій бази даних, підключення користувачів структурних підрозділів

 

апарату Міністерства до сегменту інтернет-мережі в апараті Міністерства забезпечується Департаментом інформаційно-аналітичного забезпечення МВС (далі – ДІАЗ).

2.3. Безпосереднє внесення, доповнення та коректування Системи обліку здійснюється за напрямками службової діяльності відповідальними працівниками структурних підрозділів апарату Міністерства.

2.4. Автоматизоване робоче місце відповідального працівника структурного підрозділу апарату Міністерства підключається ДІАЗ до внутрішнього сегменту інтернет-мережі.

2.5. Внесення (доповнення) облікових записів здійснюється шляхом занесення інформації до екранних форм Системи обліку із зазначенням:

  номера картки обліку (порядковий номер, який присвоюється Системою обліку автоматично при записі інформації до бази даних);

  назви документа;

  реєстраційного номера документа;

  дати створення та/або надходження документа;

  джерела інформації (автор, відповідальний підрозділ);

  передбаченої законом підстави віднесення інформації до категорії з обмеженим доступом;

  строку обмеження доступу до інформації (у разі якщо вона віднесена до інформації з обмеженим доступом);

  галузі (за напрямками діяльності);

  ключових слів у документі;

  типу носія, форми зберігання документа (текстовий документ, плівки, відео-, аудіозапис тощо);

  виду документа (нормативно-правовий акт, угода, рішення, протокол, звіт, прес-реліз, доповідна записка, звернення, заява, подання, пропозиція, лист тощо);

  місця зберігання документа.

2.6 Відповідальний працівник має доступ тільки до облікових записів свого структурного підрозділу.

2.7. Працівники відділу забезпечення доступу до публічної інформації ДРСДЗ наділені правами адміністратора, мають доступ до всіх документів у Системі обліку та здійснюють контроль за станом її наповнення.

2.8. Ідентифікація працівників структурних підрозділів, які відповідають за зазначений напрямок роботи в Системі обліку, здійснюється адміністратором шляхом присвоєння їм власного ідентифікатора та пароля.

2.9. ДРСДЗ забезпечує реєстрацію користувачів у Системі обліку на підставі листа керівника структурного підрозділу апарату Міністерства або його заступника із зазначенням посади, прізвища, ім’я та по батькові, службового телефону за умови підключення користувача до інтернет-мережі.

2.10. Підключення користувачів до інтернет-мережі здійснюється ДІАЗ на підставі листа керівника структурного підрозділу апарату Міністерства або його заступника із зазначенням посади, прізвища, ім’я та по батькові, номера кабінету, номера адмінбудівлі та службового телефона відповідального працівника з обов’язковим погодженням із ДРСДЗ у встановленому порядку.

2.11. Створення, знищення облікового запису користувачів у Системі обліку, зміна пароля здійснюється працівниками відділу забезпечення доступу до публічної інформації ДРСДЗ, які наділені правами адміністратора.

2.12. Внесення до Системи обліку змін у разі виявлення неточності, помилки або зміни внесеної раніше інформації про документ здійснюється шляхом створення додатково до існуючої картки обліку окремої картки із зазначенням у Системі обліку факту внесення змін до змісту та дати її внесення.

2.13. Інформація про документ вноситься до Системи обліку впродовж трьох робочих днів з дня його підписання та реєстрації.

2.14. Інформація про документи, які створені до дня та з дня набрання чинності Законом України "Про доступ до публічної інформації", вноситься до Системи обліку в десятиденний термін.

2.15. Інформація, передбачена частиною першою статті 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації", підлягає обов'язковій реєстрації та внесенню до Системи обліку невідкладно, але не пізніше п'яти робочих днів з дня затвердження документа.

 2.16. Проекти нормативно-правових актів, які розроблені Міністерством, вносяться до Системи обліку не пізніше як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.

 2.17. Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров'ю та/або майну осіб, і про заходи, які здійснюються у зв'язку з цим.

 2.18. Система обліку ведеться державною мовою.

 2.19. Захист інформації в Системі обліку забезпечується шляхом створення комплексної системи захисту інформації, розміщеної на веб-порталі МВС, з підтвердженою відповідністю.

 

                             III. Користування Системою обліку

 3.1. Доступ до інформації, що міститься в Системі обліку, здійснюється безкоштовно шляхом заходження на веб-портал МВС.

 

 

Директор Департаменту

режимно-секретного та документального

забезпечення МВС України                                                        Ю.В. Терещенко

 

 

 

 

                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                   Наказ МВС України

                                                                                              11.02.2013 № 126

 

 

 

ПЕРЕЛІК

видів публічної інформації, розпорядником якої є Міністерство

внутрішніх справ України

 

1. Інформація про Міністерство внутрішніх справ України

1.1. Функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності Міністерства внутрішніх справ.

1.2. Інформація про організаційну структуру МВС України, прізвища, імена, імена по батькові, номери службових телефонів керівників Міністерства внутрішніх справ, департаментів, головних управлінь, управлінь, самостійних відділів, секторів апарату Міністерства (крім випадків, коли ці відомості належать до інформації з обмеженим доступом).

1.3. Положення про департаменти, головні управління, управління, самостійні відділи та сектори (крім випадків, коли ці відомості належать до інформації з обмеженим доступом).

1.4. Інформація щодо організації пропускного режиму до адміністративних будівель Міністерства внутрішніх справ.

2. Інформація про діяльність Міністерства внутрішніх справ України

2.1. Регламент роботи Міністерства внутрішніх справ.

2.2. Плани роботи Міністерства внутрішніх справ.

2.3. Звіти про виконання планів роботи Міністерства внутрішніх справ.

2.4. Інформація про наради, конференції, семінари, круглі столи, брифінги, прямі телефонні лінії, що проводяться Міністерством внутрішніх справ.

3. Інформація про колегію Міністерства внутрішніх справ України

3.1. Інформація про склад колегії Міністерства внутрішніх справ України.

3.2. Плани проведення засідань колегії Міністерства внутрішніх справ України.

4. Накази Міністерства внутрішніх справ України (крім випадків, коли ці відомості належать до інформації з обмеженим доступом).

5. Інформація про діяльність дорадчих органів, що створені та діють при Міністерстві внутрішніх справ.

6. Інформація про криміногенну ситуацію в державі (злочинність, аварійність тощо), що узагальнюється та обліковується структурними підрозділами Міністерства внутрішніх справ.

7. Інформація про доступ до публічної інформації

7.1. Інформація про систему обліку, види інформації, що знаходиться у володінні Міністерства внутрішніх справ.

          7.2. Аналітично-звітна інформація щодо стану розгляду запитів у Міністерстві внутрішніх справ, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери  управління МВС.

         7.3.  Перелік відомостей, що становлять службову інформацію.

          8. Інформація про розгляд звернень громадян у Міністерстві внутрішніх справ України

          8.1. Аналітично-звітна інформація щодо стану розгляду звернень та особистого прийому громадян у Міністерстві внутрішніх справ, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління МВС.

          8.2. Графік прийому громадян.

          8.3. Порядок прийому громадян.

9. Інформація про нормативну діяльність Міністерства внутрішніх справ України

9.1.Тексти проектів нормативно-правових актів, які розроблені Міністерством внутрішніх справ і підлягають громадському обговоренню (попередньо погоджені Міністром внутрішніх справ).

          10. Інформація з антикорупційної діяльності.

          10.1. Плани заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень в апараті Міністерства та територіальних органах внутрішніх справ.

          10.2. Звіти про виконання Плану заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень в апараті Міністерства та територіальних органах внутрішніх справ.

         10.3.Інформація про заходи, вжиті з метою протидії корупції, та про осіб, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.

           11. Інформація з питань планово-фінансової діяльності та матеріально-технічного забезпечення

           11.1. Витяги з річного та помісячного розпису асигнувань Державного бюджету України на відповідний рік.

           11.2. Зведені кошториси, зведені плани асигнувань загального фонду та зведені плани спеціального фонду за бюджетними програмами МВС України.

           11.3. Інформація про результативні показники виконання бюджетних програм.

           11.4. Інформація, пов’язана з проведенням процедур закупівель, яка підлягає оприлюдненню відповідно до вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель».

  12. Інформація про співпрацю Міністерства внутрішніх справ України з громадськістю

 13. Інформація з міжнародного співробітництва.

 13.1. Міжнародні договори у сфері протидії корупції та боротьби з організованою злочинністю.

 14. Інформація з питань кадрової роботи, державної служби.

14.1. Інформація щодо вакансій, порядку та умов проходження конкурсу на заміщення вакантних посад.

14.2.Перелік та умови отримання послуг з питань кадрової роботи, форми і зразки документів, правила їх заповнення.

 14.3.Умови прийому та порядок відбору на навчання до вищих навчальних закладів МВС, специфічні вимоги до вступників та порядок їх відбору для вступу.

 14.4. Декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру керівництва МВС.

           15. Перелік платних адміністративних послуг, що надаються МВС, та контактна інформація (номери телефонів, адреси електронної пошти) щодо їх отримання.

           15.1. Форми і зразки документів, необхідних для надання адміністративних послуг, та правила їх оформлення.

 

 

Директор Департаменту

режимно-секретного та документального

забезпечення МВС України                                                        Ю.В. Терещенко

 

 

 

 

   ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                   Наказ МВС України

                                                                                              11.02.2013 № 126

 

Картка обліку

документа, який знаходиться у володінні

Міністерства внутрішніх справ України

 

                 .

Дата заповнення                 20    року

Назва документа

 

Номер документа

 

Дата створення документа

 

Дата надходження документа

 

Джерело інформації (автор, відповідний підрозділ)

 

Передбачена законом підстава віднесення інформації до категорії з обмеженим доступом

 

Строк обмеження доступу до інформації (у разі якщо вона віднесена до інформації з обмеженим доступом)

 

Галузь

 

Ключові слова в документі

 

Тип носія (текстовий документ, плівки, відео- та аудіозаписи тощо),
форма зберігання

 

Вид документа (нормативні акти, угоди, рішення, протоколи, звіти, прес-релізи)

 

Проекти рішень (доповідні записки, звернення, заяви, подання, пропозиції, листи тощо)

 

Місце зберігання документа

 

 

 

 

 

 

При використанні матеріалу гіперпосилання на npu.gov.ua обов`язкове
версія для друку