1
2
24.10.2017
Головна » ПЕРЕХІДНЕ » Каталог послуг

03.08.2011 | 12:54

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від                            2011 р.

Київ

Деякі питання надання підрозділами
Міністерства внутрішніх справ та Державної
міграційної служби платних послуг

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити:

Порядок надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби платних послуг, що додається;

перелік платних послуг, що надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби, і розмір плати за їх надання згідно з додатком.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 4 червня 2007 р. № 795 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися органами та підрозділами Міністерства внутрішніх справ” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 42, ст. 1671);

постанову Кабінету Міністрів України від 28 січня 2009 р. № 65 “Про доповнення пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 4 червня 2007 р. № 795” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 9, ст. 272);

пункт 4 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 2009 р. № 724 “Деякі питання надання адміністративних послуг, видачі документів дозвільного характеру” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 53, ст. 1839).

3. Міністерству внутрішніх справ:

затвердити у двомісячний строк стандарти адміністративних послуг, що надаються його підрозділами, та подати Міністерству економічного розвитку і торгівлі інформацію про їх затвердження;

 

привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

4. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2012 року.

         Прем’єр-міністр України                                                   М. АЗАРОВ

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від                                   2011 р. № 

ПОРЯДОК
надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ
та Державної міграційної служби платних послуг

1. Цей Порядок визначає механізм надання підрозділами МВС та ДМС платних послуг, у тому числі адміністративних, фізичним і юридичним особам (далі — послуги).

2. Послуги надаються за письмовою заявою фізичних або юридичних осіб із зазначенням їх прізвища, імені, по батькові (найменування), місця реєстрації/проживання (місцезнаходження) та виду послуги, а також за постановою (ухвалою) суду в цивільних та господарських справах (далі — замовники).

3. Оплата наданих послуг здійснюється шляхом перерахування замовником коштів через банки, відділення поштового зв’язку або програмно-технічні комплекси самообслуговування.

Підтвердженням оплати послуг є платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв’язку або коду проведеної операції.

Прийняття плати за послуги безпосередньо працівниками підрозділів МВС та ДМС забороняється.

4. У разі надання послуги, що передбачає видачу бланка або номерного знака, розмір плати за її надання визначається з урахуванням витрат, пов’язаних з придбанням відповідної продукції.

Обсяг таких витрат визначається МВС.

5. У разі письмового звернення замовника щодо термінового надання послуги та можливості підрозділів МВС або ДМС надати послугу у строк до 10 днів, розмір плати збільшується на 100 відсотків.

6. Замовник має право відмовитися від надання замовленої послуги шляхом подання на ім’я керівника відповідного підрозділу МВС або ДМС заяви у письмовій формі.

7. Повернення коштів за ненадані послуги здійснюється за письмовою заявою замовника на підставі оригіналу платіжного документа та документа, що посвідчує особу.

8. Плата за надання послуг підрозділам МВС не справляється, крім вартості продукції, яка використовується під час надання послуги.

9. Відповідальність за дотримання вимог цього Порядку покладається на керівників підрозділів МВС та ДМС.

10. Контроль за повнотою надходжень від надання послуг та веденням бухгалтерського обліку здійснюється МВС.

__________________

 

 

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від                                   2011 р. №

ПЕРЕЛІК
платних послуг, що надаються підрозділами
Міністерства внутрішніх справ та Державної
міграційної служби, і розмір плати за їх надання

Найменування послуги

Розмір плати за надання послуги, гривень

I. Адміністративні послуги

Підрозділи експертної служби

1. Сертифікація зброї, конструктивно схожих із нею виробів, набоїв, виробів піротехнічних побутового призначення та феєрверків з видачею сертифікатів (за схемами згідно з ДСТУ 3413):

 

схема № 1 (одиничний виріб)

562,8
(без урахування вартості досліджень зразка)

схема  № 2 (партія продукції) (модифікація)

562,8
(без урахування вартості досліджень зразка)

схема № 3 (серійне виробництво продукції на підставі аналізу документації) (модифікація)

6 162,66
(без урахування вартості досліджень зразка та коригувальних заходів)

схема № 4 (серійне виробництво продукції з обстеженням виробництва)

8 273,16
(без урахування вартості досліджень зразка та коригувальних заходів)

коригувальні заходи

2 326,24
(без урахування вартості досліджень зразка)

технічний нагляд за виробництвом сертифікованої продукції (модифікація)

2 063,6
(без урахування вартості досліджень зразка та коригувальних заходів)

скасування сертифіката

150,08

видача копії сертифіката/додатка до сертифіката

23,45

Підрозділи міліції громадської безпеки

2. Видача дозволів на придбання і перевезення вогнепальної зброї, боєприпасів, інших предметів, на які поширюється дозвільна система, і пов’язане з цим оформлення документів:

 

 

 

для юридичних осіб

81

для фізичних осіб

18

3. Видача (реєстрація, перереєстрація) дозволу на зберігання і носіння:

 

нагородної зброї

54

мисливської, холодної, пневматичної зброї, інших предметів, на які поширюється дозвільна система

9

4. Видача дозволу (оформлення документів) на:

 

відкриття та функціонування об’єктів дозвільної системи, що працюють з вибуховими матеріалами, піротехнічних майстерень та інших об’єктів відповідно до Положення про дозвільну систему, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 р. № 576

270

зберігання вогнепальної зброї, боєприпасів до неї, інших предметів і матеріалів, на які поширюється дозвільна система, на об’єктах дозвільної системи

270

 

зберігання і носіння зброї, що належить підприємствам, установам та організаціям, під час виконання службових обов’язків

54

ввезення в Україну та вивезення з України, транзит через територію України зброї, боєприпасів, інших предметів і матеріалів, на які поширюється дозвільна система

270

5. Видача висновку, пов’язаного з наданням юридичним та фізичним особам згоди на укладення договорів про виконання робіт, пов’язаних з виготовленням, придбанням, зберіганням, обліком, охороною, перевезенням предметів і матеріалів, на які поширюється дозвільна система

54

6. Переоформлення зброї за місцем її обліку з одного власника на іншого

108

7. Видача дублікатів документів дозвільного характеру, зазначених у пунктах 3—6 цього переліку, у разі їх втрати або пошкодження[1]

 

Підрозділи державної автомобільної інспекції

8. Видача посвідчення водія на право керування транспортними засобами:

 

після закінчення навчального закладу та складення іспитів

26

після закінчення строку позбавлення права на керування транспортним засобом, що становить 12 і більше місяців (із складенням іспитів)

26

у разі відкриття іншої категорії (із складенням іспиту)

26

у разі відкриття нижчої категорії (із складенням іспиту)

13

9. Видача свідоцтва про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі (із складенням іспитів):

78

повторне прийняття іспитів у водія на право керування транспортними засобами з небезпечними вантажами

78

видача свідоцтва про підготовку уповноваженого з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів (із складенням іспитів)

75

повторне прийняття іспитів у кандидата на право уповноваженого з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів

75

10. Видача свідоцтва про допуск транспортних засобів до перевезення небезпечних вантажів

93

11. Реєстрація, перереєстрація колісних транспортних засобів з видачею свідоцтва про реєстрацію або його дубліката та номерних знаків:

 

автомобілів, автобусів

26

мототранспорту, причепів

22

12. Видача свідоцтва про реєстрацію колісних транспортних засобів у звязку з його пошкодженням або непридатністю, внесенням змін до реєстраційного документа або для виїзду за кордон:

 

автомобілів, автобусів

26

мототранспорту, причепів

22

13. Видача тимчасового реєстраційного талона на право керування транспортним засобом (за заявою власника або за дорученням):

 

автомобілів, автобусів

15

мототранспорту, причепів

15

14. Зняття з обліку транспортного засобу з видачею облікової картки та номерних знаків для разових поїздок:

 

автомобілів, автобусів

26

мототранспорту, причепів

22

15. Повторне прийняття таких іспитів з подальшим оформленням документів на право керування транспортними засобами з видачею екзаменаційної картки:

 

з Правил дорожнього руху та навичок керування транспортними засобами

26

з навичок керування транспортними засобами

13

16. Оформлення та видача:

 

дозволу на встановлення і використання на транспортних засобах спеціальних звукових та/або світлових сигнальних пристроїв синього чи жовтого кольору

68

дозволу на перевезення надгабаритних, великовагових вантажів

95

документів щодо погодження маршрутів дорожнього перевезення небезпечних вантажів

95

17. Розгляд проектів нормативно-технічної документації щодо погодження проектів конструкцій транспортних засобів у частині дотримання вимог щодо забезпечення безпеки дорожнього руху з видачею свідоцтва про погодження конструкції

199

18. Підготовка документів та оформлення висновку про подальшу експлуатацію транспортного засобу, ідентифікаційні номери кузова (рами) якого підроблені, прийшли в непридатність або який розшукується правоохоронними органами іноземних держав

 

83

19. Видача висновку щодо можливості:

 

дублювання ідентифікаційних номерів транспортних засобів

94

нанесення ідентифікаційних номерів транспортних засобів

86

20. Видача:

 

довідки про відповідність технічного стану автобусів перевізника-претендента умовам перевезень

120

висновку про відповідність перевізника-претендента вимогам нормативно-правових актів у сфері безпеки дорожнього руху

250

21. Виготовлення макетів індивідуальних номерних знаків транспортних засобів, які виготовляються на замовлення власників транспортних засобів, з видачею номерних знаків (за один комплект):

 

три символи

300

кожний наступний (до восьми символів)

90

графічний елемент

500

22. Оформлення та видача погодження (висновку) на заміну номерного агрегата транспортного засобу, а також на переобладнання транспортного засобу без заміни номерних агрегатів

98

23. Оформлення дозволу на видачу документів, транзитних номерних знаків, пов’язаних з придбанням або реалізацією транспортних засобів та кузовів (рам)

36

Підрозділи ДМС

24. Оформлення та видача тимчасового посвідчення громадянина України

42,7

25. Видача довідки про реєстрацію особи громадянином України

137,75

26. Оформлення та видача:

 

паспорта громадянина України для виїзду за кордон**

87,15

паспорта громадянина України для виїзду за кордон на заміну втраченого**

73,32

проїзного документа дитини для виїзду за кордон**

30,35

дозволу на імміграцію в Україну іноземцям або особам без громадянства

179,74

посвідки на постійне або тимчасове проживання**

52,49

запрошення фізичним особам для отримання візових документів на вїзд в Україну іноземцям та особам без громадянства

56,52

запрошення юридичним особам для отримання візових документів на вїзд в Україну іноземцям та особам без громадянства

169,7

дозволу для виїзду громадянина України на постійне проживання за кордон

195,31

27. Видача довідки третім особам про реєстрацію місця проживання та місця перебування фізичних осіб

28,66

28.  Внесення відомостей про другий паспорт громадянина України для виїзду за кордон у паспорт громадянина України для виїзду за кордон

60,17

29. Внесення відомостей про дітей у паспорт громадянина України для виїзду за кордон

18,63

30. Внесення відомостей до паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянам, які повернулися на постійне проживання в Україну

40,44

31. Оформлення іноземцям та особам без громадянства продовження строку перебування на території України

44,85

II. Інші послуги, які надаються згідно з основною діяльністю

Підрозділи експертної служби

32. Проведення досліджень, оцінки на замовлення,
а саме:

 

1) дослідження трасологічне:

 

простої складності

422,1

середньої складності

1 875,2

складне

2 961

2) дослідження холодної зброї:

 

простої складності

211,05

середньої складності

586

складне

1128

3) дослідження балістичне:

 

простої складності

422,1

середньої складності

1 172

складне

 

2 538

4) дослідження технічного укріплення стрільбищ та тирів

5 640

5) дослідження документів:

 

простої складності

375,2

середньої складності

1 406,4

складне

5 640

6) дослідження почеркознавче: 

 

простої складності

750,4

середньої складності

1 875,2

складне

5 640

7) портретне та фототехнічне дослідження:

 

простої складності

375,2

середньої складності

1 406,4

складне

6 768

8) дослідження транспортних засобів і документів, що їх супроводжують (комплексне), у тому числі:

 

дослідження транспортних засобів усіх категорій вітчизняного виробництва та країн СНД або окремих агрегатів:

 

простої складності

126,63

середньої складності

597,72

складне

1 353,6

дослідження транспортних засобів усіх категорій іноземного виробництва або окремих агрегатів:

 

простої складності

164,15

середньої складності

908,3

складне

2 044,5

дослідження мопедів або їх окремих агрегатів:

 

простої складності

32,83

середньої складності

58,6

складне

141

9) дослідження звуко- та відеозапису:

 

простої складності

1 407

середньої складності

4 688

складне

9 870

10) вибухотехнічне дослідження:

 

простої складності

2 298,1

середньої складності

5 742,8

складне

13 747,5

11) дослідження матеріалів, речовин, виробів та харчових продуктів:

 

простої складності

375,2

середньої складності

1 406,4

складне

5 640

12) імунологічне дослідження та дослідження волосся

187,6

13) цитологічне дослідження

375,2

14) молекулярно-генетичне дослідження

2 115

15) дослідження обставин i механізму дорожньо-транспортних пригод, електротехнічного (технічної експлуатації електроустаткування), технічного стану транспортних засобів:

 

простої складності

562,8

середньої складності

1 758

складне

6 345

16) транспортно-трасологічне дослідження, дослідження деталей транспортних засобів, дорожньо-технічне дослідження:

 

простої складності

2 110,5

середньої складності

5 274

складне

9 517,5

17) автотоварознавче дослідження:

 

простої складності

70,35

середньої складності

146,5

складне

846

18) залізничнотехнічне дослідження:

 

простої складності

2 110,5

середньої складності

5 274

складне

9 517,5

 

 

19) дослідження обставин виникнення та розвитку пожеж і дотримання вимог пожежної безпеки:

 

простої складності

1 407

середньої складності

3 516

складне

6 345

20) металографічне дослідження:

 

простої складності

750,4

середньої складності

1 875,2

складне

3 384

21) комп’ютерно-технічне дослідження:

 

простої складності

2 814

середньої складності

7 032

складне

16 920

22) товарознавче дослідження (вартості машин, обладнання, сировини, товарів народного споживання):

 

простої складності

1 031,8

середньої складності

2 637

складне

6 345

23) економічне дослідження:

 

простої складності

2 814

середньої складності

7032

складне

12 690

24) мистецтвознавче дослідження:

 

простої складності

703,5

середньої складності

2 344

складне

22 560

25) психологічне дослідження:

 

простої складності

938

середньої складності

1 758

складне

 

 

4 230

26) дослідження у сфері інтелектуальної власності:

 

простої складності

1 876

середньої складності

4 688

складне

11 280

27) оцінка:

 

нерухомих речей:

 

простої складності

562,8

середньої складності

2 930

складна

7 050

машин, обладнання, колісних транспортних засобів:

 

простої складності

469

середньої складності

2 344

складна

7 050

літальних апаратів та судноплавних засобів:

 

простої складності

4 690

середньої складності

14 650

складна

35 250

рухомих речей, що становлять культурну цінність

5 860

рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, дорожніх транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів та тих, що становлять культурну цінність:

 

простої складності

187,6

середньої складності

586

складна

1 410

прав на об’єкти інтелектуальної власності:

 

простої складності

4 690

середньої складності

8 790

складна

14 100

33. Огляд місць проведення масових заходів на вибухобезпеку

70,5

(за одну годину)

 

 

 

34. Видача висновку за результатами проведення дослідження транспортних засобів та їх реєстраційних документів (комплексне) під час проведення державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку:

 

транспортних засобів усіх категорій вітчизняного виробництва та країн СНД або окремих агрегатів

126,63

транспортних засобів усіх категорій іноземного виробництва або окремих агрегатів

164,15

мопедів або їх окремих агрегатів

32,83

35. Нанесення спеціальних індивідуальних та дублюючих ідентифікаційних номерів транспортних засобів

2 961

36. Відстрілювання вогнепальної зброї та огляд її технічного стану, у тому числі:

28,14

газової, гладкоствольної мисливської і спортивної, стартової, вихолощеної

60,97

несмертельної дії, переробленої з військових зразків нарізної і комбінованої мисливської та спортивної

70,35

Підрозділи державної автомобільної інспекції

37. Забезпечення супроводження для безпечного перевезення негабаритних, великовагових та небезпечних вантажів, автобусів та інших транспортних засобів спеціалізованими автомобілями Державтоінспекції МВС з використанням спеціальних світлових або звукових сигналів

9
(за один кілометр супроводження одного транспортного засобу одним автомобілем)

38. Обстеження з виїздом на місце території або окремих ділянок автомобільних доріг, вулиць і залізничних переїздів, на яких планується розміщення об’єктів дорожнього сервісу, малих архітектурних форм; ділянок вулично-дорожньої мережі, на яких планується відкриття нових або перегляд діючих маршрутів руху транспортних засобів, залучених до перевезення пасажирів.

177
(за один виїзд)

 

 

 

 

39. Підготовка і видача технічних умов на розміщення об’єкта дорожнього сервісу та малої архітектурної форми

294

 

 

 

40. Перевірка проектної документації щодо будівництва, реконструкції і ремонту автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів, об’єктів дорожнього сервісу, інших дорожніх споруд; забудови окремих територій населених пунктів; генеральних планів окремих забудов у населених пунктах; проектів комплексних схем організації руху та спорудження ліній міського електричного транспорту; схем організації дорожнього руху на відповідність технічним умовам та нормативно-правовим актам з безпеки дорожнього руху з подальшим оформленням документів щодо її розгляду та затвердження з наданням погодження або відмови в наданні погодження

190

 

41. Перевірка суб’єктів господарювання щодо відповідності матеріально-технічної бази та документації встановленим вимогам до діяльності, пов’язаної з реалізацією транспортних засобів, з видачею акта (висновку)

513

42. Проведення перевірки відповідності самостійно сконструйованого, конфіскованого транспортного засобу або транспортного засобу, право власності на який встановлено за рішенням суду, або такого, що визнаний в установленому порядку безхазяйним, або який за правом спадкування перейшов у власність держави або подарований державі власником, вимогам безпеки дорожнього руху, нормам і стандартам, з видачею висновку

163

43. Обстеження умов проведення субєктом господарювання перевірки технічного стану колісних транспортних засобів під час державного технічного огляду з видачею висновку

310

44. Доставка, зокрема з використанням спеціальних транспортних засобів, затриманих за порушення правил, норм і стандартів у сфері безпеки дорожнього руху або технічно несправних транспортних засобів до визначеного замовником місця їх зберігання

17

(за один кілометр доставки одного транспортного засобу)

45. Відповідальне зберігання номерних знаків транспортних засобів, знятих з обліку для подальшого закріплення за іншими транспортними засобами цього ж власника

3
(за одну добу)

 

 

46. Встановлення відповідності технічного стану колісних транспортних засобів вимогам правил норм і стандартів у сфері безпеки дорожнього руху з видачею протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу

85

Інформаційні підрозділи

47. Надання юридичним особам доступу до бази даних про втрачені паспорти та розшук осіб:

 

від 1 до 5 000 запитів на місяць

1 125,88

від 5 001 до 10 000 запитів на місяць

5 005,72

від 10 001 до 50 000 запитів на місяць

15 868,2

від 50 001 до 100 000 запитів на місяць

31 619,68

понад 100 000 запитів на місяць

47 304,67

 

 

_________

Примітка. Розмір плати за надання послуг наведено без урахування податку на додану вартість, а також вартості бланків та номерних знаків.

_____________________

 

 [1] Розмір плати за надання послуги обчислюється із застосуванням до вартості відповідних послуг коефіцієнта 5.

** Розмір плати за надання послуги збільшується на 25 відсотків вартості бланка.

При використанні матеріалу гіперпосилання на npu.gov.ua обов`язкове
версія для друку