1
2
20.09.2017
Головна » ПЕРЕХІДНЕ » Каталог послуг

12.05.2010 | 14:48

Постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 469 затверджено Порядок видачі дозволу на використання об'єктів і приміщень,  призначених для провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі – Порядок).

Відповідно до п. 2 Порядку дозвіл на використання об'єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, видається юридичній особі головними управліннями, управліннями МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі – територіальні органи внутрішніх справ) за місцезнаходженням юридичної особи, а в разі, коли діяльність, пов'язана з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, провадиться не за місцезнаходженням юридичної особи, - за місцем провадження такої діяльності.

Для отримання дозволу юридична особа  подає  особисто  або через уповноважений нею орган чи особу державному адміністраторові або представникові територіального органу внутрішніх  справ заяву, до якої додаються такі документи:

копія статуту юридичної   особи   із   зазначенням   видів діяльності,  пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що провадиться юридичною особою;

копії документів, що підтверджують право власності на об'єкти чи приміщення, призначені для провадження діяльності, пов'язаної з обігом  наркотичних  засобів,  психотропних  речовин і прекурсорів (далі - об'єкти чи приміщення),  або договору  оренди  об'єкта  чи приміщення;

план-схема об'єкта  чи  приміщення з обов'язковим зазначенням безпосередніх місць провадження діяльності,  пов'язаної  з  обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

копії договору   про   охорону   об'єкта   чи  приміщення  та документів,  що  підтверджують  обладнання   приміщення   засобами охоронної та пожежної сигналізації;

витяг з  наказу про допуск до роботи з наркотичними засобами, психотропними  речовинами  і  прекурсорами  осіб  (із  зазначенням прізвища,  імені, по батькові, року народження, місця проживання і посади)  та  особи  (осіб),  відповідальної  за  їх  зберігання  і використання.

Юридична    особа,    діяльність    якої    пов'язана    з культивуванням,  перевезенням,  зберіганням  і  знищенням  рослин, включених  до таблиці I переліку, крім зазначених вище документів, подає також копії:

документа, що  підтверджує  на  момент  подання  заяви  право власності  на  земельну  ділянку  або  постійного  користування чи оренди земельної ділянки;

документа, що  підтверджує   факт   придбання   в   суб'єктів насінництва   та  розсадництва,  внесених  до  Державного  реєстру виробників   насіння   і   садивного   матеріалу,   насіння    для культивування  рослин,  включених  до переліку (для маку  -  першої  репродукції,  для  конопель  -  першої або другої репродукції);

витягу з карти-схеми земельної ділянки із  зазначенням  площі посіву, відстані до населених пунктів, лісових угідь, залізниці та автомобільних доріг місцевого значення;

договору про  охорону  місць  культивування,   зберігання   і знищення  рослин,  включених  до  списку  N  3  таблиці I переліку,  їх  пожнивних  залишків  та  додатку,  в  якому зазначається інформація про розташування сил і засобів підрозділів охорони.

У  разі  перевезення  частин  рослин, включених до списку N 3 таблиці  I  переліку ,  або  їх  насіння,  яке не відповідає   вимогам   ГОСТ   12094-76   або   ГОСТ  9158-76  щодо відсоткового  вмісту  сміттєвих домішок, або їх пожнивних залишків для   подальшого   перероблення   (доочищення),   крім  зазначених документів,  подається  також  копія  договору  про  охорону таких частин  рослин  та  насіння  під  час перевезення і схема маршруту перевезення.

 

 

При використанні матеріалу гіперпосилання на npu.gov.ua обов`язкове
версія для друку