1
2
23.01.2018
Головна » Верхнє меню » Про поліцію » Запобігання корупції » Антикорупційна програма НПУ

Антикорупційна програма Національної поліції України на 2017 рік
02.03.2017 | 16:12

 

Наказом НПУ від 24.02.2017 року № 176 відповідальним за координацію здійснення заходів, передбачених Державною програмою щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 -2017 роки визначено заступника Голови Національної поліції України полковника поліції Бушуєва К.В.

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Національної поліції України

від 24.02.2017 № 176

 

Антикорупційна програма

Національної поліції України на 2017 рік

 

 

м. Київ

 

Загальні положення

Антикорупційну програму Національної поліції України на 2017 рік (далі – Антикорупційна програма Національної поліції) розроблено  відповідно до ст. 19 Закону України «Про запобігання корупції», на виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265 (далі – Державна програма).

Політика Національної поліції України щодо запобігання і протидії корупції ґрунтується на принципах:

верховенства права;

доброчесності на публічній службі;

формування негативного ставлення до корупції;

невідворотності покарання за корупційні правопорушення та правопорушення, пов’язані з корупцією;

ефективності та законності використання бюджетних коштів;

прозорості та відкритості діяльності;

залучення громадськості до антикорупційних заходів.

Метою Антикорупційної програми Національної поліції є:

створення ефективної системи запобігання і протидії корупції в апараті центрального органу управління поліцією, територіальних, міжрегіональних територіальних органах, державних установах;

подальше впровадження механізмів прозорості, доброчесності, зниження корупційних ризиків в діяльності Національної поліції України та підвищення рівня довіри громадян.

Проблема, шляхи та способи її розв’язання

Національна поліція України - центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку.

Додержання законності, запобігання і протидія корупційним проявам серед особового складу є одним з основних пріоритетів діяльності поліції.

Перші кроки у цьому напрямку вже зроблено, зокрема:

- завершується повномасштабна переатестація працівників, метою якої є якісне оновлення особового складу, очищення поліції від випадкових людей, які згідно з їх професійними, психологічними, фізичними і моральними якостями не повинні працювати в поліції;

- започатковано нову ідеологію відносин з населенням, що ґрунтуватиметься на принципах верховенства права і пріоритетності інтересів людини, а також відхід від старої моделі роботи правоохоронних органів, яка базувалась на формуванні високих статистичних показників діяльності;

- створено та запроваджено нову концепцію діяльності Управління з питань запобігання корупції та проведення люстрації, відповідно до якої основними завданнями цього підрозділу визначено: моніторинг корупційних ризиків і загроз у поліцейській діяльності, контроль за додержанням антикорупційного законодавства працівниками поліції, забезпечення координації зв’язків органів та підрозділів Національної поліції з громадськістю (викривачами), у т.ч. функціонування «гарячої лінії».

Надалі проблему в цілому передбачається розв’язати шляхом реалізації антикорупційної політики Національної поліції у рамках виконання Антикорупційної програми Національної поліції на таких пріоритетних напрямах:

- створення ефективного механізму запобігання і протидії корупції;

- реалізація антикорупційної політики у кадровому менеджменті, забезпечення доброчесності працівників Національної поліції України, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;

- дотримання вимог фінансового контролю;

- виявлення та усунення корупціогенних ризиків у діяльності Національної поліції України;

- мінімізація рівня корупції у сфері державних закупівель;

- взаємодія з громадськістю з питань реалізації антикорупційних заходів.

Завдання і заходи Антикорупційної програми Національної поліції

Антикорупційна програма Національної поліції складається з трьох розділів:

- І. Заходи з виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки;

- ІІ. Заходи із запобігання та протидії корупції в апараті центрального органу управління поліцією, територіальних, міжрегіональних територіальних органах, державних установах Національної поліції України;

- ІІІ. Оцінка корупційних ризиків у діяльності структурних підрозділів апарату центрального органу управління поліцією, територіальних, міжрегіональних територіальних органів, державних установ Національної поліції України та заходи з їх усунення.

Очікувані результати

Виконання Антикорупційної програми Національної поліції дасть змогу:

продовжити реалізацію започаткованих антикорупційних заходів;

удосконалити систему запобігання і протидії корупції в апараті центрального органу управління поліцією, територіальних, міжрегіональних територіальних органах, державних установах Національної поліції України;

знизити кількість корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень, вчинених працівниками Національної поліції України;

підвищити рівень довіри громадян до діяльності Національної поліції України.

Моніторинг виконання та оцінка ефективності

Моніторинг та координація виконання антикорупційних заходів здійснюється Управлінням з питань запобігання корупції та проведення люстрації Національної поліції України, а також комісією з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання Антикорупційної програми Національної поліції.

Контроль за ефективністю реалізації заходів Антикорупційної програми Національної поліції України здійснюється у встановленому порядку.

І. Заходи з виконання Національною поліцією України у 2017 році Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні  (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки

 

Найменування заходу

(із зазначенням номеру розділу та номеру завдання) Програми

Зміст запропонованого заходу

Строк виконання

Відповідальний за виконання

Індикатор виконання

ІІ. Запобігання корупції

8. Створення ефективної системи виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

5) забезпечення на основі результатів аналізу корупційних ризиків проведення моніторингу дотримання законодавства щодо конфлікту інтересів та притягнення до відповідальності осіб, винних у його порушенні, а також відшкодування шкоди, заподіяної рішеннями, прийнятими в умовах конфлікту інтересів, або діями, вчиненими в таких умовах

забезпечити проведення моніторингу дотримання законодавства щодо конфлікту інтересів та притягнення до відповідальності осіб, винних у його порушенні, а також відшкодування шкоди, заподіяної рішеннями, прийнятими в умовах конфлікту інтересів, або діями, вчиненими в таких умовах

січень-грудень

Управління з питань запобігання корупції та проведення люстрації,

структурні підрозділи апарату, територіальні, міжрегіональні  територіальні органи

проведення моніторингу та формування статистичних даних

14. Впровадження системного підходу до запобігання корупції в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування на основі аналізу корупційних ризиків

1) б) запровадження виконання антикорупційних програм в органах виконавчої влади відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»

опрацювання пропозицій, підготовка проекту та затвердження антикорупційної програми

до 1 березня

Управління з питань запобігання корупції та проведення люстрації, структурні підрозділи апарату, територіальні, міжрегіональні територіальні органи, державні установи

 

 

 

програму затверджено

 

ІІ. Заходи із запобігання та протидії корупції  в апараті центрального органу управління поліцією, територіальних,

міжрегіональних територіальних органах, державних установах Національної поліції України

 

Зміст заходу

Строк виконання

Відповідальний за виконання

Індикатор виконання

1. Організаційні заходи щодо створення механізму запобігання і протидії корупції в Національній поліції України

1) Забезпечити моніторинг стану виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки та Антикорупційної програми Національної поліції на 2017 рік; відповідну інформацію подавати до МВС та Національного агентства з питань запобігання корупції

       05 квітня,

05 липня,

 05 жовтня,

05 лютого

Управління з питань запобігання корупції та проведення люстрації,

структурні підрозділи апарату, територіальні, міжрегіональні територіальні   органи, державні установи

здійснено моніторинг, збір та аналіз інформації, яку надано у встановлені  строки

2) Утворити в Національній поліції України комісію з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання Антикорупційної програми Національної поліції

 

січень

Управління з питань запобігання корупції та проведення люстрації,

структурні підрозділи апарату, міжрегіональні територіальні   органи, державні установи

узагальнено  інформацію про кандидатури відповідних представників до складу комісії, підписано наказ про її утворення та затверджено склад комісії

3) Затвердити робочий план та провести оцінку корупційних ризиків в діяльності органів та підрозділів Національної поліції України;

за результатами оцінки корупційних ризиків підготувати звіт

лютий

 

 

 

 

Управління з питань запобігання корупції та проведення люстрації,

структурні підрозділи апарату, міжрегіональні територіальні   органи, державні установи

затверджено робочий план, проведено оцінку корупційних ризиків, підготовлено звіт, який ураховано під час підготовки антикорупційної програми

4) Забезпечити участь представників Національної поліції у семінарах-нарадах з керівниками підрозділів (відповідальними особами) з питань запобігання та виявлення корупції центральних органів виконавчої влади, підконтрольних Міністрові, закладів, установ, підприємств, що належать до сфери управління МВС

за відповідними запитами

Управління з питань запобігання корупції та проведення люстрації

забезпечено участь у семінарах-нарадах (кількість заходів)

5) Забезпечити опрацювання діючих організаційно-розпорядчих документів, що регламентують діяльність Національної поліції України у розрізі вимог Закону України «Про запобігання корупції» та, у разі потреби, здійснити їх корегування

січень-грудень

Управління з питань запобігання корупції та проведення люстрації, Правовий департамент, Департамент внутрішньої безпеки, Департамент захисту економіки, Головне слідче управління

 

у разі потреби документи опрацьовано та здійснено їх корегування

6) Здійснити заходи щодо удосконалення роботи з викривачами та їх захисту; контролю за процесом отримання інформації від викривачів та результатами опрацювання вказаної інформації

січень-грудень

Управління з питань запобігання корупції та проведення люстрації, Департамент внутрішньої безпеки, Департамент захисту економіки, Департамент інформаційної підтримки та координації поліції «102»

відповідні заходи здійснено (перелік заходів)

а) організувати проведення тренінгів з операторами CALL-Центру Національної поліції щодо роз’яснення норм антикорупційного законодавства

лютий

Управління з питань запобігання корупції та проведення люстрації, Департамент інформаційної підтримки та координації поліції «102»

тренінги проведено, роз’яснено норми антикорупційного законодавства з метою удосконалення процесу оцінки первинної інформації, а також покращення взаєморозуміння між операторами та громадянами, які звертаються зі скаргами на неправомірні дії поліцейських

б) забезпечити додатковий контроль та перевірку інформації (звернень), які надходять до CALL-Центру Національної поліції щодо порушень поліцейськими антикорупційного законодавства

щоквартально

Управління з питань запобігання корупції та проведення люстрації, Департамент внутрішньої безпеки, Департамент інформаційної підтримки та координації поліції «102»

здійснення аналізу щодо кількості звернень, попередньої кваліфікації подій, які в них зазначені, а також контролю за їх направленням для розгляду компетентними особами

в) забезпечити додатковий контроль за зверненнями, які надходять поштовим, телефонним та електронним зв’язком щодо порушень поліцейськими антикорупційного законодавства, у тому числі анонімними зверненнями і зверненнями від працівників поліції

щоквартально

Управління з питань запобігання корупції та проведення люстрації, Департамент внутрішньої безпеки, структурні підрозділи апарату, територіальні, міжрегіональні територіальні органи

здійснення аналізу щодо кількості звернень, попередньої кваліфікації подій, які в них зазначені, контролю за їх направленням для розгляду компетентними особами та результатами розгляду (кількість порушених кримінальних проваджень, складених протоколів про адміністративні правопорушення тощо)

2. Реалізація антикорупційної політики у кадровому менеджменті, забезпечення доброчесності поліцейських, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

1) Завершити проведення атестування поліцейських відповідно до ст. 57 Закону України «Про Національну поліцію»

 

грудень

Департамент кадрового забезпечення, структурні підрозділи апарату, територіальні, міжрегіональні територіальні  органи

 

проведено атестування

(із зазначенням кількості поліцейських)  

2) Вжити заходів щодо прозорого відбору кандидатів на службу в поліцію, проведення атестацій тощо

січень-грудень

Департамент кадрового забезпечення, територіальні, міжрегіональні територіальні органи

здійснено контроль та удосконалено процес прозорості шляхом відповідного моніторингу, використання технічних засобів відеофіксації 

а) посилити контроль за дотриманням вимог відповідних нормативно-правових актів під час співбесід з кандидатами на службу в поліцію, а також під час здачі заліків

січень-грудень

Департамент кадрового забезпечення, територіальні, міжрегіональні територіальні органи

здійснено контроль та удосконалено процес прозорості шляхом моніторингу, використання технічних засобів відеофіксації 

б) вжити заходів щодо недопущення конфлікту інтересів, пов’язаного зі спільною роботою близьких осіб

січень-грудень

Департамент кадрового забезпечення, територіальні, міжрегіональні територіальні органи

здійснено відповідний контроль під час прийняття на службу, а також під час проходження служби в органах та підрозділах поліції шляхом перевірки анкетних даних, а також використання іншої наявної інформації  

3) У межах компетенції Національної поліції взяти участь у заходах з питань виконання вимог антикорупційного законодавства в частині запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, зокрема у інформаційній кампанії щодо роз’яснення поняття конфлікту інтересів, інших питань антикорупційного законодавства;

участь у відповідних заходах, організованих іншими органами влади, громадськими та міжнародними організаціями

щоквартально

Управління з питань запобігання корупції та проведення люстрації,  структурні підрозділи апарату, територіальні, міжрегіональні  територіальні органи, державні установи

забезпечено участь у відповідних заходах (із зазначенням кількості заходів)

4) Забезпечити вивчення в системі службової підготовки Національної поліції Закону України «Про запобігання корупції», інших актів з питань антикорупційного законодавства, особливу увагу приділяти питанням запобігання корупційним проявам, відповідальності за недотримання вимог антикорупційного законодавства, а також запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;

за результатами організувати складання заліків

 

 

травень

Департамент кадрового забезпечення, структурні підрозділи апарату, територіальні, міжрегіональні  територіальні органи, державні установи

направлено відповідні роз’яснення, розміщено матеріали на офіційних веб-сайтах, забезпечено вивчення норм законодавства та складено заліки

5) Забезпечити ведення обліку працівників поліції, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією (із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові працівника, посади, виду правопорушення)

щоквартально

Управління з питань запобігання корупції та проведення люстрації,  структурні підрозділи апарату, територіальні, міжрегіональні  територіальні органи, державні установи

забезпечено узагальнення, обробку та аналіз інформації щодо  працівників поліції, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією 

3. Заходи щодо дотримання вимог фінансового контролю

1) Організувати координацію дій щодо забезпечення електронними цифровими підписами та подання працівниками поліції, іншими посадовими особами електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, за 2016 рік, а також фахове супроводження процесу декларування

до 01 квітня

Управління з питань запобігання корупції та проведення люстрації,  структурні підрозділи апарату, територіальні, міжрегіональні  територіальні органи, державні установи

підготовлено відповідні доручення, надано роз’яснення, здійснено контроль за отриманням електронних цифрових підписів 

2) Відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції» здійснювати контроль за своєчасністю подачі декларацій, а також повідомляти у встановленому порядку Національне агентство з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій

січень-грудень

Управління з питань запобігання корупції та проведення люстрації,  структурні підрозділи апарату, територіальні, міжрегіональні  територіальні органи, державні установи

контроль здійснено в установленому порядку та в передбачені строки (із зазначенням кількості таких повідомлень)

3) У межах компетенції Національної поліції України взяти участь у заходах з питань виконання вимог антикорупційного законодавства в частині дотримання вимог фінансового контролю, зокрема у інформаційній кампанії щодо роз’яснення порядку заповнення та подання декларацій

щоквартально

 

 

Управління з питань запобігання корупції та проведення люстрації,  структурні підрозділи апарату, територіальні, міжрегіональні  територіальні органи, державні установи

забезпечено участь у відповідних заходах (із зазначенням кількості заходів)

4) Забезпечити вивчення в системі службової підготовки Національної поліції України Закону України «Про запобігання корупції» в частині дотримання вимог фінансового контролю;

скласти відповідні заліки

травень

Департамент кадрового забезпечення,  структурні підрозділи апарату, територіальні, міжрегіональні  територіальні органи, державні установи

направлено відповідні роз’яснення, розміщено матеріали на офіційних веб-сайтах, забезпечено вивчення норм законодавства та складено заліки

4. Заходи з виявлення та усунення корупціогенних ризиків у діяльності Національної поліції України

1) З метою запобігання та виявлення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією провести перевірки органів та підрозділів Національної поліції України, особливо у сферах діяльності, що містять підвищений корупційний ризик

січень-грудень

Управління з питань запобігання корупції та проведення люстрації,  Департамент внутрішньої безпеки

проведено перевірки відповідно до компетенції служб  із зазначенням кількості перевірок та їх результатів, у тому числі щодо кількості працівників, притягнутих до відповідальності за допущення порушень, виявлених під час перевірок

2) З метою попередження корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією та ураховуючи результати оцінки корупційних ризиків в діяльності органів та підрозділів Національної поліції вжити заходів щодо:

січень-грудень

 

 

 

 

 

Управління з питань запобігання корупції та проведення люстрації,  структурні підрозділи апарату, територіальні, міжрегіональні територіальні органи

 

здійснено контроль з боку керівництва органів та підрозділів поліції, інших компетентних органів; використано інформацію викривачів, забезпечено інші методи моніторингу та контролю

а) посилення та удосконалення контролю за результатами реалізації оперативної інформації працівниками підрозділів кримінальної поліції до стадії передачі матеріалів слідчим підрозділам (недопущення укриття інформації, надання недостовірної інформації, вступу в злочинну змову з правопорушниками, повернення за винагороду викраденого майна тощо)

січень-грудень

Управління з питань запобігання корупції та проведення люстрації,  підрозділи кримінальної поліції, територіальні органи

здійснено контроль з боку керівництва підрозділів кримінальної поліції, інших компетентних органів;  використано інформацію викривачів, забезпечено інші методи моніторингу та контролю

б) посилення та удосконалення контролю за процесуальними діями слідчих на всіх стадіях кримінального процесу (особливо щодо внесення чи невнесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, обрання певного виду запобіжного заходу, закриття кримінального провадження тощо)

січень-грудень

Головне слідче управління, територіальні органи

здійснено контроль з боку керівництва слідчих підрозділів, інших компетентних органів;

використано інформацію викривачів, забезпечено інші методи моніторингу та контролю

в) посилення та удосконалення контролю за прийняттям рішень поліцейськими щодо фіксації адміністративних правопорушень, скоєних в громадських місцях (недопущення випадків не складання протоколу за фактом порушення громадського порядку, правил дорожнього руху тощо)

січень-грудень

Управління з питань запобігання корупції та проведення люстрації,  Департамент превентивної діяльності, Департамент поліції охорони, Департамент патрульної поліції, територіальні органи

здійснено контроль з боку керівництва підрозділів превентивної діяльності, поліції охорони, патрульної поліції, інших компетентних органів; надано пропозицій щодо використання технічних засобів відкритої відеофіксації, використано інформацію викривачів, забезпечено інші методи моніторингу та контролю

 

г) посилення контролю за порядком видачі дозволів, дотриманням спеціальних правил і порядку зберігання і використання зброї, інших предметів, матеріалів та речовин на які поширюється дозвільна система (недопущення фактів фіктивного контролю, невжиття відповідних заходів реагування тощо)

січень-грудень

Департамент превентивної діяльності, територіальні органи

відповідно до законодавства здійснено суворий контроль за кількістю виданих дозволів, наявністю передбаченого переліку документів тощо та за результатами поінформовано громадськість звітом про проведену роботу через опублікування на офіційних веб-сайтах поліції

д) посилення контролю за дотриманням вимог законів та інших нормативно-правових актів щодо опіки, піклування за дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування (здійснення поліцейськими відповідних заходів та недопущення фактів ухилення від адміністративної або кримінальної відповідальності за порушення законодавства)

січень-грудень

Департамент превентивної діяльності, територіальні органи

забезпечено контроль з боку керівництва підрозділів превентивної діяльності, залучено громадськість, органи виконавчої влади та/або місцевого самоврядування (за згодою) до здійснення вказаних заходів; надано звіт про кількість та результати перевірок

е) посилення контролю за використанням державного майна, яке знаходиться в розпорядженні органів і підрозділів Національної поліції (недопущення незаконного відчуження державного майна, порушення порядку обліку, видачі, списання товарно-матеріальних цінностей тощо)

січень-грудень

Департамент управління майном, територіальні, міжрегіональні територіальні органи, державні установи

забезпечено своєчасність оформлення документів на отримання, зберігання та видачу державного майна (товарно-матеріальних цінностей), проведено відповідні перевірки із зазначенням їх результатів; здійснено контроль з боку керівництва органів та підрозділів поліції

є) посилення контролю за використанням державних коштів територіальними органами поліції (контроль за відображенням у фінансовій звітності розпорядниками бюджетних коштів інформації про порушення, виявлені під час перевірок контролюючими органами, дотримання відповідності напрямів використання бюджетних коштів розпорядниками бюджетних коштів тощо)

 

 

січень-грудень

Департамент фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку, територіальні, міжрегіональні територіальні органи, державні установи 

посилено систему внутрішнього контролю та аудиту

ж) посилення контролю за використанням службової інформації (недопущення незаконного розголошення або використання в інший спосіб особою у своїх інтересах службової інформації)

 

 

 

січень-грудень

Управління з питань запобігання корупції та проведення люстрації, Департамент документального забезпечення, Управління режиму та технічного захисту інформації, Відділ спеціального зв’язку, структурні підрозділи апарату, територіальні, міжрегіональні територіальні органи 

здійснено контроль з боку керівництва органів та підрозділів поліції, інших компетентних органів;

використано технічні засоби захисту інформації, використано засоби криптографічного захисту інформації, використано інформацію  викривачів, забезпечено інші методи моніторингу та контролю

3) Забезпечити систематичне проведення перевірок діяльності ізоляторів тимчасового тримання та конвойних підрозділів поліції з питань дотримання прав і свобод людини, виявлення та усунення корупціогенних чинників, що можуть сприяти вчиненню поліцейськими правопорушень

січень-грудень

Управління забезпечення прав людини, територіальні органи

забезпечено контроль з боку керівництва органів та підрозділів поліції,  проведено перевірки в місцях перебування та під час пересування відповідної категорії осіб (із зазначенням кількості перевірок та їх результатів )

5. Зменшення рівня корупції у сфері державних закупівель

1) Під час проведення процедур закупівель забезпечити їх відкритість, змагальність між учасниками процедур, дотримання принципів справедливої конкуренції, а також ефективне використання бюджетних коштів

січень-грудень

Департамент управління майном, Департамент внутрішньої безпеки, державні установи, територіальні, міжрегіональні територіальні органи

здійснено відповідне забезпечення шляхом контролю з боку керівництва органів та підрозділів поліції, залучення відповідних спеціалістів тощо

2) Відповідно до компетенції забезпечити реалізацію заходів комплексного контролю та моніторингу за фінансово-господарською діяльністю в органах та підрозділах Національної поліції України, використанням бюджетних коштів, проведення тендерних процедур та закупівель

січень-грудень

 

 

 

 

 

Департамент внутрішньої безпеки, Управління з питань запобігання корупції та проведення люстрації

 

 

 

здійснено відповідні заходи, результати узагальнено

 

 

 

 

3) Забезпечити оприлюднення договорів про закупівлі, що проводяться Національною поліцією України на офіційному веб-сайті

січень-грудень

Департамент управління майном, Департамент комунікації, державні установи, територіальні, міжрегіональні територіальні органи

забезпечено оприлюднення вказаної інформації з метою інформування громадськості та здійснення додаткового контролю

 

 

 

6. Взаємодія з громадськістю з питань реалізації антикорупційних заходів

1) Здійснювати систематичне інформування громадськості через засоби масової інформації про вжиті заходи щодо запобігання та виявлення корупції, а також  боротьби з корупційними проявами

січень - грудень

Департамент комунікації, Департамент захисту економіки, Департамент внутрішньої безпеки, територіальні органи

 

здійснено інформування про загальні результати роботи у вказаному напрямку та щодо конкретних фактів виявлених правопорушень

2) Здійснювати постійний моніторинг громадської думки та інформації, яка публікується в ЗМІ, інтернет-мережі щодо питань антикорупційної діяльності Національної поліції України та про факти, які можуть свідчити про вчинення працівниками поліції протиправних діянь;

за викладеною інформацією проводити перевірки і вживати заходів реагування

січень - грудень

Департамент комунікації, структурні підрозділи апарату, територіальні,  міжрегіональні територіальні  органи

здійснено постійний моніторинг громадської думки щодо діяльності поліції, за окремими фактами проведено перевірки та вжито заходів реагування

3) Забезпечити доступ представників Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та національного превентивного механізму до місць несвободи (тримання) Національної поліції України

січень - грудень

Управління забезпечення прав людини, територіальні органи

забезпечено відповідні доступи до місць несвободи (тримання), із зазначенням кількості перевірок та органів поліції, які перевірялись

ІІІ. Оцінка корупційних ризиків у діяльності структурних підрозділів апарату центрального органу управління поліцією, територіальних, міжрегіональних територіальних органів, державних установ Національної поліції України та заходи з їх усунення 

Ідентифікований корупційний ризик

Пріоритетність корупційного ризику

(низька/

середня/

висока)

Чинники  корупційного ризику

Можливі наслідки правопорушення (корупційного чи пов’язаного з корупцією), спричинених цим ризиком

Заходи щодо усунення корупційного ризику

Відповідальний за виконання заходу

Строк виконан-ня заходу

Очікуваний результат

  1. Здійснення публічних закупівель

1)Порушення під час здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг, укладання відповідних договорів, отримання товару, прийняття робіт і послуг за такими договорами та проведення їх оплати

Висока

Навмисне завищення обсягів замовлень для використання надлишку в особистих цілях

Можливі фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти державного органу

Проведення публічних закупівель виключно в системі публічних закупівель ProZorro, із залученням незалежних спеціалістів, у тому числі з підрозділів внутрішньої безпеки.

Забезпечити належне документування кожного етапу, усіх прийнятих рішень в рамках процедури закупівель.

Здійснювати заходи щодо збереження та нерозголошення змісту одержаних конкурсних пропозицій до їх офіційного розкриття

Департамент управління майном, структурні підрозділи апарату, територіальні, міжрегіональні територіальні органи

січень-грудень

Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення

2)Порушення під час здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, на закупівлю яких не розповсюджуєть-ся сфера застосування Закону України «Про публічні закупівлі», укладання відповідних договорів, отримання товару, прийняття робіт і послуг за такими договорами та проведення їх оплати

Висока

Використання ресурсів у власних цілях з метою отримання неправомірної вигоди.

Навмисне завищення обсягів замовлень для використання надлишку в особистих цілях

Можливі фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти державного органу

Проведення публічних закупівель виключно в системі публічних закупівель ProZorro, із залученням незалежних спеціалістів, у тому числі з підрозділів внутрішньої безпеки.

 

Забезпечити належне документування кожного етапу, усіх прийнятих рішень в рамках процедури закупівель.

 

Здійснювати заходи щодо збереження та нерозголошення змісту одержаних конкурсних пропозицій до їх офіційного розкриття

Департамент управління майном, структурні підрозділи апарату, територіальні, міжрегіональні територіальні органи

січень-грудень

Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення правопорушення, пов’язаного з корупцією

3)Порушення при відчуженні або наданні в користування чи інше володіння державного майна (нецільове використання державного майна), що перебуває в сфері управління НПУ або іншому правомірному володінні НПУ

Висока

Використання ресурсів у власних цілях з метою отримання неправомірної вигоди

 

Можливі фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти державного органу

Запровадження ефективної роботи контролюючих органів, проведення аудиторських перевірок

Департамент управління майном, структурні підрозділи апарату, територіальні, міжрегіональні територіальні органи

січень-грудень

Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення правопорушення, пов’язаного з корупцією

4)Порушення при проведенні ремонту, реконструкції та будівництва ізоляторів тимчасового тримання, здійсненні закупівлі постільних речей, миючих та дезінфікуючих засобів, медичних аптечок та харчування для утримуваних в ІТТ осіб шляхом завищення цін на товар або придбання товару неналежної якості чи їх заміни на інші, нижчого сорту, якості

Середня

Навмисне завищення обсягів замовлень для використання надлишку в особистих цілях

Можливі фінансові втрати, вчинення корупційного правопорушення передбачає кримінальну відповідальність

Здійснення постійного контролю та періодичних звірок відповідними підрозділами (органами) за станом ведення господарсько-розрахункової діяльності на вказаному напрямку, зокрема щодо проведення процедур закупівлі та відповідності придбаного товару

Департамент управління майном, структурні підрозділи апарату, територіальні, міжрегіональні територіальні органи

січень-грудень

Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення правопорушення

  1. Управління персоналом

1)Допущення конфлікту інтересів, пов’язаного із спільною роботою близьких осіб

Низька

Порушення при прямій організаційній або правовій залежності підлеглого поліцейського від керівника, в тому числі через вирішення (участь у вирішенні) певних питань (прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень тощо, контролю за їх виконанням)

Не очікується фінансових втрат; втрата репутації серед працівників органів влади. Передбачено адміністративну та дисциплінарну відповідальність

Постійний контроль керівництва, вжиття заходів щодо недопущення виникнення, або ж врегулювання реального, потенційного конфлікту інтересів, проведення відповідних тренінгів тощо

 

Департамент кадрового забезпечення, структурні підрозділи апарату, територіальні, міжрегіональні, територіальні органи

січень-грудень

Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення правопорушення, пов’язаного з корупцією

2)Недобросовісне проведення посадовими особами НПУ службових розслідувань за фактами порушення дисципліни, законності через наявність конфлікту інтересів

Низька

Під час проведення працівниками поліції службових розслідувань, наявність в останніх зацікавленості у прийнятті певного рішення, яке звільняє від відповідальності близьку особу

 

 

Не очікується фінансових втрат; втрата репутації серед працівників органів влади. Передбачено адміністративну та дисциплінарну відповідальність

При призначенні особи, яка буде проводити службове розслідування слід враховувати особисті, ділові якості, а також стосунки з фізичними чи юридичними особами, які можуть призвести до конфлікту інтересів

Департамент кадрового забезпечення, структурні підрозділи апарату, територіальні, міжрегіональні територіальні органи

січень-грудень

Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення правопорушення, пов’язаного з корупцією

3)Зловживання під час призначення кандидатів на службу в поліцію, проведення атестацій, незабезпечення прозорого відбору

Низька

Втручання у діяльність конкурсної (атестаційної) комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень, неповідомлення членом комісії про наявний конфлікт інтересів може призвести до вжиття ним заходів щодо переконання інших членів приймати те чи інше рішення

Не очікується фінансових втрат; втрата репутації серед працівників органів влади. Передбачено дисциплінарну відповідальність

Здійснювати контроль за процесом прозорості відбору кандидатів шляхом відповідного моніторингу, використання технічних засобів фіксації 

Департамент кадрового забезпечення, структурні підрозділи апарату, територіальні, міжрегіональні територіальні органи

січень-грудень

Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення правопорушення, пов’язаного з корупцією

4)Порушення термінів проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком

Низька

Недоброчесність працівників поліції, необґрунтоване  затягування часу проведення спеціальної перевірки може призвести до отримання неправомірної вигоди особою, яка організовує або бере участь у проведенні  такої перевірки

Наявність дискреційного

права скорочення терміну обробки

заяви, можливість прямого

спілкування з особами, задіяними в

розгляді та перевірці документів

може призвести до фактів корупції.

Вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією.

Репутаційні втрати

Проведення моніторингу дотримання посадовими особами термінів проведення спеціальної перевірки

Департамент кадрового забезпечення, структурні підрозділи апарату, територіальні,  міжрегіональні територіальні органи

січень-грудень

Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення правопорушення, пов’язаного з корупцією

  1. При виконанні службових обов’язків

1)Прийняття або необґрунтоване прийняття рішення слідчим про закриття кримінального провадження, не притягнення до кримінальної відповідальності особи шляхом не внесення до ЄРДР відомостей про кримінальне правопорушення або внесення таких відомостей без достатніх для цього підстав

Висока

Наявність у працівника  поліції особистого майнового

(немайнового) інтересу. Недоброчесність поліцейських,  зловживання службовим становищем

 

Не очікується фінансових втрат. Втрата репутації серед сторін безпосередніх контактів.

Очікуються судові процеси проти НПУ або посадових осіб НПУ.

Вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією передбачає кримінальну відповідальність

Належний контроль керівників слідчих підрозділів усіх рівнів за дотриманням підлеглими працівниками під час здійснення досудового розслідування норм чинного законодавства

Головне слідче управління, територіальні, міжрегіональні територіальні органи

січень-грудень

Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення правопорушення

2)Обрання слідчим певного виду запобіжного заходу шляхом винесення відповідного подання або постанови, особливо не пов’язаного з утриманням підозрюваного або обвинуваченого під вартою, а також шляхом заміни запобіжного заходу у вигляді взяття під варту на інший

Висока

Наявність у працівника  поліції особистого майнового

(немайнового) інтересу. Недоброчесність поліцейських,  зловживання службовим становищем

 

Не очікується фінансових втрат. Втрата репутації серед сторін безпосередніх контактів.

Очікуються судові процеси проти НПУ або посадових осіб НПУ.

Вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією передбачає кримінальну відповідальність

Належний контроль керівників слідчих підрозділів усіх рівнів за дотриманням підлеглими працівниками під час здійснення досудового розслідування норм чинного законодавства

Головне слідче управління, територіальні, міжрегіональні територіальні органи

січень-грудень

Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення правопорушення

3)Винесення слідчим процесуального рішення, яке покращує стан підозрюваного або обвинуваченого під час досудового розслідування

Висока

Наявність у працівника  поліції особистого майнового

(немайнового) інтересу.

Недоброчесність поліцейських,  зловживання службовим становищем

 

Не очікується фінансових втрат. Втрата репутації серед сторін безпосередніх контактів.

Очікуються судові процеси проти НПУ або посадових осіб НПУ.

Вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією передбачає кримінальну відповідальність

Належний контроль керівників слідчих підрозділів усіх рівнів за дотриманням підлеглими працівниками під час здійснення досудового розслідування норм чинного законодавства

Головне слідче управління, територіальні, міжрегіональні територіальні органи

січень-грудень

Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення правопорушення

4)Сприяння слідчим підсудному або іншим особам в забезпеченні винесення виправдувального вироку щодо підсудного або повернення справи на додаткове розслідування з наступним закриттям кримінального провадження

Висока

Наявність у працівника  поліції особистого майнового

(немайнового) інтересу. Недоброчесність поліцейських,  зловживання службовим становищем

 

Не очікується фінансових втрат. Втрата репутації серед сторін безпосередніх контактів.

Очікуються судові процеси проти НПУ або посадових осіб НПУ.

Вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією передбачає кримінальну відповідальність

Належний контроль керівників слідчих підрозділів усіх рівнів за дотриманням підлеглими працівниками під час здійснення досудового розслідування норм чинного законодавства

Головне слідче управління, територіальні, міжрегіональні територіальні органи

січень-грудень

Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення правопорушення

5)Виникнення у поліцейських потенційного конфлікту інтересів під час розгляду заяв щодо правопорушень, виконання доручення слідчого тощо

Середня

Наявність у працівника  поліції особистого майнового

(немайнового) інтересу. Недоброчесність поліцейських,  зловживання службовим становищем

 

Не очікується фінансових втрат. Втрата репутації серед сторін безпосередніх контактів та працівників НПУ.

Вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією передбачає адміністративну та дисциплінарну відповідальність

Постійний контроль керівництва, вжиття заходів щодо недопущення виникнення, або ж врегулювання реального, потенційного конфлікту інтересів, проведення відповідних тренінгів тощо

Головне слідче управління, структурні підрозділи апарату, територіальні, міжрегіональні територіальні органи

січень-грудень

Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення правопорушення, пов’язаного з корупцією

6)Сприяння поліцейськими незаконному заволодінню автотранспортом та іншим майном, насамперед в частині виявлення та повернення викраденого автотранспорту та іншого майна їх власникам (умисне затягування повернення виявлених автомобілів та майна; вимагання неправомірної вигоди для проведення заходів спрямованих на розшук викраденого автотранспорту та майна, у тому числі автомобілів та майна, які насправді вже виявлено)

Висока

Наявність у працівника  поліції особистого майнового

(немайнового) інтересу.

Недоброчесність поліцейських,  зловживання службовим становищем

 

Не очікується фінансових втрат. Втрата репутації серед сторін безпосередніх контактів.

Очікуються судові процеси проти НПУ або посадових осіб НПУ.

Вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією передбачає кримінальну відповідальність

Посилення контролю з боку керівництва територіальних

органів поліції, у тому числі керівників органів досудового розслідування за фактами своєчасного та законного прийняття рішень щодо повернення власникам, потерпілим викраденого у них автотранспорту та іншого майна

Департамент карного розшуку, територіальні, міжрегіональні територіальні органи

січень-грудень

Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення

7)Інформування поліцейськими викрадачів автотранспорту та іншого майна про проведення відносно них заходів з документування їх протиправної діяльності, а також надання їм іншої інформації службового характеру, що може бути використана останніми для полегшення своєї злочинної діяльності

Висока

Наявність у працівника  поліції особистого майнового

(немайнового) інтересу.

Недоброчесність поліцейських,  зловживання службовим становищем

 

Не очікується фінансових втрат. Втрата репутації серед сторін безпосередніх контактів.

Вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, передбачає адміністративну  або кримінальну відповідальність

Посилення контролю з боку керівництва територіальних, регіональних органів поліції, у тому числі керівників органів досудового слідства за фактами своєчасного та законного прийняття рішень щодо повернення власникам, потерпілим викраденого у них автотранспорту та іншого майна, шляхом:

- проведення керівниками органів поліції зустрічей з власниками викраденого автотранспорту та іншого майна;

- вивчення матеріалів кримінального провадження, надання за ними відповідних вказівок

Департамент карного розшуку, територіальні, міжрегіональні територіальні органи

січень-грудень

Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення

8)Відмова поліцейськими від прийняття законного рішення щодо фіксації фактичних даних про виявленні факти та протиправні діяння осіб, що пов’язані з радіоактивними, хімічними, біологічними та ядерними матеріалами

Середня

Недоброчесність поліцейських,  зловживання службовим становищем.

Наявність у працівника  поліції особистого майнового

(немайнового) інтересу

Очікуються значні фінансові витрати. Втрата репутації серед працівників НПУ, а також серед широких верств населення.

Очікуються судові процеси проти НПУ або посадових осіб НПУ.

Вчинення корупційного правопорушення передбачає кримінальну відповідальність

 

Звітування поліцейським про проведену роботу та вжиті заходи, здійснення керівництвом підрозділу перевірки щодо прийнятих поліцейським рішень під час виконання службових обов’язків на відповідність законодавству

Департамент виявлення небезпечних матеріалів та екологічних злочинів

січень-грудень

Недопущення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення

9)Неповне (неякісне) виконання поліцейськими слідчих (розшукових) дій, приховування отриманих у результаті проведення таких процесуальних дій фактичних даних, які мають значення в провадженні, розпочатому за фактами незаконного поводження з радіоактивними, хімічними, біологічними та ядерними матеріалами

Середня

Недоброчесність поліцейських,  зловживання службовим становищем.

Наявність у працівника  поліції особистого майнового

(немайнового) інтересу

Очікуються значні фінансові витрати. Втрата репутації серед працівників НПУ, а також серед широких верств населення.

Очікуються судові процеси проти НПУ або посадових осіб НПУ.

Вчинення корупційного правопорушення передбачає кримінальну відповідальність

Звітування поліцейським про проведену роботу та вжиті заходи, здійснення керівництвом підрозділу перевірки щодо прийнятих поліцейським рішень під час виконання службових обов’язків на відповідність законодавству

Департамент виявлення небезпечних матеріалів та екологічних злочинів

січень-грудень

Недопущення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення

10)Невжиття поліцейськими передбачених законодавством заходів реагування при виявленні загроз інтересам держави, життю і здоров’ю людей та довкіллю, що виникли внаслідок вчинення правопорушень у сфері поводження з небезпечними матеріалами

Середня

Наявність у працівника  поліції особистого майнового

(немайнового) інтересу.

Недоброчесність поліцейських,  зловживання службовим становищем

 

Очікуються значні фінансові витрати. Втрата репутації серед працівників НПУ, а також серед широких верств населення.

Очікуються судові процеси проти НПУ або посадових осіб НПУ.

Вчинення корупційного правопорушення передбачає кримінальну відповідальність

 

Звітування поліцейським про проведену роботу та вжиті заходи, здійснення керівництвом підрозділу перевірки щодо прийнятих поліцейським рішень під час виконання службових обов’язків на відповідність законодавству

Департамент виявлення небезпечних матеріалів та екологічних злочинів

січень-грудень

Недопущення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення

11)Порушення поліцейськими встановленого режиму тримання затриманих, взятих під варту та осіб, підданих адміністративно-му арешту в ізоляторах тимчасового тримання (надання певних послуг: побачень, отримання передач, здійснення телефонних дзвінків, інше)

Середня

Наявність у працівника  поліції особистого майнового

(немайнового) інтересу.

Недоброчесність поліцейських,  зловживання службовим становищем

 

Не очікується фінансових втрат. Втрата репутації серед сторін безпосередніх контактів та працівників НПУ.

Вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, передбачає кримінальну, адміністративну та дисциплінарну  відповідальність

Здійснення постійного контролю за діяльністю ізоляторів тимчасового тримання та максимальної мінімізації контакту працівників ІТТ з утримуваними, а також обмеження кола осіб, які мають доступ до місць тримання

Управління забезпечення прав людини, територіальні,

міжрегіональні територіальні органи

січень-грудень

Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією

12)Порушення поліцейськими під час здійснення конвоювання затриманих та взятих під варту осіб до судових установ, закладів охорони здоров’я для проведення слідчих та інших дій, шляхом створення (надання) для конвойованих осіб додаткових послуг (побачень з рідними, отримання передач, здійснення телефонних дзвінків інше)

Середня

Недоброчесність поліцейських,  зловживання службовим становищем.

Наявність у працівника  поліції особистого майнового

(немайнового) інтересу

Не очікується фінансових втрат. Втрата репутації серед сторін безпосередніх контактів та працівників НПУ.

Вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, передбачає кримінальну, адміністративну та дисциплінарну  відповідальність

Здійснення постійного контролю за працівниками поліції, які залучаються до конвоювання та проведення раптових перевірок

Управління забезпечення прав людини, територіальні,

міжрегіональні територіальні органи

січень-грудень

Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення

13)Допущення поліцейськими фактів ухилення осіб від адміністративної або кримінальної відповідальності за порушення законодавства щодо опіки, піклування над дітьми, позбавленими батьківського піклування

Середня

Недоброчесність поліцейських,  зловживання службовим становищем.

Наявність у працівника  поліції особистого майнового

(немайнового) інтересу

Не очікується фінансових втрат. Втрата репутації серед сторін безпосередніх контактів.

Вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, передбачає кримінальну відповідальність

Залучення громадськості, органів виконавчої влади та/або місцевого самоврядування (за згодою) до здійснення суворого контролю за дотриманням законодавства щодо опіки, піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування

 

 

Департамент превентивної діяльності, територіальні,

міжрегіональні територіальні органи

січень-грудень

Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення

14)Допущення поліцейськими фактів ухилення осіб від адміністративної відповідальності за правопорушення, скоєних в громадських місцях (не складання протоколу за порушення громадського порядку, правил дорожнього руху, керування транспортним засобом в стані сп’яніння)

Висока

Недоброчесність поліцейських,  зловживання службовим становищем.

Наявність у працівника  поліції особистого майнового

(немайнового) інтересу

Не очікується фінансових втрат. Втрата репутації серед сторін безпосередніх контактів та широких верств населення.

Вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, передбачає кримінальну та адміністративну відповідальність

Запровадження обов’язкової безперервної відеофіксації дій поліцейського під час несення служби

Департамент превентивної діяльності, територіальні,

міжрегіональні територіальні органи

січень-грудень

Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення

  1. Дозвільна діяльність

1)Порушення під час оформлення та видачі дозволу на видачу зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони, боєприпасів, вибухових речовин і матеріалів, інших предметів, матеріалів та речовин, на які поширюється дозвільна система

Висока

Довготривалий строк  розгляду заяви на видачу дозволу, наявність дискреційного повноваження (прийняття рішення на власний розсуд) при скороченні часу обробки заявки та можливість прямого

спілкування посадовця  з громадянами, які звертаються за отриманням цієї послуги, може призвести до корупційного правопорушення

(вимагання неправомірної вигоди) задля прискорення  процесу оформлення та видачу дозволів видачу зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони, боєприпасів, вибухових речовин і матеріалів, інших предметів, матеріалів та речовин

Не очікується фінансових втрат. Втрата репутації серед сторін безпосередніх контактів та працівників НПУ.

Вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, передбачає кримінальну відповідальність

Відповідно до законодавства здійснювати суворий контроль за додержанням спеціальних правил під час оформлення та видачі дозволів на об’єкти, на які поширюється  дозвільна система

Департамент превентивної діяльності, територіальні органи

січень-грудень

Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення

2)Фіктивний контроль поліцейськими за дотриманням фізичними та юридичними особами спеціальних правил і порядку зберігання і використання зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони, боєприпасів, вибухових речовин і матеріалів, інших предметів, матеріалів та речовин, на які поширюється дозвільна система

Висока

Наявність у працівника  поліції особистого майнового

(немайнового) інтересу.

Недоброчесність поліцейських,  зловживання службовим становищем

Не очікується фінансових втрат. Втрата репутації серед працівників НПУ, а також широких верств населення.

Вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, передбачає кримінальну та дисциплінарну відповідальність

Відповідно до законодавства здійснювати суворий контроль за додержанням фізичними та юридичними особами спеціальних правил і порядку зберігання і використання об’єктів, на які поширюється дозвільна система, про результати якого інформувати громадськість звітом про проведену роботу через опублікування на офіційних веб-сайтах органів поліції

Департамент превентивної діяльності, територіальні органи

січень-грудень

Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення

  1. Бухгалтерський облік

1)Порушення працівниками поліції у сфері використання державних коштів територіальними органами поліції (не відображення у фінансовій звітності розпорядниками бюджетних коштів результатів порушень, виявлених під час перевірок контролюючими органами, невідповідність напрямів використання бюджетних коштів розпорядниками бюджетних коштів)

Висока

Подання недостовірної інформації, порушення вимог фінансово-бюджетної звітності

Очікуються значні фінансові витрати. Втрата репутації серед безпосередніх контактів.

Очікуються судові процеси проти НПУ або посадових осіб НПУ.

Вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, передбачає кримінальну відповідальність

Посилення системи внутрішнього контролю, підвищення якості управління персоналом

Департамент фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку, структурні підрозділи апарату, територіальні, міжрегіональні територіальні органи

січень-грудень

Недопущення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення

2)Неповідомлення працівником поліції про наявність конфлікту інтересів при проведенні аудиту

Середня

Наявність у поліцейського, який здійснює аудит (або входить до складу робочої групи з проведення аудиту, перевірки)  особистого

майнового (немайнового) інтересу по відношенню до працівника об’єкту, що підлягає аудиту, перевірці, може спричинити необ’єктивне (упереджене) ставлення до стану справ на об’єкті аудиту, перевірки

Можливі фінансові втрати. 

Вчинення

правопорушення, пов’язаного з корупцією передбачає адміністративну або дисциплінарну відповідальність

Розроблення  механізму контролю за якістю виконання працівниками Департаменту внутрішнього аудиту НПУ службових обов’язків

Департамент внутрішнього аудиту, структурні підрозділи апарату, територіальні, міжрегіональні територіальні органи

січень-грудень

Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення

  1. Внутрішній контроль

1)Незаконне розголошення або використання в інший спосіб поліцейським у своїх інтересах інформації, яка стала йому відома у зв'язку з виконанням службових повноважень

Висока

Наявність у працівника  поліції особистого майнового

(немайнового) інтересу

Не очікується фінансових втрат. Втрата репутації серед працівників НПУ.

Вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією передбачає адміністративну відповідальність

Формування у поліцейського добропорядності та правосвідомості щодо чіткого виконання завдань по боротьби зі злочинністю, відповідно до вимог законодавства

Управління з питань запобігання корупції та проведення люстрації, структурні підрозділи апарату, територіальні, міжрегіональні територіальні органи

січень-грудень

Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення правопорушення, пов’язаного з корупцією

 

Начальник Управління з питань запобігання

корупції та проведення люстрації

Національної поліції України

полковник поліції                                                                      Д.Д. Загарія

«____» лютого 2017 року. 

 

При використанні матеріалу гіперпосилання на npu.gov.ua обов`язкове
версія для друку