1
2
22.01.2018
Головна » ПЕРЕХІДНЕ » Державні закупівлі » Запрошення на участь у переговорній процедурі закупівлі

Запрошення до участі у переговорній процедурі закупівлі бронежилетів 5 класу захисту
27.07.2015 | 17:57

Суб’єктам господарювання щодо запрошення до участі в переговорній процедурі закупівлі

 

 

Міністерство внутрішніх справ для забезпечення працівників органів внутрішніх справ має нагальну потребу у закупівлі засобів індивідуального захисту, яке має бути поставлено на склад Замовника.

На підставі положень ст. 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель», яка визначає порядок проведення переговорної процедури,  запрошуємо взяти участь у цій процедурі.

Представник учасника повинен під час проведення переговорів з комітетом з конкурсних торгів МВС (початок о 15:00 год. 31 липня ц.р. за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, буд. 29/3), подати пропозицію, що міститиме наступні документи:

  - цінова пропозиція Учасника за формою, наведеною в Додатку 1 до цього листа;      

 - засвідчена копія установчих документів Учасника (для юридичних осіб);

 - засвідчена копія витягу чи виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, що засвідчує державну реєстрацію юридичної особи (чи набуття статусу підприємця – фізичною особою), а також взяття юридичної особи на облік в органах податкової служби, пенсійного фонду, статистики;

  - погоджений проект договору про закупівлю майна, згідно з Додатком 3 до цього листа;  

  - довідка, складена Учасником про наявність в нього обладнання / матеріально-технічної бази, що дозволяє виготовити (чи поставити) Товар, який закуповується Замовником; 

  - довідка, складена Учасником про наявність в нього працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для виготовлення (чи поставки) Товару, який закуповується Замовником; 

  - засвідчені  Учасником копії балансу та звіту про фінансові результати за формами 1 та 2 встановленими Мінфіном, а для суб’єктів малого підприємництва – фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва, подаються за 2014 рік; 

- копія протоколу випробувань складеного Державним науково-дослідним інститутом МВС України в 2015 році, за результатами перевірки відповідності запропонованого Товару вимогам ДСТУ В. 4103-2002 Засоби індивідуального захисту «БРОНЕЖИЛЕТИ» Загальні технічні умови (затверджені та введені в дію наказом Держстандарту України від 12.06.2002 №1-дск);

- довіреність (чи інший документ відповідно до цивільного законодавства), що посвідчує право особи представляти інтереси Учасника під час проведення даної процедури закупівлі;

  - зразок Товару (бронежилету), який за накладною Учасника буде передано до комітету з конкурсних торгів МВС, для аналізу, детального порівняння та вивчення. Вказаний зразок після проведення процедури закупівлі буде повернуто Учаснику.

Зразок переможця процедури буде зберігатися у Замовника до кінця виконання усіх умов договору, а після виконання договору, на вимогу Учасника-переможця торів буде йому повернуто.  

- інші документи, у разі якщо Учасник вважає за доцільне їх подати в складі пропозиції.   

 

 

Додатки: 1. Форма цінової пропозиції

2. Перелік майна та технічні вимоги до нього

3. Проект договору про закупівлю

 

 

 

                                                                                                                      Додаток 1

 

ФОРМА ПРОПОЗИЦІЇ

 

1. Повне найменування учасника (зазначається згідно установчих документів)

 

2. Місцезнаходження учасника, телефон (факс), е-mail

 

3. Ідентифікаційний код учасника згідно з ЄДР

 

4. Прізвище, ім’я, по-батькові посадової особи (службової особи, представника) учасника, яку призначено ним відповідальною за участь у процедурі закупівлі, її контактні телефони (бажано вказати мобільний телефон)

 

5. Відомості про документ (із зазначенням його реквізитів), що засвідчує повноваження представника учасника брати участь в переговорах із замовником згідно з законодавством   

 

 

1. Цим подаємо на участь у переговорній процедурі закупівлі, що проводиться замовником (МВС України) пропозицію:

 

Найменування     предмета закупівлі

Кількість (обсяг)

Ціна за одиницю, грн.

(цифрами та прописом)

Загальна вартість, грн.

(цифрами та прописом)

без ПДВ

без ПДВ

 

 

 

 

 

2. Ми погоджуємося, що під час проведення замовником (МВС України) переговорів з нами як учасником процедури закупівлі відповідно до статті 39 Закону України „Про здійснення державних закупівель” (далі – Закон), ціна даної пропозиції може бути нами зменшена, на що наш уповноважений на переговорах представник має необхідні повноваження.

 

3. Якщо наша пропозиція буде акцептована замовником, ми зобов’язуємося підписати договір про закупівлю у строки, визначені Законом і виконати всі умови, передбачені даним договором.

 

 

 

Уповноважена особа учасника       ___________                            __________________

              МП.                                              (підпис)                                                             (ініціали та прізвище)

 

 

 

                  Додаток № 2

 

ПЕРЕЛІК ТА ОБСЯГИ МАЙНА

 

№ з/п

Найменування майна*

Од. виміру

Загальний обсяг

1

Бронежилет 5 класу захисту

шт.

1 000

 

Телефони для отримання додаткової інформації: (044)256-18-11,
(044) 256-18-93,
факс (044) 254-91-89

 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

 

Бронежилети 5 класу захисту

Бронежилети повинні відповідати вимогам загальних технічних умов «Засоби індивідуального захисту «БРОНЕЖИЛЕТИ» ДСТУ В.4103-2002.

Комплектація бронежилетів обов’язково повинна включати в себе: виріб, паспорт на виріб, сумку для перенесення виробу та додаткових навісних (знімних) сумок: - для зберігання індивідуальної аптечки, 6 магазинів до автомату Калашникова (3 кармани по 2 відділення), 2 ручних гранат та сумки для боєприпасів розсипом.

Додаткові навісні сумки виготовлені із можливістю кріплення на горизонтальні смуги із синтетичної тасьми підвищеної жорсткості типу «MOLLE». 

Клас захисту бронежилетів « 5 » повинен відповідати викладеному у класифікаторі ДСТУ В.4103-2002.

Однією з обов’язкових технічних вимог Замовника є відповідність запропонованого Товару (бронежилетів) вимогам ДСТУ В.4103-2002 за умовними розмірозростами жилетів згідно стандарту.

Конструктивне виконання бронежилетів повинно забезпечувати можливість легкого його одягання, знімання та припасування, можливість користувачу управління транспортними засобами та легкість виймання та вкладання додаткових захисних елементів.

Бронежилети 5 класу захисту за конструктивним виконанням повинні бути зовнішнього носіння напівжорсткого типу (тип Б за ДСТУ В.4103-2002) диференційного класу захисту з базовою структурою на основі спеціальних тканин або балістичного поліетилену 1А класу захисту, з додатковими жорсткими захисними елементами, для забезпечення 5 класу захисту.

У паспорті бронежилету повинно бути зазначено захисні елементи, відповідні 1А класу захисту та 5 класу захисту, площу їх захисту та місцезнаходження.

Загальна площа  захисту  бронежилету  по 1A класу  захисту   повинна бути не  менше – 85,0 дм. кв., (захист грудей, спини, боків, паху, плечей), антиосколковий комір,  додаткових жорстких захисних пластин  (захист грудей, спини) 5 класу захисту площею не менше - 15 дм. кв.

Вага бронежилету не повинна перевищувати 13,5 кг для найбільшого типорозміру.

Чохол бронежилету для зовнішнього носіння у колористиці «камуфляж» на чохлі нашиті горизонтальні смуги із синтетичної тасьми підвищеної жорсткості типу «MOLLE».

 

Класифікація бронежилетів за ДСТУ

Клас захи сту

Тип кулі від якої захищає бронежилет

Опис кулі

Маса кулі (г.)

Швидкість польоту кулі (м/с)

1А

Куля 9 мм пістолетного патрону 9х18  (57-Н-181 с), пістолет АПС

Куля зі сталевим осердям у сталевій оболонці

5,9

330+ 10

5

Куля БЗ (бронебійно запалювальна) 7,62  мм автоматного патронну (7,62х39)

Куля у сталевій оболонці зі сталевим термозміцненим осердям

 

7,4

 

745 + 15

Перевірка відповідності запропонованого Товару технічним вимогам Замовника  проводиться Державним науково-дослідним інститутом МВС України, про що складається протокол випробувань, копія якого надається учасником у складі пропозиції.

Учасник передає на випробування в Державний науково-дослідний інститутом МВС України  зразок найбільшого типорозміру, передбаченому технічним умовам на бронежилет.

 Інформація щодо показників: «площа захисту бронежилета», «вага бронежилета» та «клас захисту бронежилета» (за ДСТУ В.4103-2002) повинна підтверджуватись протоколом випробувань, складеним Державним науково-дослідним інститутом МВС України у 2015 році.

 

                         Додаток 3

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРУ ПРО ЗАКУПІВЛЮ

 

I. Предмет договору

 

1.1. Учасник зобов’язується у 2015 році поставити Замовникові (предмет закупівлі), далі – Товар”, кількість, перелік, комплектність та асортимент якого визначено у Специфікації (Додаток № 1), а Замовник – прийняти та оплатити Товар.

1.2. Обсяги закупівлі Товару можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків Замовника.

 

ІІ. Якість Товару

2.1. Учасник зобов'язаний поставити Замовнику Товар, якість якого відповідає узгодженому Сторонами зразку (зразкам) та чинному законодавству щодо показників якості такого роду/виду товарів.

2.2. Учасник відповідає за належну якість Товару, а також зобов'язаний засвідчити його якість належними підтверджувальними документами.

2.3. У разі невідповідності Товару умовам даного Договору Замовник має право відмовитись від прийняття і оплати такого Товару, а якщо Товар уже оплачений Замовником – вимагати повернення сплаченої суми від Учасника.

2.4. У разі, якщо Замовник відмовиться від прийняття Товару неналежної якості, Учасник зобов’язується розпорядитись Товаром у 10-денний (десятиденний) строк з дати отримання від Замовника відповідного повідомлення.

2.5. Учасник відповідає за всі недоліки Товару, які не могли бути виявлені Замовником під час приймання Товару.

2.6. Якість та комплектність Товару, що поставляється, перевіряється органами технічного контролю Учасника до дати поставки Товару на Центральну базу ресурсного забезпечення МВС України, далі – „Одержувач Замовника, та, на вимогу Замовника, уповноваженим представником Замовника під час приймання Товару.

2.7. Приймання Товару уповноваженим представником Замовника здійснюється згідно вимог державних стандартів України та технічної документації Учасника.

2.8. Товар має бути сертифікований згідно вимог наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 01.02.2005 № 28 „Про затвердження Переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні” (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 05.05.2005 № 466/10746), копія сертифікату надається Замовнику.

2.9. Усі витрати щодо здійснення приймання Товару покладаються на Учасника.

 

III. Ціна договору

3.1. Ціна Договору становить _________________________ грн. ( ____________ грн.      ___ коп.) без  ПДВ.

Ціна Договору включає вартість пакування, маркування та транспортування Товару до Одержувача Замовника.

3.2. Ціна даного Договору може бути зменшена за взаємною згодою сторін на підставах, визначених законодавством у сфері держзакупівель.

 

IV. Порядок здійснення оплати

4.1. Розрахунки проводяться шляхом безготівкового переказу коштів на поточний рахунок Учасника, вказаний у даному Договорі, протягом бюджетного періоду. Підставою для проведення розрахунків є оформлений Акт на прийом матеріальних цінностей Центральної бази ресурсного забезпечення МВС України, а також пред’явлений Учасником рахунок на оплату Товару та накладна.

4.2. Сторони дійшли спільної згоди, що оплата за поставлений Учасником Товар здійснюється Замовником виключно з дати  виникнення бюджетних  зобов’язань у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань та фактичного надходження коштів Державного бюджету на зазначені цілі Замовника.

 

V. Поставка Товару

5.1. Учасник зобов’язується здійснити поставку Товару протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати отримання від Замовника заявки встановленого зразка (Додаток № 2), але не пізніше ________2015 року за адресою Одержувача Замовника: 03680, м. Київ, вул. Святошинська, 27.

5.2. Датою поставки Товару вважається дата отримання його Одержувачем Замовника та оформлення, у встановленому чинним законодавством порядку, Акту на прийом матеріальних цінностей Центральної бази ресурсного забезпечення МВС України.

 

VI. Права та обов'язки сторін

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі оплачувати поставлений Товар;

6.1.2. Приймати Товар згідно з Актом на прийом матеріальних цінностей Центральної бази ресурсного забезпечення МВС України;

6.1.3. Повідомляти Учасника про виявлені факти браку, нестачі чи надлишків Товару;

6.1.4. Організувати складання Одержувачем Замовника Актів на прийом матеріальних цінностей Центральної бази ресурсного забезпечення МВС України.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Учасником, повідомивши про це його за 10-денний (десяти денний) календарних днів до дати розірвання Договору;

6.2.2. Контролювати поставку Товару у строки, встановлені цим Договором;

6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі Товару та ціну Договору залежно від реального фінансування видатків (та/або надходження коштів) Державного бюджету на зазначені цілі Замовника шляхом внесення відповідних змін до Договору;

6.2.4. Подовжувати строк оплати за поставлений Учасником Товар в межах фінансового зобов’язання поточного року у разі зняття та/або перенесення кошторисних призначень, проведених Міністерством фінансів України (та/або Головним розпорядником коштів);

6.2.5. Отримувати від Учасника інформацію про стан поставки Товару, що є предметом цього Договору.

6.2.6. У разі виявлення недостачі під час приймання Товару письмово повідомляти Учасника про виявлені факти з обов‘язковим зазначенням дати виявлення недостачі, а також обставин, за яких вони встановлені;

6.2.7. Вимагати від Учасника усунення всіх недоліків засобами, силами та за рахунок Учасника;

6.2.8. Відмовитись від прийняття і оплати Товару у разі поставки Товару нижчої якості, ніж це вимагається умовами даного Договору, а якщо Товар уже оплачений Замовником – вимагати від Учасника повернення сплаченої суми.

6.2.9. Повернути Учаснику партію Товару, яка не відповідає умовам даного Договору, для усунення недоліків та/або заміни на Товар належної якості.

6.3.Учасник зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити поставку Товару у строки, встановлені цим Договором;

6.3.2. Забезпечити поставку Товару, якість якого відповідає умовам цього Договору;

6.3.3. Нести всі ризики та витрати, пов’язані з поставкою Товару, включаючи оплату податків та інших зборів і обов’язкових платежів у відповідності до вимог чинного законодавства України;

6.3.4. Усунути всі недоліки або замінити неякісний Товар на Товар належної якості власними силами, засобами та за власний рахунок у строк до 30 (тридцяти) календарних днів з дати відправлення Замовником відповідного письмового повідомлення;

6.3.5. Складати відповідні Акти виявлених недоліків (недостачі);

6.3.6. Здійснювати допоставку Товару не пізніше 2 (двох) робочих днів з дати отримання від Замовника Акту про виявлення недостачі;

6.3.7. Розпорядитись Товаром у 10 (десяти) денний строк з дати одержання письмового повідомлення від Замовника про відмову від Товару, у разі відмови Замовника від прийняття Товару, який не відповідає за якістю умовам цього Договору;

6.3.8. Відповідати за всі недоліки Товару, які не могли бути виявлені Замовником.

6.4. Учасник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлений Товар;

6.4.2. На дострокову поставку Товару за письмовим погодженням Замовника;

6.4.3. У разі невиконання зобов’язань Замовником Учасник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у десятиденний строк.

 

VII. Відповідальність сторін

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством та даним Договором.

7.2. У разі несвоєчасного виконання зобов’язань по поставці Товару, що є предметом даного Договору, Учасник виплачує Замовнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла на момент нарахування, від ціни несвоєчасно виконаного зобов’язання, за кожен день прострочення виконання зобов’язання, а за прострочення понад 30 днів додатково стягується штраф  у розмірі семи відсотків вказаної вартості.

7.3. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань щодо втрати якості поставленого Товару, Учасник сплачує на користь Замовника штраф у розмірі 20% (двадцять відсотків) від ціни Товару неналежної якості.

7.4. За кожне порушення Учасником строків повідомлення Замовника про зміну свого місцезнаходження Учасник сплачує на користь Замовника штраф у розмірі 30 % ціни Договору.

7.5. Сплата пені та/або штрафу не звільняє Учасника від належного виконання ним своїх зобов’язань, передбачених даним Договором.

7.6. Замовник звільняється від відповідальності за неналежне виконання взятих на себе зобов’язань по оплаті поставленого Товару, у разі відсутності фінансування видатків (та/або ненадходження коштів) Державного бюджету на зазначені цілі Замовника.

 

VIII. Обставини непереборної сили

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за даним Договором внаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 (трьох) днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою палатою України постраждалій стороні за даним Договором.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 (тридцять) календарних днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати даний Договір.

У такому разі жодна із Сторін не має права вимагати від іншої Сторони відшкодування можливих збитків.

 

IX. Вирішення спорів

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори або розбіжності вирішуються у судовому порядку з дотриманням вимог законодавства України щодо їх підсудності.

 

 

 

 

X. Строк дії договору

10.1. Договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін, реєстрації у Замовника та діє до 31 грудня 2015 року, а в частині взаєморозрахунків - до повного їх виконання Сторонами.

 

XI. Інші умови

11.1. Будь-які зміни і доповнення до даного Договору, в тому числі щодо коригування його ціни, вважаються дійсними, якщо вони оформлені в письмовому вигляді та підписані уповноваженими на це представниками Сторін.

11.2. У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

11.3. Даний Договір укладений українською мовою у чотирьох автентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу, три з яких зберігаються у Замовника, один – у Учасника.

11.4. Положення даного Договору є комерційною таємницею і не можуть передаватись третім особам без попередньої письмової згоди на це іншої Сторони, крім випадків, прямо передбачених чинним законодавством України.

У разі, якщо одній із Сторін при виконанні Договору стала відома інформація, що належить до комерційної таємниці іншої Сторони, то така Сторона не має права її розголошувати.

11.5. Сторони несуть відповідальність за правильність вказаних ними в даному Договорі реквізитів та зобов’язуються вчасно та у розумні строки повідомляти іншу Сторону про їх заміну у письмовій формі.

11.6. У разі зміни свого місцезнаходження Учасник зобов’язаний в строк до 1 (одного) календарного дня з дати такої зміни поінформувати про це Замовника листом, скріпленим власною печаткою. Такий лист надсилається Замовнику в якості рекомендованого листа з повідомленням про отримання або кур’єром.

11.7. У випадку несвоєчасного повідомлення Учасником про зміну свого місцезнаходження Замовника вважається, що всі листи (заявки, повідомлення тощо), надіслані  Замовником Учаснику до моменту належного увідомлення згідно з п. 11.6. відповідно до реквізитів в розділі ХІІІ, вважаються такими, що надіслані за належною адресою місцезнаходження останнього.

11.8. Усі додатки до даного Договору є його невід’ємними частинами.

 

XII. Додатки до договору

12.1. Додаток № 1 – Специфікація Товару на 1 аркуші в 1 примірнику.

12.2. Додаток № 2 – Зразок заявки на поставку Товару на 1 аркуші в 1 примірнику.

 

 

XIII. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

 

ЗАМОВНИК:

УЧАСНИК:

Міністерство внутрішніх справ України

Реквізити

 

 

 

Посада уповноваженої особи

 

_____________________ П.І.Б.

М.П.

Повна назва

Юридична адреса

Фактичне місцезнаходження

Реквізити

 

Посада уповноваженої особи

 

_____________________ П.І.Б.

М.П.


Додаток № 1

до проекту договору

№ ___________від _____________2015 р.

 

 

 

 

СПЕЦИФІКАЦІЯ  ТОВАРУ

 

 

НАЙМЕНУВАННЯ

ТОВАРУ,

№ НТД

Од.

вим.

Кількість

Ціна

без ПДВ,

грн.

Сума

без ПДВ,

грн.

 

 

 

 

 

Всього без ПДВ

 

 

 

 

Сума без ПДВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ЗАМОВНИК:                                                           УЧАСНИК:

Міністерство внутрішніх справ України

 

 

Посада уповноваженої особи

 

 

_____________________ П.І.Б.

М.П.

                 Повна назва

 

 

Посада уповноваженої особи

 

 

_____________________ П.І.Б.

М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 2

до договору

№ ____________від _____________2015 р.

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО

ВНУТРІШНІХ СПРАВ

УКРАЇНИ

 

ДЕПАРТАМЕНТ  МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

вул. Богомольця, 10, м. Київ, 01601,

тел. 256-03-60, www.mvs.gov.ua

 

 

 

____________ 2015 року № _________

 

 

На № ____________ від ____________

 

 

 

ЗРАЗОК 


Заявка

на поставку ______________

 

Відповідно до п. 5.1 договору від ___.___.2015 р. № ________ просимо виготовити та поставити на Центральну базу ресурсного забезпечення МВС України                                                                                                                             (предмет закупівлікількість)                        .

Про свою готовність виконати замовлення просимо повідомити письмово.

Даного листа вважати невід’ємною частиною договору від __.__.2015 № ________.

 

 

Уповноважена особа  ДМЗ                                                                                            _______________

 

Уповноважена особа  ДФЗБО                                                                                       _______________

 

 

     ЗАМОВНИК:                                                           УЧАСНИК:

Міністерство внутрішніх справ України

 

 

Посада уповноваженої особи

 

 

_____________________ П.І.Б.

М.П.

                 Повна назва

 

 

Посада уповноваженої особи

 

 

_____________________ П.І.Б.

М.П.

 

 

 

При використанні матеріалу гіперпосилання на npu.gov.ua обов`язкове
версія для друку