1
2
22.01.2018
Головна » ПЕРЕХІДНЕ » Державні закупівлі » Запрошення на участь у переговорній процедурі закупівлі

Запрошення до участі у переговорній процедурі закупівлі польових телекомунікаційних вузлів
23.06.2015 | 14:16

 

Суб’єктам господарювання, які запрошуються до участі у переговорній процедурі  закупівлі польових телекомунікаційних вузлів ЄЦВТМ

 

Міністерство внутрішніх справ для забезпечення працівників органів внутрішніх справ має нагальну потребу у закупівлі польових телекомунікаційних вузлів ЄЦВТМ, які мають бути поставлені до кінця 2015 року на склад Одержувача Замовника.

На підставі положень ст. 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» запрошуємо взяти участь у переговорній процедурі закупівлі польових телекомунікаційних вузлів ЄЦВТМ.

Представник Учасника повинен під час проведення переговорів з комітетом з конкурсних торгів МВС (початок о 15:00 год. 25 червня ц.р. за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, буд. 29/3, каб. 60 (актовий зал)) подати пропозицію, що міститиме наступні документи:

- цінова пропозиція Учасника за формою, наведеною в Додатку 1 до цього листа;      

- засвідчена копія установчих документів Учасника (для юридичних осіб);

- засвідчена копія витягу чи виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, що засвідчує державну реєстрацію юридичної особи (чи набуття статусу підприємця – фізичною особою), а також взяття юридичної особи на облік в органах податкової служби, пенсійного фонду, статистики;

- копія документа про реєстрацію Учасника платником податку на додану вартість (у разі якщо Учасник не є платником ПДВ, ця обставина зазначається Учасником); 

- погоджений проект договору про закупівлю майна, згідно з Додатком 3 до цього листа; 

- довідка, складена Учасником про наявність в нього обладнання / матеріально-технічної бази, що дозволяє виготовити (чи поставити) Товар, який закуповується Замовником;

- довідка, складена Учасником щодо відповідності запропонованого ним обладнання (телекомунікаційних вузлів ЄЦВТМ) технічним вимогам Замовника, указаним в додатку 2;

- довідка, складена Учасником про наявність в нього працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для виготовлення (чи поставки) Товару, який закуповується Замовником; 

 

 

- засвідчені Учасником копії балансу та звіту про фінансові результати за формами 1 та 2 встановленими Мінфіном, а для суб’єктів малого підприємництва – фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва, подаються за 2014 рік; 

- довіреність (чи інший документ відповідно до цивільного законодавства), що посвідчує право особи представляти інтереси Учасника під час проведення даної процедури закупівлі;

- інші документи, у разі якщо Учасник вважає за доцільне їх подати в складі пропозиції.   

 

Додатки: 1. Форма цінової пропозиції

                 2. Перелік, обсяги та технічні вимоги

                 3. Проект договору про закупівлю

                

 

 

 

 

Додаток 1

 

ФОРМА ЦІНОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

 

1. Повне найменування учасника (зазначається згідно установчих документів)

 

2. Місцезнаходження учасника, телефон (факс), е-mail

 

3. Код ЄДРПОУ учасника

 

4. Прізвище, ім’я, по-батькові посадової особи (службової особи, представника) учасника, яку призначено ним відповідальною за участь у процедурі закупівлі, її контактні телефони (бажано вказати мобільний телефон)

 

5. Відомості про документ (із зазначенням його реквізитів), що засвідчує повноваження представника учасника брати участь в переговорах із замовником згідно з законодавством   

 

 

1. Цим подаємо на участь у переговорній процедурі закупівлі, що проводиться замовником (МВС України) пропозицію:

n/n

Найменування

предмета закупівлі

Кількість (обсяг)

Ціна за одиницю, грн.

(цифрами та прописом)

Загальна вартість, грн.

(цифрами та прописом)

Умови

оплати

без ПДВ

з ПДВ*

без ПДВ

з ПДВ*

Польові телекомунікаційні вузли ЄЦВТМ (загальна ціна пропозиції) в т.ч.:

 

 

 

1

Мобільний комплект супутникового зв’язку (МКСЗ)

45

 

 

 

 

 

2

Дротовий IP-телефон

90

 

 

 

 

 

3

Блок живлення для IP-телефону

90

 

 

 

 

 

4

Патчкорд 0,50 м

90

 

 

 

 

 

5

Дротовий телефон аналоговий

90

 

 

 

 

 

6

Автоматизований мобільний програматор

45

 

 

 

 

 

7

Генератор бензиновий

45

 

 

 

 

 

8

Подовжувач котушка

45

 

 

 

 

 

9

Маршрутизатор

1

 

 

 

 

 

10

Кабель FTP 5-ї категорії для патчкордів

2,44

 

 

 

 

 

11

Набір інструментів

45

 

 

 

 

 

*Примітка: У разі якщо Учасника не зареєстровано платником податку на додану вартість чи операції з постачання цього Товару не оподатковуються ПДВ, Учасником зазначається ця обставина з посиланням на відповідні положення податкового законодавства  

Строк поставки Товару (днів)

 

Умови оплати за поставлений Товар

 

2. Ми погоджуємося, що під час проведення замовником (МВС України) переговорів з нами як учасником процедури закупівлі відповідно до статті 39 Закону України „Про здійснення державних закупівель” (далі – Закон), ціна даної пропозиції може бути нами зменшена, на що наш уповноважений на переговорах представник має необхідні повноваження.

3. Якщо наша пропозиція буде акцептована замовником, ми зобов’язуємося підписати договір про закупівлю у строки, визначені Законом і виконати всі умови, передбачені даним договором.

 

Уповноважена особа учасника       ___________                            __________________

              МП.                                              (підпис)                                                             (ініціали та прізвище)

 

Додаток 2

 

ПЕРЕЛІК  та ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

до предмета закупівлі «Польовий телекомунікаційний вузол ЄЦВТМ»

 

№ з/п

Найменування майна

Од. виміру

Обсяг

1

Мобільний комплект супутникового зв’язку (МКСЗ)

к-т

45

2

Дротовий IP-телефон

од

90

3

Блок живлення для IP-телефону

од

90

4

Патчкорд 0,50 м

од

90

5

Дротовий телефон аналоговий

од

90

6

Автоматизований мобільний програматор

к-т

45

7

Генератор бензиновий

од

45

8

Подовжувач котушка

од

45

9

Маршрутизатор

од

1

10

Кабель FTP 5-ї категорії для патчкордів

км

2,44

11

Набір інструментів

од

45

 

 

 

 

 

Додаток 3

 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРУ ПРО ЗАКУПІВЛЮ

 

I. Предмет договору

1.1. Постачальник зобов’язується у 2015 році поставити Замовникові польові телекомунікаційні вузли ЄЦВТМ, далі – «Товар», а Замовник – прийняти Товар та оплатити його.

1.2. Кількість, перелік, комплектність та асортимент Товару визначено у Специфікації (Додаток № 1).

1.3. Обсяги закупівлі Товару можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків Замовника.

ІІ. Якість Товару

2.1. Постачальник зобов'язаний поставити Замовнику Товар, якість якого відповідає державним стандартам, технічним умовам та чинному законодавству щодо показників якості такого роду/виду товарів.

2.2. Постачальник відповідає за належну якість Товару, а також зобов'язаний засвідчити його якість належними підтверджувальними документами.

2.3. У разі невідповідності Товару умовам даного Договору, Замовник має право відмовитись від прийняття і оплати такого Товару, а якщо Товар уже оплачений Замовником – вимагати повернення сплаченої суми від Постачальника.

2.4. У разі, якщо Замовник відмовиться від прийняття Товару неналежної якості, Постачальник зобов’язується розпорядитись Товаром у 10-денний (десятиденний) строк з дати підписання Акту виявлених недоліків.

2.5. Постачальник відповідає за всі недоліки Товару, які не могли бути виявлені Замовником під час прийому Товару.

2.6. Гарантійний строк експлуатації Товару визначається в Специфікації (Додаток 1) та обчислюється від дати поставки Товару.

2.7. Постачальник гарантує якість Товару в цілому. Гарантійний строк на комплектуючі вироби і складові частини Товару відповідають гарантійному строку експлуатації Товару.

III. Ціна договору

3.1. Ціна Договору становить _________грн. (___ грн. ___ коп.), у тому числі ПДВ ______грн.   (____ грн. ___ коп.).

3.2. Ціна даного Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін на підставах передбачених законодавством України у сфері державних закупівель.

3.3. До ціни даного Договору включається вартість Товару, його транспортування до Центральної бази ресурсного забезпечення МВС України, далі – “Одержувач Замовника“ та пов’язані з цим витрати.

IV. Порядок здійснення оплати

4.1. Розрахунки проводяться шляхом безготівкового переказу коштів на поточний рахунок Постачальника, вказаний у даному Договорі протягом 30 (тридцяти) календарних днів на підставі підписаних уповноваженими представниками Сторін Акту на прийом матеріальних цінностей Центральної бази ресурсного забезпечення МВС України, видаткової накладної та отримання Замовником рахунку на оплату Товару.

4.2. Сторони дійшли спільної згоди, що оплата за поставлений Постачальником Товар, буде проводитись з урахуванням реального фінансування видатків (та/або надходження коштів) Державного бюджету на зазначені цілі Замовника.

V. Поставка Товару

5.1. Постачальник зобов’язується здійснити поставку Товару протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати отримання заявки Замовника встановленого зразка (Додаток № 2) за адресою Одержувача Замовника: 03115, м. Київ, вул. Святошинська, 27.

5.2. Датою поставки Товару вважається дата отримання його Одержувачем Замовника та оформлення уповноваженими представниками Сторін у встановленому законодавством України порядку Акту на прийом матеріальних цінностей Центральної бази ресурсного забезпечення МВС України, та накладної.

VI. Права та обов'язки сторін

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі оплачувати поставлений Товар;

6.1.2. Приймати поставлений Товар згідно з Актом на прийом матеріальних цінностей Центральної бази ресурсного забезпечення МВС України.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Постачальником, повідомивши про це його за 10 (десять) календарних днів до дати розірвання Договору;

6.2.2. Контролювати поставку Товару у строки, встановлені цим Договором;

6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі Товару та ціну Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;

 

 

 

 

6.2.4. Подовжувати строк оплати за поставлений Постачальником Товар в межах фінансового зобов’язання поточного року у разі зняття та/або перенесення кошторисних призначень, проведених Міністерством фінансів України (та/або Головним розпорядником коштів);

6.2.5. Вимагати від Постачальника усунення недоліків (недостачі) поставленого Товару відповідно до оформленого уповноваженими представниками Сторін Акту виявлених недоліків (недостачі);

6.2.6. Відмовитись від прийняття і оплати Товару неналежної якості, а якщо Товар уже оплачений Замовником – вимагати повернення сплаченої суми від Постачальника.

6.2.7. Складати Акти виявлених недоліків (недостачі);

6.3. Постачальник зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити поставку Товару у строки, встановлені цим Договором;

6.3.2. Забезпечити поставку Товару, якість якого відповідає умовам цього Договору;

6.3.3. Нести всі ризики та витрати, пов’язані з поставкою Товару, включаючи оплату податків та інших зборів і обов’язкових платежів у відповідності до вимог законодавства України;

6.3.4. Усувати виявлені недоліки поставленого Товару, здійснювати допоставку у разі виявлення недостачі;

6.3.5. Складати Акти виявлених недоліків (недостачі);

6.3.6. Відповідно до вимог Замовника усувати недоліки Товару протягом гарантійного строку його експлуатації.

6.3.7. Забезпечити протягом гарантійного терміну усунення всіх недоліків протягом  14 (чотирнадцяти) календарних днів з дати отримання від Замовника відповідного письмового та/або усного повідомлення.

Інші умови гарантійного обслуговування визначаються в технічній документації на Товар.

6.4. Постачальник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлений Товар;

6.4.2. На дострокове поставлення Товару за письмовим погодженням Замовника;

6.4.3. У разі невиконання зобов’язань Замовником Постачальник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у десятиденний строк.

VII. Відповідальність сторін

            7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та даним Договором.

7.2. За порушення строків виконання зобов’язання щодо поставки Товару та/або усунення недоліків Товару, з постачальника стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості Товару, з яких допущено прострочення виконання за кожен день прострочення, а за прострочення понад тридцяти днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості.

7.3. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань щодо якості поставленого Товару Постачальник сплачує на користь Замовника штраф у розмірі 20% (двадцяти відсотків) від ціни даного Договору.

7.4. За кожне порушення Постачальником строків повідомлення Замовника про зміну свого місцезнаходження Постачальник сплачує на користь Замовника штраф у розмірі 30 % від загальної вартості Товару.

7.5. Сплата пені та/або штрафу не звільняє Постачальника від належного виконання ним своїх зобов’язань, передбачених даним Договором.

7.6. Замовник звільняється від відповідальності за неналежне виконання взятих на себе зобов’язань по оплаті поставленого Товару, у разі відсутності фінансування видатків (та/або ненадходження коштів) Державного бюджету на відповідний рахунок Замовника на зазначені цілі.

VIII. Обставини непереборної сили

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за даним Договором внаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 (трьох) днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою палатою України постраждалій Стороні за даним Договором.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 (тридцять) календарних днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати даний Договір.

8.5. У такому разі жодна із Сторін не має права вимагати від іншої Сторони відшкодування можливих збитків.

IX. Вирішення спорів

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори або розбіжності вирішуються у судовому порядку з дотриманням вимог законодавства щодо їх підсудності.

X. Строк дії договору

10.1. Договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін, реєстрації у Замовника і діє до 30 грудня 2015 року, а в частині взаєморозрахунків - до повного їх виконання Сторонами.

 

 

 

 

 

XI. Інші умови

11.1. Будь-які зміни і доповнення до даного Договору, в тому числі щодо коригування його вартості, вважаються дійсними, якщо вони здійснені в письмовому вигляді та підписані уповноваженими на це представниками Сторін.

11.2. У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються  законодавством України.

11.3. Даний Договір укладений українською мовою у чотирьох автентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу, три з яких зберігаються у Замовника, один – у Постачальника.

11.4. Положення даного Договору є комерційною таємницею і не можуть передаватись третім особам без попередньої письмової згоди на це іншої Сторони, крім випадків, прямо передбачених чинним законодавством України.

У разі, якщо одній із Сторін при виконанні Договору стала відома інформація, що належить до комерційної таємниці іншої Сторони, то така Сторона не має права її розголошувати.

11.5. Сторони несуть відповідальність за правильність вказаних ними в даному Договорі реквізитів та зобов’язуються вчасно та у розумні строки повідомляти іншу Сторону про їх заміну у письмовій формі.

11.6. У разі зміни свого місцезнаходження Постачальник зобов'язаний в строк до 1 (одного) календарного дня з дати такої зміни поінформувати про це Замовника листом, скріпленим власною печаткою. Такий лист надсилається Замовнику в якості рекомендованого листа з повідомленням про вручення або кур'єром.

11.7. У випадку несвоєчасного повідомлення Постачальником про зміну свого місця знаходження Замовника вважається, що всі листи (заявки, повідомлення тощо), надіслані Замовником Постачальнику до моменту належного повідомлення згідно з п. 11.6  відповідно до реквізитів в розділі XIII вважається таким, що надіслані за належною адресою місця знаходження останнього.

У цьому випадку вважається, що листи (заявки, повідомлення тощо) отримані Постачальником через 3 (три) дні з наступного дня, коли кореспонденція була здана до відділення поштового зв'язку.

XII. Додатки до договору

Невід'ємною частиною цього Договору є:

Додаток № 1 – Специфікація Товару  на 1 арк. в 1 прим.

Додаток № 2 – Зразок заявки на поставку Товару на 1 арк. в  1 прим.

XIII. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

 

ЗАМОВНИК:

ПОСТАЧАЛЬНИК:

Міністерство внутрішніх справ України

 

Адреса місцезнаходження:

вул. Богомольця, 10, м. Київ, 01601

 

р/р № 35218001011435

в Державній казначейській службі України, МФО 820172,

код за ЄДРПОУ 00032684

________ „______”

 

Адреса місцезнаходження:

Адреса місця реєстрації:

 

 

Заступник Міністра внутрішніх справ України – керівник апарату

 

 

__________________ О.В. Тахтай

                             М.П.

 

 

 

 

 

___________________

                        М.П.               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 1

 

 

Специфікація Товару

 

 

№ з/п

Найменування Товару

Од.

виміру

Кількість

Гарантійний

строк,

місяців

Ціна за одиницю з ПДВ, грн.

Сума з ПДВ, грн.

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

 

У ТОМУ ЧИСЛІ ПДВ  20%

 

 

 

Загальна вартість Товару за даним Договором становить ____грн.  (____ грн. ___ коп.), у тому числі ПДВ ____грн. (____  грн. ___ коп.).

 

 

ЗАМОВНИК:

ПОСТАЧАЛЬНИК:

Міністерство внутрішніх справ України

 

 

_____ „_____”

Заступник Міністра внутрішніх справ України – керівник апарату

 

 

__________________ О.В. Тахтай

                             М.П.

 

 

 

 

___________________

                        М.П.               

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 2

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО

ВНУТРІШНІХ СПРАВ

УКРАЇНИ

Департамент матеріального забезпечення

вул. Богомольця, 10, м. Київ, 01601,                            тел. 256-1261, www.guvmtz.gov.ua

 

 

____________

__________________________

 

вул. ______________, м. _______, ______

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 2015 року

25/1/3-

 

На №

 

від

 

 

Заявка

на поставку ______________

 

ЗРАЗОК          Відповідно до п. 5.1 Договору від ____ _________ 2015 року № _____ прошу здійснити поставку ____________________________ за адресою: Центральна база ресурсного забезпечення МВС України, вул. Святошинська, 27, м. Київ, 03115, у кількості _____.

 

 

Директор ДМЗ МВС України                                                          І.В. Наумов

 

Директор ДФЗБО МВС України                                                    С.М. Шевнін

 

 

ЗАМОВНИК:

ПОСТАЧАЛЬНИК:

Міністерство внутрішніх справ України

 

 

_____ „_____”

Заступник Міністра внутрішніх справ України – керівник апарату

 

 

__________________ О.В. Тахтай

                             М.П.

 

 

 

 

___________________

                        М.П.               

 

 

 

 

При використанні матеріалу гіперпосилання на npu.gov.ua обов`язкове
версія для друку