1
2
18.01.2018
Головна » ПЕРЕХІДНЕ » Державні закупівлі » Запит комерційних пропозицій щодо закупівлі матеріально-технічних ресурсів

Запит комерційних пропозицій щодо закупівлі цифрових засобів радіозв`язку
11.12.2014 | 17:50

Міністерство внутрішніх справ для забезпечення працівників органів внутрішніх справ має нагальну потребу у закупівлі цифрових засобів радіозв’язку, що мають бути поставлені до кінця 2014 року на склад Одержувача Замовника (Покупця).

На підставі положень ст. 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» запрошуємо взяти участь у переговорній процедурі закупівлі цифрових засобів радіозв’язку.

Представник Учасника повинен під час проведення переговорів з комітетом з конкурсних торгів МВС (початок о 11.00 год. 15 грудня ц.р. за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, буд. 29/3, каб. 60 (актовий зал)) подати пропозицію, що міститиме наступні документи:

- цінова пропозиція Учасника за формою, наведеною в Додатку 1;

- засвідчена копія установчих документів Учасника (для юридичних осіб);

- засвідчена копія витягу чи виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, що засвідчує державну реєстрацію юридичної особи (чи набуття статусу підприємця – фізичною особою), а також взяття юридичної особи на облік в органах податкової служби, пенсійного фонду, статистики;

- копія документа про реєстрацію Учасника платником податку на додану вартість (у разі якщо Учасник не є платником ПДВ, ця обставина зазначається Учасником);

- погоджений проект договору про закупівлю майна, згідно з Додатком 3;

- довідка, складена Учасником про наявність в нього обладнання / матеріально-технічної бази, що дозволяє виготовити (чи поставити) Товар, який закуповується Замовником ;

- довідка, складена Учасником про наявність в нього працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для виготовлення (чи поставки) Товару, який закуповується;

- засвідчені Учасником копії балансу та звіту про фінансові результати за формами 1 та 2 встановленими Мінфіном, а для суб’єктів малого                        підприємництва – фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва, подаються за 2013 рік;

- довіреність (чи інший документ відповідно до цивільного законодавства), що посвідчує право особи представляти інтереси Учасника під час проведення даної процедури закупівлі;

- інші документи, у разі якщо Учасник вважає за доцільне їх подати в складі пропозиції.

 

 

Додатки: 1. Форма цінової пропозиції.

                 2. Перелік, обсяги майна та технічні вимоги.

                 3. Проект договору про закупівлю.

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1 до запиту МВС

 

ФОРМА ПРОПОЗИЦІЇ

 

 

1. Повне найменування учасника (зазначається згідно установчих документів)

 

2. Місцезнаходження учасника, телефон (факс), е-mail

 

3. Код ЄДРПОУ учасника

 

4. Прізвище, ім’я, по-батькові посадової особи (службової особи, представника) учасника, яку призначено ним відповідальною за участь у процедурі закупівлі, її контактні телефони (бажано вказати мобільний телефон)

 

5. Відомості про документ (із зазначенням його реквізитів), що засвідчує повноваження представника учасника брати участь в переговорах із замовником згідно з законодавством   

 

 

1. Цим подаємо на участь у переговорній процедурі закупівлі, що проводиться замовником (МВС України) пропозицію:

 

Найменування предмета закупівлі

Кількість (обсяг)

Ціна за одиницю, грн.

(цифрами та прописом)

Загальна вартість, грн.

(цифрами та прописом)

без ПДВ

з ПДВ*

без ПДВ

з ПДВ*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Примітка: У разі якщо Учасника не зареєстровано платником податку на додану вартість, Учасником зазначається ця обставина з посиланням на відповідні положення податкового законодавства  

 

2. Ми погоджуємося, що під час проведення замовником (МВС України) переговорів з нами як учасником процедури закупівлі відповідно до статті 39 Закону України „Про здійснення державних закупівель” (далі – Закон), ціна даної пропозиції може бути нами зменшена, на що наш уповноважений на переговорах представник має необхідні повноваження.

3. Якщо наша пропозиція буде акцептована замовником, ми зобов’язуємося підписати договір про закупівлю у строки, визначені Законом і виконати всі умови, передбачені даним договором.

 

 

 

Уповноважена особа учасника       ___________                            __________________

              МП.                                              (підпис)                                                             (ініціали та прізвище)

 

 

 

 

Додаток 2 до запиту МВС

 

ПЕРЕЛІК, ОБСЯГИ та ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

до майна (предмету закупівлі)

 

№ з/п

   Найменування майна (засобів радіозв’язку)

Од. виміру

(комплект)

Обсяг

1

Цифрові переносні радіостанції APCO Р25 діапазону 410-430 МГц з клавіатурою, дисплеєм, GPS та опцією шифрування AES 256

к-т

290

2

Цифрові автомобільні радіостанції APCO Р25 діапазону 410-430 МГц з дисплеєм, GPS та опцією шифрування AES 256

к-т

50

3

Цифрові стаціонарні радіостанції APCO P25 діапазону 410-430 МГц з дисплеєм та опцією шифрування AES 256

к-т

6

4

Цифрові базові станція APCO P25 діапазону 410-430 МГц зі шлюзами зв’язку DMR та опцією шифрування AES 256

к-т

9

5

Цифрові ретранслятори діапазону 410-430 МГц універсальні з опцією шифрування AES 256

к-т

10

6

Підсистема малопомітного радіозв’язку тактичного застосування з базою АPCO P25 та шістьма групами по 3 абонентських термінала малої потужності

к-т

1

7

Комплекти для програмування радіостанцій

к-т

2

8

Комплекти для програмування ключів шифрування

к-т

2

 

1. Технічні вимоги до цифрових переносних радіостанцій APCO P25 діапазону 410-430 МГц

з клавіатурою, дисплеєм, GPS та опцією шифрування AES 256 (290 комплектів)

 

з/п

Параметри

Технічні характеристики

Ступінь

виконання

1.      

Забезпечення необхідних технічних характеристик в смугах частот МВС України

Відповідність ДСТУ 4184:2003 «Радіостанції з кутовою модуляцією суходільної рухомої служби» (для аналогового режиму) та вимогам пункту 1 статті 25 й пункту 3 статті 29 Закону України «Про радіочастотний ресурс України»

Обов’язково

2.      

Відповідність вимогам по стійкості до механічних і кліматичних впливів

Для вітчизняних виробників: ГОСТ 16019-2001 (група Н7, 1 ступеня жорсткості)

Для іноземних виробників:

MIL-STD 810C/D/E/F, не менше IP57 (згідно технічної документації виробника)

Обов’язково

3.      

Діапазон робочих частот

410-430 МГц (згідно технічної документації виробника)

Обов’язково

4.      

Програмування кроку сітки частот

12,5 кГц та 25 кГц з девіацією частоти ± 2,5 кГц та 5 кГц відповідно (функція, що програмується) (для аналогового режиму)

Обов’язково

5.      

Чутливість приймача

Не гірше 0,3 мкВ при відношенні сигнал/шум (СИНАД) 12 дБ

Обов’язково

6.      

Мінімальна кількість каналів

Не менше 16 (шістнадцяти). Перемикання каналів повинно здійснюватись за допомогою перемикача каналів із чіткою (жорсткою) фіксацією каналів

Обов’язково

7.      

Введення або зміна каналів

Повинно проводитись за допомогою зовнішнього програмного забезпечення

Обов’язково

8.      

Підтримка протоколів, сигналінгів та інших сервісів

Радіостанція повинна забезпечувати роботу як в аналоговому, так і в цифровому режимі.

Підтримка цифрового стандарту APCO Р25.

Підтримка кодування та декодування: CTСSS, DCS - в аналоговому режимі

Обов’язково

9.      

Підтримка кодування радіоканалу

Радіостанція повинна мати можливість підтримки AES 256 кодування інформації

Обов’язково

10.         

Наявність оригінального програмного забезпечення, яке налаштовується на електронно-обчислювальній машині.

Програмне налаштування за допомогою ЕОМ:

- конкретних частот із визначеної робочої смуги;

- потужності несучої передавача;

- кроку сітки частот;

- девіації частоти передавача;

- програмування інших додаткових функцій радіостанції

Обов’язково

11.         

Програмування функції сканування каналів по деяким каналам, а також пріоритетного сканування

Обов’язково

12.         

Програмування режимів потужності несучого передавача

- номінальний – 1 Вт

- підвищений – до 5 Вт

(функція що програмується)

Обов’язково

13.         

Акумуляторна батарея

Li-ion не менше 3000 мА/год

Обов’язково

14.         

Радіостанції повинні забезпечувати безперервну роботу від штатної батареї живлення на протязі не менше ніж 12 годин при використанні в режимі номінальної потужності несучого передавача, з відключеним режимом збереження заряду акумуляторної батареї і співвідношенні режимів роботи «черговий прийом», «прийом», «передача» 8:1:1

Обов’язково

15.         

Наявність в радіостанції звукової та/або світлової сигналізація розряду акумуляторної батареї

Обов’язково

16.         

Радіостанція повинна працювати в наступних режимах:

- «черговий прийом»;

- «прийом»;

- «передача»

Обов’язково

17.         

В радіостанції повинна бути передбачена можливість програмування індивідуального номеру

Обов’язково

18.         

Зарядний пристрій (індивідуальний)

Повинен забезпечувати індикацію режиму заряду.

Повинен мати можливість заряду акумуляторної батареї як з радіостанцією так і окремо.

Обов’язково

19.         

Радіостанція повинна мати можливість надійного кріплення та підключення мікрофонної гарнітури

Обов’язково

20.         

Наявність штатного вбудованого динаміку

Обов’язково

21.         

Можливість підтримки GPS

Обов’язково

Комплектність одної переносної радіостанції:

- прийомо-передавач – 1 шт.;

- антена – 1 шт.;

- акумуляторна батарея ємністю не менше 3000 мА/год – 2 шт.;

- гарнітура скритного носіння  – 1 шт.;

- кліпса для носіння радіостанції на ремені – 1 шт.;

- заглушка (кришка) гнізда для підключення гарнітури – 1 шт.;

- штатний індивідуальний зарядний пристрій – 1 шт.;

- керівництво з експлуатації радіостанції на українській або російській мові – 1 шт.;

- формуляр на радіостанцію;

- упаковка виробника.

 

2. Технічні вимоги до цифрових автомобільних радіостанцій APCO Р25 діапазону 410-430 МГц

з дисплеєм, GPS та опцією шифрування AES 256 (50 комплектів)

з/п

Параметри

Технічні характеристики

Ступінь

виконання

1. 

Забезпечення необхідних технічних характеристик в смугах частот МВС України

Відповідність ДСТУ 4184:2003 «Радіостанції з кутовою модуляцією суходільної рухомої служби» (для аналогового режиму) та вимогам пункту 1 статті 25 й пункту 3 статті 29 Закону України «Про радіочастотний ресурс України»

Обов’язково

2. 

Відповідність вимогам по стійкості до механічних і кліматичних впливів

Для вітчизняних виробників: ГОСТ 16019-2001 (група В4, 1 ступеня жорсткості).

Для імпортних виробників:

MIL-STD 810C/D/E/F, не менше IP54 (згідно технічної документації виробника)

Обов’язково

3. 

Діапазон робочих частот

410-430 МГц (згідно технічної документації виробника)

Обов’язково

4. 

Програмування кроку сітки частот

12,5 кГц та 25 кГц з девіацією частоти ± 2,5 кГц та 5 кГц відповідно (функція, що програмується) (для аналогового режиму)

Обов’язково

5. 

Чутливість приймача

Не гірше 0,3 мкВ при відношенні сигнал/шум (СИНАД) 12 дБ

Обов’язково

6. 

Мінімальна кількість каналів

Не менше 16 (шістнадцяти). Перемикання каналів повинно здійснюватись за допомогою перемикача каналів із чіткою (жорсткою) фіксацією каналів

Обов’язково

7. 

Введення або зміна каналів

Повинно проводитись за допомогою зовнішнього програмного забезпечення

Обов’язково

8. 

Підтримка протоколів, сигналінгів та інших сервісів

Радіостанція повинна забезпечувати роботу як в аналоговому, так і в цифровому режимі.

Підтримка цифрового стандарту APCO Р25.

Підтримка кодування та декодування: CTСSS, DCS - в аналоговому режимі

Обов’язково

9. 

Підтримка кодування радіоканалу

Радіостанція повинна мати можливість підтримки AES 256 кодування інформації

Обов’язково

10.         

Наявність оригінального програмного забезпечення, яке налаштовується на електронно-обчислювальній машині.

Програмне налаштування за допомогою ЕОМ:

- конкретних частот із визначеної робочої смуги;

- потужності несучої передавача;

- кроку сітки частот;

- девіації частоти передавача;

- програмування інших додаткових функцій радіостанції

Обов’язково

11.         

Можливість програмування функції сканування каналів

Обов’язково

12.         

Потужність несучого передавача

До 25 Вт

(функція що програмується)

Обов’язково

13.         

Радіостанція повинна забезпечувати можливість передачу даних з аналогічними по стандарту радіостанціями

Обов’язково

14.         

В радіостанції повинна бути передбачена можливість програмування індивідуального номеру

Обов’язково

15.         

Наявність захисту від обриву або короткого замикання в антенно-фідерному тракті

Обов’язково

16.         

Наявність штатного вбудованого динаміку

Обов’язково

  17.

Можливість підтримки GPS

Обов’язково

 

Комплектність одної автомобільної радіостанції:

-  прийомо-передавач – 1 шт.;

- антена автомобільна на магнітному кріпленні з кабелем довжиною не менше 4 метрів та штатним антенним роз’ємом – 1 шт.;

- зовнішній мікрофон з клавішею РТТ – 1 шт.;

- кабель живлення радіостанції від бортової мережі транспортного засобу із запобіжником – 1 шт.;

- перетворювач напруги 24/12V – 1 шт.;

- кріплення до радіостанції для її монтажу в салоні автомобіля – 1 шт.;

- керівництво з експлуатації радіостанції на українській або російській мові – 1 шт.;

- формуляр на радіостанцію – 1 шт.;

- упаковка виробника.

 

3. Технічні вимоги до цифрових стаціонарних радіостанцій APCO Р25 діапазону

410-430 МГц з дисплеєм та опцією шифрування AES 256 (6 комплектів)

з/п

Параметри

Технічні характеристики

Ступінь

виконання

1.     

Забезпечення необхідних технічних характеристик в смугах частот МВС України

Відповідність ДСТУ 4184:2003 «Радіостанції з кутовою модуляцією суходільної рухомої служби» (для аналогового режиму) та вимогам пункту 1 статті 25 й пункту 3 статті 29 Закону України «Про радіочастотний ресурс України»

Обов’язково

2.     

Відповідність вимогам по стійкості до механічних і кліматичних впливів

Для вітчизняних виробників: ГОСТ 16019-2001 (група В4, 1 ступеня жорсткості).

Для імпортних виробників:

MIL-STD 810C/D/E/F, не менше IP54 (згідно технічної документації виробника).

Обов’язково

3.     

Діапазон робочих частот

410-430 МГц (згідно технічної документації виробника)

Обов’язково

4.     

Програмування кроку сітки частот

12,5 кГц та 25 кГц з девіацією частоти ± 2,5 кГц та 5 кГц відповідно (функція, що програмується) (для аналогового режиму)

Обов’язково

5.     

Чутливість приймача

Не гірше 0,3 мкВ при відношенні сигнал/шум (СИНАД) 12 дБ

Обов’язково

6.     

Мінімальна кількість каналів

Не менше 16 (шістнадцяти). Перемикання каналів повинно здійснюватись за допомогою перемикача каналів із чіткою (жорсткою) фіксацією каналів

Обов’язково

7.     

Введення або зміна каналів

Повинно проводитись за допомогою зовнішнього програмного забезпечення

Обов’язково

8.     

Підтримка протоколів, сигналінгів та інших сервісів

Радіостанція повинна забезпечувати роботу як в аналоговому, так і в цифровому режимі.

Підтримка цифрового стандарту Р25.

Підтримка кодування та декодування: CTСSS, DCS - в аналоговому режимі

Обов’язково

9.     

Підтримка кодування радіоканалу

Радіостанція повинна мати можливість підтримки AES 256 кодування інформації.

Обов’язково

10.             

Наявність оригінального програмного забезпечення, яке налаштовується на електронно-обчислювальній машині.

Програмне налаштування за допомогою ЕОМ:

- конкретних частот із визначеної робочої смуги;

- потужності несучої передавача;

- кроку сітки частот;

- девіації частоти передавача;

- програмування інших додаткових функцій радіостанції.

Обов’язково

11.             

Програмування функції сканування каналів

Обов’язково

12.             

Потужність несучого передавача

До 25 Вт

(функція що програмується)

Обов’язково

13.             

В радіостанції повинна бути передбачена можливість програмування індивідуального номеру

Обов’язково

14.             

Наявність захисту від обриву або короткого замикання в антенно-фідерному тракті

Обов’язково

15.             

Наявність штатного вбудованого динаміку

Обов’язково

 

 

Комплектність одної стаціонарної радіостанції:

- прийомо-передавач – 1 шт.;

- кабель живлення – 1 шт.;

- штатне джерело живлення для радіостанції та паспорт до нього – 1 шт.;

- резервний АКБ 12V, не менш 45 Ач – необслуговуємий, для встановлення в приміщеннях, де знаходяться особовий склад – 1шт.;

- розбірна щогла до 12 м. у комплекті ;

- стаціонарна антена 410-430 МГц – 1 шт.

- комплект роз’ємів та грозозахист – 1 к-т.;

- кабель коаксіальний з роз’ємами - не менше 30 м.;

- зовнішній мікрофон з клавішею РТТ – 1 шт.;

- керівництво з експлуатації радіостанції на українській або російській мові – 1 шт.;

- формуляр на радіостанцію – 1 шт.;

- упаковка виробника.

 

 

4. Технічні вимоги до цифрових базових станцій APCO Р25 діапазону 410-430 МГц зі шлюзом зв’язку DMR та опцією шифрування AES 256 (9 комплектів)

з/п

Параметри

Технічні характеристики

Ступінь

виконання

1.  

Забезпечення необхідних технічних характеристик в смугах частот МВС України

Відповідність ДСТУ 4184:2003 «Радіостанції з кутовою модуляцією суходільної рухомої служби» (для аналогового режиму) та вимогам пункту 1 статті 25 й пункту 3 статті 29 Закону України «Про радіочастотний ресурс України»

Обов’язково

2.  

Діапазон робочих частот

410-430 МГц (згідно технічної документації виробника)

Обов’язково

3.  

Програмування кроку сітки частот

12,5 кГц та 25 кГц з девіацією частоти ± 2,5 кГц та 5 кГц відповідно (функція, що програмується) (для аналогового режиму)

Обов’язково

4.  

Чутливість приймача

Не гірше 0,3 мкВ при відношенні сигнал/шум (СИНАД) 12 дБ

Обов’язково

5.  

Режими роботи базової станцiї

Забезпечення радіопокриття в діапазоні частот 410-430 МГц з розносом частоти передавача та приймача 10 МГц (пріоритетний режим роботи)

Обов’язково

6.  

Введення або зміна каналів

Повинно проводитись за допомогою зовнішнього програмного забезпечення

Обов’язково

7.  

Підтримка протоколів, сигналінгів та інших сервісів

Базова станція повинна забезпечувати роботу як в аналоговому, так і в цифровому режимі.

Підтримка цифрового стандарту APCO Р25.

Підтримка кодування та декодування: CTСSS, DCS - в аналоговому режимі. Порт Ethernet 100 Мгб/с для дистанційного програмування та побудови мережі APCO Р25 та підтримка протоколу DFSI (Digital Fixed Station Interface).

Обов’язково

8.  

Наявність програмного забезпечення, яке налаштовується на електронно-обчислювальній машині.

Програмне налаштування за допомогою ЕОМ:

- конкретних частот із визначеної робочої смуги;

- потужності несучої передавача;

- кроку сітки частот;

- девіації частоти передавача;

- програмування інших додаткових функцій радіостанції.

Обов’язково

9.  

Потужність несучого передавача

До 25 Вт (функція що програмується) при 100% режимі роботи базової станції.

Обов’язково

10.  

Прийомо-передавальний тракт базової станції повинен мати можливість  розділення, як з використанням дуплексера, так і з використанням двох рознесених в вертикальній площині антен.

Обов’язково

11.  

Базова станція повинна забезпечити підключення радіостанції DMR для організації взаємодії радіостанцій мереж радіозв’язку APCO Р25 і DMR.

Обов’язково

Комплектність одної базової станції:

- базова станція – 1 шт;

- радіостанція DMR – 1 шт;

- дуплексер 410-430 МГц – 1 шт.;

- блок живлення 220 В з можливістю підключення резервного АКБ – 1 шт.;

- АКБ для забезпечення роботи станції 12V, 18 Ач – 1 шт.;

- фільтр преселекторний 410-430 МГц – 1 шт.;

- МШУ – 1шт.;

- комплект роз’ємів та грозозахисту - 2 к-ту;

- пристрій для технічної охорони станції – 1 шт;

- розбірна щогла до 12 м. у комплекті ;

- кабель коаксіальний – 90 м. (3 х  30 м);

- антена колінеарна 410-430 МГц – 1 шт.;

- антена дипольна 2-х елементна з можливістю кріплення на щоглі 410-430 МГц – 2 шт.;

- антена направлена 12-и елементна 410-430 МГц – 3 шт.;

- керівництво з експлуатації базовою станцією на українській або російській мові – 1 шт.;

- формуляр на базову станцію – 1 шт.;

- упаковка виробника.

 

5. Технічні вимоги до цифрового ретранслятора APCO Р25 діапазону 410-430 МГц універсального з опцією шифрування AES 256 (10 комплектів)

з/п

Параметри

Технічні характеристики

Ступінь

виконання

1.

Забезпечення необхідних технічних характеристик в смугах частот МВС України

Відповідність ДСТУ 4184:2003 «Радіостанції з кутовою модуляцією суходільної рухомої служби» (для аналогового режиму) та вимогам пункту 1 статті 25 й пункту 3 статті 29 Закону України «Про радіочастотний ресурс України»

Обов’язково

2.

Діапазон робочих частот

410-430 МГц (згідно технічної документації виробника)

Обов’язково

3.

Програмування кроку сітки частот

12,5 кГц та 25 кГц з девіацією частоти ± 2,5 кГц та 5 кГц відповідно (функція, що програмується) (для аналогового режиму)

Обов’язково

4.

Чутливість приймача

Не гірше 0,3 мкВ при відношенні сигнал/шум (СИНАД) 12 дБ

Обов’язково

5.

Режими роботи базової станції

Забезпечення радіопокриття в діапазоні частот 410-430 МГц з розносом частоти передавача та приймача 10 МГц

Обов’язково

6.

Введення або зміна каналів

Повинно проводитись за допомогою зовнішнього програмного забезпечення

Обов’язково

7.

Підтримка протоколів, сигналінгів та інших сервісів

Ретранслятор повинен забезпечувати роботу як в аналоговому, так і в цифровому режимі.

Підтримка цифрового стандарту APCO Р25.

Підтримка кодування та декодування: CTСSS, DCS - в аналоговому режимі. Порт Ethernet 100 Мгб/с для дистанційного програмування та побудови мережі APCO Р25 та підтримка протоколу DFSI. 

Обов’язково

8.

Наявність програмного забезпечення, яке налаштовується на електронно-обчислювальній машині.

Програмне налаштування за допомогою ЕОМ:

- конкретних частот із визначеної робочої смуги;

- потужності несучої передавача;

- кроку сітки частот;

- девіації частоти передавача;

- програмування інших додаткових функцій радіостанції.

Обов’язково

9.

Потужність несучого передавача

До 25 Вт (функція що програмується) при 50 % режимі роботи ретранслятора

Обов’язково

10.

Прийомо-передавальний тракт ретранслятора повинен мати можливість  розділення, як з використанням дуплексера, так і з використанням двох рознесених в вертикальній площині антен.

Обов’язково

Комплектність одного ретранслятора універсального:

- ретранслятор – 1 шт;

- дуплексер 410-430 МГц – 1 шт.;

- комплект роз’ємів та грозозахисту - 1 к-т.;

- фільтр преселекторний 410-430 МГц – 1 шт.;

- перетворювач напруги 24/12V – 1 шт.;

- блок живлення 220 В з можливістю підключення резервного АКБ – 1 шт.;

- АКБ для забезпечення роботи станції 12V, 18 Ач – 1 - кабель живлення радіостанції від бортової мережі транспортного засобу із запобіжником – 1 шт.;

- кріплення до ретранслятору для його монтажу в салоні автомобіля – 1 шт.;

Крім того додатково:

- розбірна щогла до 12 м. у комплекті ;

- кабель коаксіальний - 60 м (2 х 30 м ).

- антена колінеарна з можливістю кріплення на автомобілі 410-430 МГц – 1 шт.;

- антена дипольна 2-х елементна з можливістю кріплення на автомобілі 410-430 МГц – 2 шт.;

- керівництво з експлуатації ретранслятором – 1 шт.;

- формуляр на ретранслятор – 1 шт.;

- кейс або рюкзак для транспортування.

 

6. Технічні вимоги до підсистеми малопомітного радіозв’язку тактичного застосування

з базою АPCO P25 та шістьма групами по 3 абонентських термінала малої потужності

(1 комплект)

з/п

Параметри

Технічні характеристики

Ступінь

виконання

1.

Відповідність вимогам по стійкості до механічних і кліматичних впливів абонентського обладнання

Для вітчизняних виробників: ГОСТ 16019-2001 (група Н7, 1 ступеня жорсткості)

Для імпортних виробників:

MIL-STD 810C/D/E/F, не менше IP54 (згідно технічної документації виробника)

Обов’язково

2.

Діапазон робочих частот

2,4 ГГц (згідно технічної документації виробника)

Обов’язково

3.

Вид сигналу

Шумоподібний з режимом frequency hopping

Обов’язково

4.

Наявність шлюзу для роботи із засобами радіозв’язку стандартів DMR, APCO P25 и аналогових UHF и VHF радіомереж

Обов’язково

5.

Кількість терміналів в підсистемі

До 18

Обов’язково

6.

Наявність багатополярних антен

Зниження ефекту завмирання від просторового розташування абонентського терміналу

Обов’язково

8.

Підтримка кодування радіоканалу

Радіостанція повинна мати можливість підтримки кодування радіоканалу з довжиною  ключа не менше 128 біт

Обов’язково

9.

Потужність несучого передавача

Не менше 10–20 мВт

Обов’язково

10.

Дальність стійкого радіозв'язку в радіусі

До 300 метрів

 

11.

Радіостанція повинна мати можливість підключення до мережі засобів радіозв’язку APCO25, DMR безпосередньо або шляхом натискання лише одної відповідної клавіші

Обов’язково

12.

Екстрений виклик

Обов’язково

13.

Наявність штатного вбудованого динаміку

Обов’язково

14.

Радіостанція повинна мати можливість надійного кріплення та підключення прихованоносимої мікрофонної гарнітури

Обов’язково

 

Комплектність одної підсистема малопомітного радіозв’язку тактичного застосування:

- абонентський прийомо-передавач – 18 шт.;

- багатополярні антени - 18 шт.;

- багатокористувацький перемикач – 6 шт.;

- зарядний пристрій – 18 шт.;

- інтерфейсний кабель 1,5 м – 6 шт.;

- інтерфейсний модуль – 6 шт.;

- гарнітура-ларингофон скритного носіння – 1 шт.;

- керівництво з експлуатації радіостанції на українській або російській мові – 18 шт.;

- формуляр на радіостанцію – 6 шт.;

- упаковка виробника.

 

7. Комплект програмування радіостанцій (2 комплекти) складається:

7.1. Захищеного кейсу для зберігання та носіння комплекту програмування – 1 шт.

7.2. Програматору до базових станцій – 1 шт.

7.3. Програматору до ретранслятору – 1 шт.

7.4. Програматору до стаціонарних та автомобільних радіостанцій – 1 шт.

7.5. Програматору до переносних радіостанцій – 1 шт.

7.6. Автоматизованого робочого місця підключення програматорів для налаштування радіостанцій – 1 шт.

 

8. Технічні вимоги до опції шифрування AES 256 для цифрових переносних радіостанцій                     APCO P25 (290 комплектів)

Повинно забезпечуватися встановлення до цифрових переносних радіостанцій програмного або апаратного шифрування AES з мінімальною довжиною ключа 256 біт.

 

9. Технічні вимоги до опції шифрування AES 256 для цифрових автомобільних та стаціонарних  радіостанцій APCO P25 (56 комплектів)

Повинно забезпечуватися встановлення до цифрових  автомобільних та стаціонарних   радіостанцій програмного або апаратного шифрування AES c минимальной длиной ключа 256 біт.

 

10. Технічні вимоги  до комплекту для програмування ключів шифрування (2 комплекти)

Комплект повен складатися із кейса для розміщення автоматизованого робочого місця з встановленим програмним забезпеченням менеджера вводу ключів шифрування та програматорів для цифрових переносних, автомобільних та стаціонарних  радіостанцій APCO P25.

 

       *** Примітка:

          Для підтвердження відповідності технічним вимогам, викладеним у цьому додатку, суб’єкт господарювання подає складену ним довідку (за підписом уповноваженої особи з вихідним номером і датою листа), у якій зазначає детальний опис технічних параметрів / характеристик запропонованого ним майна за формою цього додатку.

 

Додаток 3 до запиту МВС

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРУ ПРО ЗАКУПІВЛЮ

 

I. Предмет договору

 

1.1. Постачальник зобов’язується у 2014 році поставити Покупцю апаратуру радіо-та телепередавальну; камери телевізійні (цифрові засоби радіозв'язку) (код за ДКПП 26.30.1), далі – «Товар», а Покупець – прийняти Товар та оплатити його.

1.2. Кількість, перелік, комплектність та асортимент Товару визначено у Специфікації (Додаток № 1).

1.3. Обсяги закупівлі Товару можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків Покупця.

ІІ. Якість Товару

2.1. Постачальник зобов'язаний поставити Покупцю Товар, якість якого відповідає державним стандартам, технічним умовам та законодавству України щодо показників якості такого роду/виду товарів.

2.2. Постачальник відповідає за належну якість Товару, а також зобов'язаний засвідчити його якість належними підтверджувальними документами.

2.3. У разі невідповідності Товару умовам даного Договору, Покупець має право відмовитись від прийняття і оплати такого Товару, а якщо Товар уже оплачений Покупцем – вимагати повернення сплаченої суми від Постачальника.

2.4. У разі, якщо Покупець відмовиться від прийняття Товару неналежної якості, Постачальник  зобов’язується розпорядитись Товаром у 10-денний (десятиденний) строк з дати отримання відповідного повідомлення від Покупця.

2.5. Постачальник відповідає за всі недоліки Товару, які не могли бути виявлені Покупцем під час прийому Товару.

 

III. Ціна договору

3.1. Ціна Договору становить ___________ грн. (______________грн. ____ коп.), у тому числі ПДВ ______________ грн. (_______________ грн. ________ коп.).

 

3.2. Ціна даного Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін на підставах передбачених законодавством України у сфері державних закупівель.

3.3. До ціни даного Договору включається вартість Товару, його транспортування до Центральної бази ресурсного забезпечення МВС України, далі – “Одержувач Покупця“ та пов’язані з цим витрати.

IV. Порядок здійснення оплати

4.1. Розрахунки проводяться шляхом безготівкового переказу коштів на поточний рахунок Постачальника, вказаний у даному Договорі протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати підписання уповноваженими представниками Сторін Акту на прийом матеріальних цінностей Центральної бази ресурсного забезпечення МВС України, видаткової накладної та отримання Покупцем рахунку на оплату Товару.

4.2. Сторони дійшли спільної згоди, що оплата за поставлений Постачальником Товар, буде проводитись з урахуванням реального фінансування видатків (та/або надходження коштів) Державного бюджету на зазначені цілі Покупця.

 

V. Поставка Товару

5.1. Постачальник зобов’язується здійснити поставку Товару в термін до ___.___.2014  за адресою Одержувача Покупця: 03115, м. Київ, вул. Святошинська, 27.

5.2. Датою поставки Товару вважається дата отримання його Одержувачем Покупця та оформлення уповноваженими представниками Сторін у встановленому законодавством України порядку Акту на прийом матеріальних цінностей Центральної бази ресурсного забезпечення МВС України, та накладної.

 

VI. Права та обов'язки сторін

6.1. Покупець зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі оплачувати поставлений Товар;

6.1.2. Приймати поставлений Товар згідно з Актом на прийом матеріальних цінностей Центральної бази ресурсного забезпечення МВС України.

6.2. Покупець має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Постачальником, повідомивши про це його за 10 (десять) календарних днів до дати розірвання Договору;

6.2.2. Контролювати поставку Товару у строки, встановлені цим Договором;

6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі Товару та ціну Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;

6.2.4. Подовжувати строк оплати за поставлений Постачальником Товар в межах фінансового зобов’язання поточного року у разі зняття та/або перенесення кошторисних призначень, проведених Міністерством фінансів України (та/або Головним розпорядником коштів);

6.2.5. Вимагати від Постачальника усунення недоліків (недостачі) поставленого Товару відповідно до оформленого уповноваженими представниками Сторін Акту виявлених недоліків (недостачі);

6.2.6. Відмовитись від прийняття і оплати Товару неналежної якості, а якщо Товар уже оплачений Покупцем – вимагати повернення сплаченої суми від Постачальника.

6.3. Постачальник зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити поставку Товару у строки, встановлені цим Договором;

6.3.2. Забезпечити поставку Товару, якість якого відповідає умовам цього Договору;

6.3.3. Нести всі ризики та витрати, пов’язані з поставкою Товару, включаючи оплату податків та інших зборів і обов’язкових платежів у відповідності до вимог законодавства України;

6.3.4. Усувати виявлені недоліки поставленого Товару, здійснювати допоставку у разі виявлення недостачі;

6.3.5. Складати Акти виявлених недоліків (недостачі);

6.3.6. Забезпечити гарантійне обслуговування протягом гарантійного терміну, що становить ___ (___________) місяців з дати поставки Товару Покупцю у повному обсязі та підписання уповноваженими представниками Сторін Акту на прийом матеріальних цінностей Центральної бази ресурсного забезпечення МВС України;

6.3.7. Забезпечити протягом гарантійного строку зберігання Товару усунення всіх недоліків протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дати отримання від Покупця відповідного письмового та/або усного повідомлення.

6.4. Постачальник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлений Товар;

6.4.2. На дострокове поставлення Товару за письмовим погодженням Покупця;

6.4.3. У разі невиконання зобов’язань Покупцем Постачальник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Покупця у десятиденний строк.

 

VII. Відповідальність сторін

              7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством України та даним Договором.

7.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов’язань по поставці Товару, що є предметом даного Договору, Постачальник виплачує Покупцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла на момент нарахування, від суми невиконаного чи/та несвоєчасно виконаного зобов’язання щодо поставки Товару, за кожен день прострочення виконання зобов’язання за весь час його невиконання.

7.3. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань щодо якості поставленого Товару Постачальник сплачує на користь Покупця штраф у розмірі 20% (двадцяти відсотків) від ціни даного Договору.

7.4. За кожне порушення Постачальником строків повідомлення Покупця про зміну свого місцезнаходження Постачальник сплачує на користь Покупця штраф у розмірі 30 % від ціни Договору.

7.5. Сплата пені та/або штрафу не звільняє Постачальника від належного виконання ним своїх зобов’язань, передбачених даним Договором.

7.6. Покупець звільняється від відповідальності за неналежне виконання взятих на себе зобов’язань по оплаті поставленого Товару, у разі відсутності фінансування видатків (та/або ненадходження коштів) Державного бюджету на відповідний рахунок Покупця на зазначені цілі.

 

VIII. Обставини непереборної сили

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за даним Договором внаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 (трьох) днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою палатою України постраждалій Стороні за даним Договором.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 (тридцять) календарних днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати даний Договір.

8.5. У такому разі жодна із Сторін не має права вимагати від іншої Сторони відшкодування можливих збитків.

IX. Вирішення спорів

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори або розбіжності вирішуються у судовому порядку з дотриманням вимог законодавства щодо їх підсудності.

 

X. Строк дії договору

10.1. Договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін, реєстрації у Покупця і діє до 30 грудня 2014 року, а в частині взаєморозрахунків - до повного їх виконання Сторонами.

 

 

XI. Інші умови

11.1. Будь-які зміни і доповнення до даного Договору, в тому числі щодо коригування його вартості, вважаються дійсними, якщо вони здійснені в письмовому вигляді та підписані уповноваженими на це представниками Сторін.

11.2. У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються  законодавством України.

11.3. Даний Договір укладений українською мовою у чотирьох автентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу, три з яких зберігаються у Покупця, один – у Постачальника.

11.4. Положення даного Договору є комерційною таємницею і не можуть передаватись третім особам без попередньої письмової згоди на це іншої Сторони, крім випадків, прямо передбачених чинним законодавством України.

У разі, якщо одній із Сторін при виконанні Договору стала відома інформація, що належить до комерційної таємниці іншої Сторони, то така Сторона не має права її розголошувати.

11.5. Сторони несуть відповідальність за правильність вказаних ними в даному Договорі реквізитів та зобов’язуються вчасно та у розумні строки повідомляти іншу Сторону про їх заміну у письмовій формі.

11.6. У разі зміни свого місцезнаходження Постачальник зобов'язаний в строк до  1 (одного) календарного дня з дати такої зміни поінформувати про це Покупця листом, скріпленим власною печаткою. Такий лист надсилається Покупцю в якості рекомендованого листа з повідомленням про вручення або кур'єром.

11.7. У випадку несвоєчасного повідомлення Постачальником про зміну свого місця знаходження Покупця вважається, що всі листи (заявки, повідомлення тощо), надіслані Покупцю Постачальником до моменту належного повідомлення згідно з п. 11.6  відповідно до реквізитів в розділі XIII вважається таким, що надіслані за належною адресою місця знаходження останнього.

У цьому випадку вважається, що листи (заявки, повідомлення тощо) отримані Постачальником через 3 (три) дні з наступного дня, коли кореспонденція була здана до відділення поштового зв'язку.

 

XII. Додатки до договору

Невід'ємною частиною цього Договору є:

Додаток № 1 – Специфікація Товару  на 1 арк. в 1 прим.

 

III. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

 

ПОКУПЕЦЬ:

ПОСТАЧАЛЬНИК:

Міністерство внутрішніх справ України

Фактичне місцезнаходження

 

Реквізити

Повна назва

 

Фактичне місцезнаходження

 

Реквізити

 

Посада уповноваженої особи

 

_____________________ П.І.Б.

                

Посада уповноваженої особи

 

_____________________ П.І.Б.

                                 

 

 

 

 

Додаток № 1

до Договору

від ___.___.2014 №  _______

Специфікація Товару

 

№ з/п

Найменування Товару

Од.

виміру

Кількість

Ціна за одиницю без ПДВ, грн.

Сума без ПДВ, грн.

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

РАЗОМ без ПДВ

 

ПДВ 20%

 

ВСЬОГО:

 

 

Загальна вартість Товару за даним Договором становить ___________ грн. (______________грн. ____ коп.), у тому числі ПДВ ______________ грн. (_______________ грн. ________ коп.).

 

 

ПОКУПЕЦЬ:

ПОСТАЧАЛЬНИК:

Міністерство внутрішніх справ України

 

Повна назва

Юридична адреса

Фактичне місцезнаходження

Реквізити

 

Посада уповноваженої особи

 

_____________________ П.І.Б.

М.П.                             М.П.

 Юридична адреса

Фактичне місцезнаходження

Реквізити

 

Посада уповноваженої особи

 

_____________________ П.І.Б.

М.П.

 

 

При використанні матеріалу гіперпосилання на npu.gov.ua обов`язкове
версія для друку