1
2
21.08.2017


Головна » Верхнє меню » Про поліцію » Нормативна база » Проекти нормативних актів

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо реформування органів внутрішніх справ)"
10.11.2014 | 20:08

Проект

 

 

ЗАКОН  УКРАЇНИ

 

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

(щодо реформування органів внутрішніх справ)

 

 

Верховна Рада України постановляє:

Унести зміни до таких законодавчих актів України:

 У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):

          1) у статті 238:

          у назві слова ", ветеринарна міліція" виключити;

          у частині першій і другій слова ", Міністерство внутрішніх справ України" в усіх відмінках виключити;

            у частині першій слово "розглядають" замінити словом "розглядає";

          у частині другій:

          в абзаці другому слова ", головний державний інспектор ветеринарної міліції Міністерства внутрішні з справ України" виключити;

          в абзаці третьому слова ", інспектори ветеринарної міліції Міністерства внутрішніх справ України, головні державні інспектори ветеринарної міліції Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя" виключити;

          в абзаці четвертому слова ", державні інспектори ветеринарної міліції Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя" виключити;

в абзаці п’ятому слова ", інспектори ветеринарної міліції міст і районів" виключити;

у частині третій слова ", інспекторами ветеринарної міліції міст і районів" виключити;

2) в абзаці сімнадцятому пункту 1 частини першої статті 255 слова ", уповноважених підрозділів ветеринарної міліції" виключити.

У назві та тексті статті 496, частині першій статті 500 та частині третій статті 501 Кримінального процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 9-10, № 11-12, № 13, ст. 88) слова "кримінальна міліція у справах дітей" у всіх відмінках замінити словами "уповноважений підрозділ органів внутрішніх справ" у відповідному відмінку.

 

 У Законі України "Про міліцію" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 4, ст. 20; 1992 р., № 36, ст. 526; 1994 р., № 26, ст. 216; 2003 р., № 30, ст. 247; 2005 р., № 7-8, ст. 162, № 17, № 18-19, ст. 267; 2006 р., № 9, № 10-11, ст. 96; 2007 р., № 7-8, ст. 66; 2008 р., № 5-6, № 7-8, ст. 78, № 27-28, ст. 253; 2010 р., № 37, ст. 497; 2011 р., № 10, ст. 63, № 45, ст. 485; 2013 р., № 48, ст. 682; 2014 р., № 12, ст. 178):

1) у статті 7:

абзац п’ятий частини першої виключити;

у тексті статті слова "на транспорті" виключити;

         доповнити частину першу новим абзацом такого змісту:

          "особливого призначення";

2) у пункті 25 частини першої статті 11 друге речення виключити;

3) у частині п’ятій статті 18 слова "чи на транспорті" виключити;

4) у частині третій статті 22 слова "в тому числі працюючим на транспорті" виключити;

5) у частині восьмій статті 24 слова "на залізничному, водному та повітряному транспорті" замінити словами ", що обслуговують об’єкти транспортної інфраструктури,".

4. В абзаці другому частини першої статті 5 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 22, ст. 303 з наступними змінами):

слова "спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю," та слово ", транспортною" виключити.

5. У Законі України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 35, ст. 358 з наступними змінами): 

1) підпункт "б" пункту 2 статті 5 виключити;

2) статтю 9 виключити;

3) у статті 11 слова "органів внутрішніх справ і" та "Про міліцію" виключити;

4) у статті 12:

у назві статті слова "органів внутрішніх справ," виключити;

у пункті 1 слова "органів внутрішніх справ і" та "Про міліцію" виключити";

у пунктах  2 і 4 слова "органів внутрішніх справ і" виключити;

5) у пункті 1 статті 13 слова "органів внутрішніх справ і" виключити;

6) у статті 15 слова "органів внутрішніх справ і" виключити;

7) у статті 16:

у пункті 2 слова "органів внутрішніх справ та" виключити;

пункти 3 і 4 викласти в такій редакції:

"3. Обмін оперативною інформацією між спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю Служби безпеки України та підрозділами органів внутрішніх справ щодо спільних заходів здійснюється за письмовим розпорядженням керівників відповідних підрозділів.

4. Умови і порядок обміну інформацією між спеціальними підрозділами Служби безпеки України та підрозділами органів внутрішніх справ регулюються спільними нормативними актами Міністерства внутрішніх справ і Центрального управління Служби безпеки України.";

8) у статті 17:

назву статті викласти в такій редакції:

"Стаття 17. Взаємодія спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю Служби безпеки України з іншими державними органами";

у пункті 1 слова "Головне управління по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України і" виключити, а слова  "взаємодіють з" замінити словами "взаємодіє з підрозділами органів внутрішніх справ,";

пункт 2 викласти в новій редакції:

"2. Для забезпечення взаємодії за рахунок штатної чисельності Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України або в межах установленої чисельності апарату міністерств і відомств за поданням керівника Головного управління Служби безпеки України можуть вводитися посади помічників керівників відповідних міністерств і відомств з питань взаємодії в боротьбі з організованою злочинністю";

пункт 3 викласти в новій редакції:

"3. Зазначені посади комплектуються, як правило, з числа співробітників Служби безпеки України, які мають досвід відповідної роботи. Призначення на посаду і звільнення з неї проводиться керівниками зазначених міністерств і відомств за погодженням з керівником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України";

9) абзац перший пункту 5 статті 18 викласти в такій редакції:

"Державна прикордонна служба України сприяє спеціальним підрозділам Служби безпеки України і підрозділам органів внутрішніх справ у виявленні, припиненні та попередженні організованої злочинної діяльності, затриманні та притягненні до відповідальності її учасників. З цією метою Державна прикордонна служба України за дорученням спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю Служби безпеки України та підрозділів органів внутрішніх справ, за наявності підстав, передбачених законами України, зобов’язана:";

10) у статті 19:

в абзаці першому пункту 1 слова "органів внутрішніх справ і" виключити, а після слів "Служби безпеки України" доповнити словами "та підрозділи органів внутрішніх справ";

в абзаці другому пункту 1 слова "Головному управлінні по боротьбі з організованою злочинністю органів внутрішніх справ" замінити словами "Міністерстві внутрішніх справ України";

у реченні другому абзацу третього пункту 1 слова "Міністерства внутрішніх справ України і" виключити, а після слів "Служби безпеки України" доповнити словами "та підрозділи органів внутрішніх справ";

абзац третій викласти в новій редакції:

"Відповідні банки даних створюються в спеціальних підрозділах по боротьбі з організованою злочинністю Служби безпеки України на місцях та підрозділах органів внутрішніх справ";

11) у статті 20:

у пункті 2 слова "спеціалізованих  підрозділів  Міністерства  внутрішніх справ  України  і" замінити словами "спеціальних  підрозділів";

у пункті 3 слова "Міністерства внутрішніх справ України" виключити;

12) у пункті 2 статті 23 слова "Міністра внутрішніх справ України" виключити;

13) у підпункті "д" пункту 1 статті 25 слова "Міністра внутрішніх справ, " виключити.

 

6. У частині другій статті 15 Закону України "Про транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 51, ст. 446; 2001 р., № 9, ст. 38) слова "на транспорті та інші підрозділи Міністерства внутрішніх справ України" виключити.

 

7. У статті 1 Закону України "Про загальну структуру і чисельність Міністерства внутрішніх справ України" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 16, ст.115, № 43, ст. 313; 2004 р., № 10, ст. 95, № 36, ст. 431; 2014 р., № 15, ст. 326):

абзац третій виключити;

в абзаці четвертому слова ", управління, відділи Міністерства внутрішніх справ України на транспорті" виключити.

 

8. У Законі України "Про ветеринарну медицину" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 5-6, ст. 53; 2009 р., № 6, ст. 22; 2010 р., № 34, ст. 486; 2011 р., № 33, ст. 326, № 39, ст. 387; 2012 р., № 4, ст. 17, 2014 р., № 20-21, ст.712, 2014 р., № 23, ст. 873):

 

1) статтю 9 виключити;

2) частину третю статті 44 доповнити реченням такого змісту:

"Облаштування карантинних ветеринарних постів здійснюється за участю місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування.";

3) у статті 47:

частину другу виключити; 

у частині третій слова "центральний орган виконавчої влади з питань внутрішніх справ за рішенням Кабінету Міністрів України" замінити словами "Міністерство внутрішніх справ України";

4) у тексті Закону слова "ветеринарно-міліцейський" у всіх відмінках та числах замінити словом "ветеринарний" у відповідному відмінку та числі.

 

9. В абзаці другому частини п’ятої статті 5 Закону України "Про засади запобігання  і  протидії  корупції"  (Відомості  Верховної  Ради України, 2011 р.,

№ 40, ст. 404; 2013 р., № 2, ст. 4; 2014 р., № 11, ст. 132) слова "спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України," замінити словами "підрозділи органів внутрішніх справ, визначені Міністром внутрішніх справ України, спеціальні підрозділи".

 

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Визнати такою, що втратила чинність, Постанову Верховної Ради України  від 16.12.1993 № 3720 "Про затвердження Положення про порядок комплектування, матеріально-технічного, військового та соціально-побутового забезпечення спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України".

3. Кабінету Міністрів у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону.

 

Голова Верховної Ради України                                О. ТУРЧИНОВ

 

При використанні матеріалу гіперпосилання на npu.gov.ua обов`язкове
версія для друку
07.08.2017 | 17:26
09.05.2017 | 11:55 До уваги ЗМІ!