Подати звернення

Шановні громадяни!

Відповідно до статті 5 Закону України «Про звернення громадян» (далі - Закон), звернення може бути усним чи письмовим. Усне звернення викладається громадянином на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку через визначені контактні центри, телефонні «гарячі лінії» та записується (реєструється) посадовою особою.

         Письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).

         Відповідно, електронне звернення є різновидом письмового.

         Згідно з указаним положенням Закону, у зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

         Як вбачається з вимог статті 5 Закону, електронне звернення має відповідати всім вимогам письмового звернення.

         Таким чином, електронне звернення, надіслане без використання електронного підпису, повинно мати вигляд скан-копії або фотокопії звернення з підписом заявника із зазначенням дати.  

         Відповідно до наданого Національній поліції України роз’яснення Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, електронне звернення може бути виготовлене за допомогою оргтехніки у вигляді сканованої копії чи фотокопії та надіслано з використанням мережі Інтернет.

 

Ви можете зв’язатись зі спеціалістами Національної поліції України, щоб розповізти про свою пропозицію, заяву, скаргу або зробити запит на отримання публічної інформації.

Оберіть зручний для вас спосіб зв'язку: