Рекомендація CM/Rec (2018)7 Комітету міністрів державам-членам про принципи дотримання, захисту та реалізації прав дитини в цифровому середовищі

Рекомендації ПАРЄ

Текст зазначеної рекомендації доступний на сайті ПАРЄ за цим посиланням: https://www.coe.int/en/web/children/-/new-recommendation-adopted-on-children-s-rights-in-the-digital-environment

 

Неофіційний переклад:

Рекомендація CM/Rec (2018)7 Завантажити

(Ухвалено Комітетом Міністрів 4 липня 2018 року на 1321-му засіданні заступників міністрів)