Про засідання комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Нацполіції у червні 2020

Комісія з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми НПУ

10 червня 2020 року відбулось засідання комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Національної поліції України.

Порядок денний засідання включав в себе такі питання:

1. Про заходи з виконання Антикорупційної програми Національної поліції України на 2019-2021 роки упродовж другого кварталу 2020 року.                                                      

2. Нові корупційні ризики в діяльності Національної поліції України та внесення змін до Антикорупційної програми Національної поліції України на 2019-2021 роки.

3. Про результати подання працівниками Національної поліції України, які є суб'єктами декларування електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, за 2019 рік.                                                             

4. Про дотримання змін до Закону України «Про запобігання корупції» від 17.10.2019 № 198-IX - щодо викривачів корупції, в частині створення належних умов викривачам для повідомлень про порушення вимог антикорупційного законодавства працівниками поліції.                                  

5. Дотримання правил запобігання конфлікту інтересів під час виконання службових обов’язків, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, з урахуванням змін до Закону України «Про Національну поліцію», унесених Законом України  від 04.03.2020 № 524-IX.

6. Про дотримання змін до Закону України «Про запобігання корупції» унесених Законом України від 18.10.2019 № 140- IX - щодо уповноважених підрозділів (уповноважених осіб)  з питань запобігання та виявлення корупції, з урахуванням унесених Національним агентством з питань запобігання корупції вимог створення уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції  та обов’язкової  її мінімальної штатної чисельності.

7. Різне.

      У зазначеному заході брали участь керівники структурних підрозділів апарату центрального органу управління поліції, міжрегіональних територіальних органів.

     На засіданні ухвалено: вжити дієвих заходів щодо забезпечення ефективної реалізації заходів, передбачених Антикорупційною програмою НПУ у встановлені строки; забезпечити якісну підготовку підлеглими працівниками звітів про результати виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою НПУ (тримати вказане питання на особистому контролі); до 01 липня 2020 року до Управління з питань запобігання корупції  та проведення люстрації надіслати на електронну адресу [email protected] інформацію (звіт) про хід виконання Антикорупційної програми НПУ за 2 квартал 2020 року, відповідно до визначених індикаторів; у зв’язку зі змінами в штатному розкладі, постійно, за необхідності,  вносити зміни до списків відповідальних осіб за здійснення антикорупційних заходів у підрозділах; вжити заходи щодо встановлення причин, умов та відповідальних осіб стосовно незабезпечення контролю за поданням підлеглими працівниками електронних декларацій за 2019 рік, з наданням відповідних оцінок; рекомендувати підпорядкованому особовому складу постійно користуватись розробленими НАЗК рекомендаціями щодо електронного декларування та розробленими рекомендаціями Управління з питань запобігання корупції та проведення люстрації, які розташовані на офіційному веб-сайті Національної поліції України у рубриці «Запобігання і протидія корупції», підрубриках – «Електроне декларування та заходи здійснення фінансового контролю»; постійно проводити роботу із роз’яснення щодо видів юридичної відповідальності, яка настає за подання завідомо недостовірних відомостей або умисним неподанням чи несвоєчасним поданням без поважних причин декларацій; забезпечити безумовне дотримання вимог наказу Національної поліції України від 05.06.2018 № 566 «Про порядок направлення повідомлень про факти неподання та несвоєчасного подання декларацій»; неухильно дотримуватись строків перевірки подання декларацій відповідальним підрозділом (особою), встановленої форми повідомлення, із зазначенням дати та окремого реєстраційного номера для кожного  повідомлення; здійснювати заходи щодо виконання вимог удосконалення роботи з викривачами та їх захисту, організації роботи внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»; згідно Закону України «Про запобігання корупції» створити належні умови викривачам для повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних  з корупцією правопорушень; суворо дотримуватись вимог частини третьої статті 28 Закону України «Про запобігання корупції» щодо недопущення виникнення конфлікту інтересів під час виконання службових обов’язків, у т.ч. вирішення питань щодо призначення тимчасово виконуючими обов’язки керівників, їх заступників, зокрема, шляхом уникнення надання керівництву Національної поліції України пропозицій щодо призначення тих заступників керівника, які мають близьких їм осіб, що проходять службу у тих же органах (підрозділах) та установах поліції, де проходять службу останні; з метою підвищення рівня знань у сфері дотримання антикорупційного законодавства, недопущення порушень його вимог, запобігання корупційним правопорушенням чи правопорушенням, пов’язаним із корупцією, організувати якісне вивчення підлеглими працівниками усіх вищевказаних змін до Закону України «Про запобігання корупції» Законом України  від 04.03.2020 № 524-IX, організувати якісне вивчення підлеглими працівниками статті 131 Закону України  «Про запобігання корупції» – «Уповноважені підрозділи (уповноважені особи)  з питань запобігання та виявлення корупції»,  наказів НАЗК від 17.03.2020 № 102/20 та від 24.03.2020  № 112/20; забезпечити вжиття подальших заходів, спрямованих на запобігання і виявлення корупції в підпорядкованих органах та підрозділах поліції; забезпечити виконання працівниками поліції обов’язків, вимог, обмежень та заборон, визначених Законом України «Про запобігання корупції», статтею 18 Закону України «Про Національну поліцію», Правилами етичної поведінки поліцейських, затвердженими наказом Міністерства внутрішніх справ від 09 листопада 2016 року № 1179, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06 грудня 2016 року за № 1576/29706; довести до відома керівників всіх рівнів про те, що відповідно до статті 3 Дисциплінарного статуту Національної поліції України, керівник несе відповідальність за дотримання підлеглими службової дисципліни і законності в підпорядкованих органах (підрозділах, установах). За результатами службових розслідувань за фактами скоєння кримінальних корупційних правопорушень стосовно винних поліцейських вирішувати питання про накладення дисциплінарного стягнення – звільнення зі служби в поліції, на їх безпосередніх керівників – звільнення з посади, а до прямих керівників уживати найсуворіших заходів дисциплінарного впливу.

 Управління з питань запобігання корупції та проведення люстрації 
                                                                               Національної поліції України