Про засідання комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Національної поліції України у грудні 2020

Комісія з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми НПУ

23 грудня 2020 року відбулось засідання комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Національної поліції України

Порядок денний засідання включав в себе такі питання:


1. Про оцінку ефективності виконання Антикорупційної програми    Національної  поліції України на 2019-2021 роки упродовж 2020 року.

2. Про дотримання змін до Закону України «Про запобігання корупції» від 17.10.2019 № 198-IX - щодо викривачів корупції, в частині створення належних умов викривачам для повідомлень про порушення вимог антикорупційного законодавства працівниками поліції.   

3. Про ідентифікацію (виявлення) та проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності  Національної поліції України у 2021 році.    

4. Про створення уповноважених  підрозділів  (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції у головних управліннях Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, областях та м. Києві, міжрегіональних територіальних органах Національної поліції України.

5. Про дотримання правил запобігання конфлікту інтересів під час виконання  службових обов’язків, у зв’язку з наявністю у особи підприємств чи корпоративних прав, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів.

6.  Про дотримання обмежень спільної роботи близьких осіб, з урахуванням  вимог законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

7. Про виконання підрозділами поліції вимог наказів Національної поліції України від 22.05.2018 № 505 «Про ведення обліку повідомлень працівників Національної поліції України про наявність конфлікту інтересів та заходів щодо його врегулювання», від 25.02.2019 № 176 «Про ведення обліку працівників Національної поліції України, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень», від 05.06.2018 № 566 «Про порядок направлення повідомлень про факти неподання та несвоєчасного подання декларацій»

8.  Про виконання підрозділами поліції вимог проведення спеціальних перевірок, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком.

9. Про недопущення неправомірного надання працівникам доступу до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України».

10. Про дотримання вимог наказу МВС від 06.04.2016 № 260 (зі змінами) «Порядок та умови виплати грошового забезпечення поліцейським Національної поліції та курсантам вищих навчальних закладів МВС із специфічними умовами навчання».

11.  Різне.

 

 У зазначеному заході брали участь керівники структурних підрозділів апарату центрального органу управління поліції, міжрегіональних територіальних органів.

       На засіданні ухвалено: вжити дієвих заходів щодо забезпечення ефективної реалізації заходів, передбачених Антикорупційною програмою НПУ у встановлені строки; забезпечити якісну та своєчасну підготовку підлеглими працівниками звітів про результати виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою НПУ, з наданням інформації згідно додатку 1 (заходи реалізації загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції) та додатку 2 (таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення)  у формі таблиць у форматі «Ворд» (зразок дивитись на вебпорталі  Національної поліції України, рубриці «Запобігання і протидія корупції», підрубрика «Звіти по запобіганню корупції»), відповідно до наказу Національної поліції України від 20 березня 2019 року № 246 (зі змінами); до 05 січня 2021 року надіслати до Управління запобігання корупції Національної поліції України на електронну адресу [email protected]  інформацію (звіт) про хід виконання Антикорупційної програми НПУ за четвертий квартал 2020 року, відповідно  з вимогами наказу Національної поліції України від 20 березня 2019 року № 246 (зі змінами); організувати: здійснення заходів щодо виконання вимог удосконалення роботи з викривачами та їх захисту, організації роботи внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону; визначення в уповноважених підрозділах з питань запобігання та виявлення корупції відповідальних осіб за реалізацію повноважень із захисту викривачів; створення на офіційних веб-сайтах модуля для повідомлень викривачів про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону та отримання уповноваженими підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції повідомленої через такі внутрішні канали інформації та забезпечення роботи цих внутрішніх каналів; згідно Закону та відповідних роз’яснень НАЗК забезпечує належні умови викривачам для повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних  з корупцією правопорушень; забезпечення ведення постійного обліку відомостей про викривачів за встановленою формою; забезпечення виконання вимог доповідної записки Управління запобігання корупції Національної поліції України від 13.11.2020 № 34929 «Щодо необхідності заохочення викривачів та їх захист»; забезпечення виконання вимог доповідної записки Управління запобігання корупції Національної поліції України від 13.11.2020 № 34931«Щодо удосконалення організації роботи з викривачами»; з метою підвищення рівня знань у сфері дотримання антикорупційного законодавства, недопущення порушень його вимог щодо викривачів корупції, в частині створення належних умов викривачам для повідомлень про порушення вимог антикорупційного законодавства працівниками поліції, організувати якісне вивчення підлеглими працівниками, роз’яснень НАЗК 2020 року «Щодо механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»» та «Щодо забезпечення права викривача на конфіденційність та анонімність»; додатково вивчити Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженою Рішенням НАЗК від 02.12.2016 № 126; провести анонімного анкетування працівників поліції, з метою отримання від них інформації про наявність корупційних ризиків у діяльності підрозділів Національної поліції України; провести опитування представників громадськості, які взаємодіяли (взаємодіють) з підрозділами Національної поліції України, з метою отримання інформації про наявність корупційних ризиків у їх діяльності; у термін до 01.02.2021 надіслати до Управління запобігання корупції Національної поліції України на електронну адресу [email protected] пропозиції щодо виявлення (ідентифікації) нових корупційних ризиків у діяльності Національної поліції України, з чітким визначенням та описом ідентифікованих корупційних ризиків, їх чинників, заходів щодо їх усунення та строків виконання таких заходів; організувати: якісне  виконання наказу Національної поліції України від 06.10.2020 № 778 « Про перелік змін у штатах Національної поліції»; призначення  керівників уповноважених  підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції здійснювати за погодженням начальника Управління запобігання корупції Національної поліції України;  розробити  та  затвердити  Положення  про  відділ  (сектор)  з питань запобігання та виявлення корупції або посадову інструкцію про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції; уповноваженим підрозділам  (уповноваженим особам) з питань запобігання та виявлення корупції у сфері захисту викривачів організувати роботу внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, отримання та організація розгляду повідомленої через такі канали інформації; забезпечити виконання вимог доповідної записки Управління запобігання корупції Національної поліції України від 26.10.2020 № 33079 «Про організацію роботи із запобігання і виявлення корупції в Національній поліції України (перелік питань та виявленні порушення в державних органах при проведенні планових перевірок НАЗК)»; суворо дотримуватися вимог статей 28-36 Закону щодо недопущення виникнення конфлікту інтересів під час виконання службових обов’язків, порядку його запобігання та врегулювання; посилити контроль  щодо дотримання особовим складом вимог статей  28-36 Закону щодо недопущення виникнення конфлікту інтересів під час виконання службових обов’язків, порядку його запобігання та врегулювання; забезпечити виконання вимог доповідної записки Управління запобігання корупції Національної поліції України від 26.10.2020 № 33083 «Про запобігання конфлікту інтересів у зв’язку із наявністю корпоративних прав»; з метою підвищення рівня знань у сфері дотримання антикорупційного законодавства, недопущення порушень його вимог, організувати якісне вивчення підлеглими працівниками, Методичних рекомендацій НАЗК від 19.11.2020 2020 року - «Щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів,  дотримання обмежень щодо запобігання корупції»; вживати заходи щодо виконання обмежень спільної роботи близьких осіб, відповідно до ст. 27 Закону; посилити контроль  щодо дотримання особовим складом вимог статей   27-28 Закону щодо недопущення виникнення конфлікту інтересів під час спільної роботи близьких осіб; забезпечити виконання вимог доповідної записки Управління запобігання корупції Національної поліції України від 03.11.2020 № 34136 «Про дотримання вимог статті 28 Закону України «Про запобігання корупції, у зв’язку із роботою близьких осіб»; вживати заходи щодо неухильного виконання вимог наказу Національної поліції України від 22.05.2018 № 505 «Про ведення обліку повідомлень працівників Національної поліції України про наявність конфлікту інтересів та заходів щодо його врегулювання»; вживати заходи щодо виконання вимог наказу Національної поліції України від 25.02.2019 № 176 «Про ведення обліку працівників Національної поліції України, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень»; вжити дієвих заходів щодо неухильного виконання вимог наказу Національної поліції України від 05.06.2018 № 566 «Про порядок направлення повідомлень про факти неподання та несвоєчасного подання декларацій»; при проведенні спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком тримати на постійному контролі неухильне виконання вимог Закону та Постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 171; з метою протидії витоку службової інформації та вдосконалення безпеки інформаційних ресурсів, мінімізації корупційних ризиків при організації доступу до системи ІПНП постійно проводити звірки та посилити контроль за виконанням та актуальністю даних про користувачів системи ІПНП; періодично проводити аналіз доступу користувачів до системи ІПНП у рамках опрацювання запитів, що надходять до підрозділів щодо виявлення фактів витоку службової інформації з системи ІПНП, її неправомірного використання або безпідставного коригування; організувати додаткове вивчення Методичних рекомендацій щодо порядку надання права доступу користувачам до системи ІПНП від 20.01.2020 № 1026/01/27-2020 (лист Національної поліції України від 22.06.2020 № 7583/09/27-2020) та Методичних рекомендацій щодо порядку отримання унікального ідентифікатора доступу (логіну) та подачі заявки на реєстрацію користувача (наказ Національної поліції України від 28.09.2020 № 769); забезпечити неухильне виконання вимог наказів МВС від 06.04.2016 №260 «Порядок та умови виплати грошового забезпечення поліцейським Національної поліції та курсантам вищих навчальних закладів МВС із специфічними умовами навчання» та від 17.07.2020 № 539 «Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 06 квітня 2016 року №260»; забезпечити контроль за дотриманням законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, недопущення наявності ризиків, сприятливих для вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією, уникнення можливих дискреційних повноважень при встановленні премій поліцейським; забезпечити вжиття подальших заходів, спрямованих на запобігання і виявлення корупції в підпорядкованих органах та підрозділах поліції; забезпечити виконання працівниками поліції обов’язків, вимог, обмежень та заборон, визначених Законом, статтею 18 Закону України «Про Національну поліцію», Правилами етичної поведінки поліцейських, затвердженими наказом МВС від 09.11.2016 № 1179, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.12 2016  за № 1576/29706; забезпечити виконання працівниками поліції, обмежень та заборон, визначених статтею 54 Закону «Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування»; довести до відома керівників всіх рівнів про те, що відповідно до статті 3 Дисциплінарного статуту Національної поліції України, керівник несе відповідальність за дотримання підлеглими службової дисципліни і законності в підпорядкованих органах (підрозділах, установах). За результатами службових розслідувань за фактами скоєння кримінальних корупційних правопорушень, стосовно винних поліцейських вирішувати питання про накладення дисциплінарного стягнення – звільнення зі служби в поліції, на їх безпосередніх керівників – звільнення з посади, а до прямих керівників уживати найсуворіших заходів дисциплінарного впливу.

Управління запобігання корупції
Національної поліції України