Управління дотримання прав людини


Управління дотримання прав людини
Національної поліції України

 

 

e-mail: [email protected]

Телефон з питань листування: (044) 254-75-88

  

Управління дотримання прав людини Національної поліції України (далі – УДПЛ) розпочало свою діяльність у 2016 році.
   
Відповідно до наказу Національної поліції України від 16.03.2020 № 215 «Про затвердження Положення про Управління дотримання прав людини Національної поліції України», із внесеними змінами і доповненнями затвердженні наказом Національної поліції України від 18.11.2020 № 890 УДПЛ здійснює реалізацію державної політики у сферах дотримання прав людини під час надання поліцейських послуг та є уповноваженим підрозділом з питань дотримання гендерної рівності.
 

Структура Управління дотримання прав людини
     Національної поліції України


 


 

Контакти керівництва Управління дотримання прав людини Національної поліції України
Начальник Управління
Горяченко Руслан Іванович
(044) 254-71- 97 
[email protected]
Заступник начальника Управління – начальник відділу
уповноважених з контролю за дотриманням прав людини
Захаренко Володимир Васильович
(044)-256-16-15 
[email protected]

Начальник відділу організаційного забезпечення
діяльності місць тимчасового тримання осіб

Герасимчук Сергій Васильович  

(044)254-70-91 
[email protected] 

Начальник відділу моніторингу питань гендерної рівності
та координації протидії домашньому насильству

Залялова Ірина Миколаївна 

(044)254-71-08  
[email protected]
Начальник відділу аналітики та організації захисту
персональних даних
Лабунь Андрій Володимирович

044-256-15-00

[email protected] police.gov.ua

Начальник відділу моніторингу автоматизованого обліку дій із затриманими особами

Дмитращук Олена Станіславівна

(044)254-78-26

[email protected] police.gov.ua  

Контакти працівників УДПЛ

 • Контакти працівників УДПЛ

  Контакти працівників відділу уповноважених з контролю за дотриманням
       прав людини в поліцейській діяльності (з дислокацією в областях)
     Управління дотримання прав людини Національної поліції України

   

  Вінницька область

  (0432) 59-43-44

  Волинська область

  (0332) 74-24-99, 74-20-88

  Дніпропетровська область

   

  Донецька область

   

  Житомирська область

   

  Закарпатська область

  (0312) 69-56-48

  Запорізька область

  (0612) 39-20-82

  Івано-Франківська область

  (0342) 79-02-67

  Кіровоградська область

  (066) 776-93-33

  Миколаївська область

  (0512) 50-15-08

  Одеська область

   (0512) 50-15-08

  Полтавська область

  (0532) 51-76-59

  Рівненська область

  (0362) 67-92-01

  Сумська область


  (0542) 66-70-28

  Тернопільська область

  (096) 694-88-29

  Херсонська область

  (0552) 45-91-97

  Хмельницька область

  (0382) 69-23-51

  Черкаська область

  (0472) 39-32-00

  Чернігівська область

  (0462) 61-91-64

  Чернівецька область

  (0327) 59-15-09

  м. Київ

  (044) 254-79-48

  Київська область

  (044) 271-64-86

  Харківська область

   

   

Управління дотримання прав людини

 • ПОЛОЖЕННЯ про Управління дотримання прав людини Національної поліції України

  ЗАТВЕРДЖЕНО
  Наказ Національної поліції України
  16 березня 2020 року № 215

   

  Із внесеними змінами та доповненнями
  ЗАТВЕРДЖЕНО
  Наказом Національної поліції України
  18 листопада 2020 року № 890

   

  ПОЛОЖЕННЯ

  про Управління дотримання прав людини Національної поліції України

   

  I. Загальні положення

  1. Це положення регулює питання діяльності Управління дотримання прав людини Національної поліції України (далі – УДПЛ).

  2. УДПЛ є структурним підрозділом апарату центрального органу управління поліції, який здійснює реалізацію державної політики у сферах дотримання прав людини під час надання поліцейських послуг та є уповноваженим підрозділом з питань дотримання гендерної рівності.

  3. УДПЛ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, у тому числі Міністерства внутрішніх справ України, організаційно-розпорядчими актами Національної поліції України, а також цим Положенням. 

  4. Діяльність УДПЛ ґрунтується на принципах верховенства прав, дотримання прав і свобод людини, законності, відкритості та прозорості, політичної нейтральності, взаємодії з населенням на засадах партнерства, а також безперервності.

  5. Діяльність УДПЛ координує та контролює Голова Національної поліції України.

  6. Структура та штат УДПЛ затверджуються у встановленому порядку.

  7. Керівник УДПЛ призначається на посаду та звільняється з посади в установленому законодавством України порядку.

  8. Діловодство та забезпечення дотримання режиму секретності в УДПЛ здійснюються в порядку, визначеному законодавством України, нормативно-правовими актами Міністерства внутрішніх справ України та наказами Національної поліції України.

  9. УДПЛ під час виконання покладених на нього завдань у межах компетенції взаємодіє в установленому законодавством порядку з іншими структурними підрозділами центрального органу управління поліції, територіальними (у тому числі міжрегіональними) органами поліції, закладами та установами, що належать до сфери управління Національної поліції України (далі – органи (підрозділи) поліції), Міністерством внутрішніх справ України, іншими правоохоронними органами і органами державної влади, а також правоохоронними органами іноземних держав, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності.

  10. Посади в УДПЛ комплектуються особами середнього складу поліції, державними службовцями та цивільним персоналом в порядку, визначеному законодавством України.

  11. УДПЛ є відповідальним підрозділом, який здійснює свої повноваження безпосередньо і через поліцейських уповноважених з контролю за дотриманням прав людини в поліцейській діяльності (з дислокацією в областях).

  12. Уповноважені з контролю за дотриманням прав людини в поліцейській діяльності (з дислокацією в областях) безпосередньо розміщуються у приміщеннях головних управлінь Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, областях та м. Києві
  (далі – ГУНП).

  13. УДПЛ має печатку, штам, і бланк зі своїм повним найменуванням, необхідні для його діяльності. 

  14. Матеріально-технічне, фінансове та інше забезпечення УДПЛ здійснюється у визначеному законодавством порядку.

  II. Завдання УДПЛ

  1. Забезпечення реалізації в органах (підрозділах) поліції принципу дотримання прав людини під час застосування поліцейських заходів.

  2. Здійснення організаційного забезпечення діяльності та контролю за роботою ізоляторів тимчасового тримання (далі - ІТТ).

  3. Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, недопущення та усунення проявів дискримінації в діяльності органів (підрозділів) поліції.

  4. Здійснення координації та організаційно-методичного забезпечення в органах (підрозділах) поліції протидії та запобіганню домашньому насильству та насильству за ознакою статі.

  5. Здійснення координації діяльності у сфері захисту персональних даних, у тому числі за допомогою організаційних заходів, а також визначення переліку та складу таких заходів, спрямованих на безпеку обробки цих даних, з урахуванням вимог законодавства у сфері захисту персональних даних, інформаційної безпеки.

  6. Здійснення дистанційного зовнішнього контролю за організацією роботи із затриманими особами, забезпечення їх прав, дотримання процесуальних гарантій при внесенні інформації до інформаційної підсистеми автоматизованого обліку дій із затриманими особами інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України.

  ІІІ. Функції УДПЛ

  1. Вивчення та аналіз проблемних питань у діяльності органів (підрозділів) поліції стосовно дотримання прав людини під час застосування поліцейських заходів, забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі, діяльності, пов’язаної із захистом персональних даних при їх обробці та системи автоматизованого обліку дій із затриманими особами, перебування осіб в ІТТ. Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів для керівництва Національної поліції України із зазначених питань.

  2. У межах компетенції, розроблення та участь у розробленні відповідальними підрозділами проєктів нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України з питань діяльності Національної поліції України та організаційно-розпорядчих актів Національної поліції України, опрацювання проєктів нормативно-правих актів, які надходять до Національної поліції України на погодження від органів державної влади.

  3. Розроблення та внесення разом з іншими структурними підрозділами центрального органу управління поліції пропозицій щодо вдосконалення, скасування або введення нових форм звітності з питань дотримання прав людини під час застосування поліцейських заходів.

  4. Забезпечення та координація взаємодії органів (підрозділів) поліції в органах державної влади, міжнародними організаціями та національними неурядовими організаціями з питань дотримання прав людини, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі, діяльності, пов’язаної із захистом персональних даних при їх обробці та системи автоматизованого обліку дій із затриманими особами.

  5. За дорученням керівництва Національної поліції України забезпечення представництва інтересів поліції в органах державної влади, міжнародних організаціях та національних неурядових організаціях з питань дотримання прав людини, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі, діяльності, пов’язаної із захистом персональних даних при їх обробці та системи автоматизованого обліку дій із затриманими особами.

  6. Надання практичної та методичної допомоги в організації роботи ІТТ, здійснення координації роботи підрозділів в організації діяльності місць тимчасового тримання осіб в ГУНП.

  7. За дорученням керівництва Національної поліції України в установленому законодавством порядку забезпечення проведення поліцейськими, державними службовцями та іншими працівниками УДПЛ (далі – працівниками УДПЛ):

  1) перевірок дотримання прав людини в діяльності органів (підрозділів) поліції, надання керівництву поліції пропозицій щодо заходів реагування у разі виявлення порушень законодавства;

  2) перевірок ІТТ, надання керівництву поліції пропозицій щодо заходів реагування у разі виявлення порушень законодавства;

  3) службових розслідувань у складі створених комісій за відомостями щодо порушення працівниками поліції прав людини під час застосування поліцейських заходів;

  4) перевірок у разі виявлення проявів дискримінації за ознакою статі в діяльності органів (підрозділів) поліції, надання керівництву поліції пропозицій щодо заходів реагування у разі виявлення порушень законодавства;

  5) інформування та консультування володільця або розпорядника персональних даних з питань додержання законодавства про захист персональних даних;

  6) контроль та реагування на порушення встановленого порядку використання інформаційної підсистеми автоматизованого обліку дій із затриманими особами інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України»;

  7) прийняття участі у комплексному моніторингу організації роботи структурних підрозділів центрального органу управління поліції, територіальних (у тому числі міжрегіональних) органів поліції, їх територіальних (відокремлених) підрозділів, з питань додержання законодавства про захист персональних даних при їх обробці.

  8. Забезпечення підготовки та проведення разом із зацікавленими органами (підрозділами) поліції нарад, конференцій, семінарів, навчально-освітніх заходів з питань дотримання прав людини, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі, діяльності, пов’язаної із захистом персональних даних при їх обробці та системи автоматизованого обліку дій із затриманими особами.

  9. Невідкладне інформування керівництва Національної поліції України про виявленні випадки резонансних подій, порушень прав людини в діяльності органів (підрозділів) поліції, що належать до компетенції УДПЛ.

  10. Співпраця з фахівцями навчальних закладів, установ, які займаються вивченням громадської думки та проводять соціологічні дослідження, іншими науковцями з питань розроблення та вжиття заходів для забезпечення дотримання працівниками поліції прав людини під час застосування поліцейських заходів.

  11. Погодження завдань на проектування (реконструкцію) ІТТ.

  12. Узагальнення пропозицій територіальних органів поліції щодо забезпечення харчування утриманих осіб в ІТТ. У разі необхідності, за дорученням керівництва Національної поліції України, внесення пропозицій щодо розподілу (перерозподілу) видатків на харчування осіб в ІТТ.

  13. Здійснення розгляду звернень громадян, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад, запитів на інформацію та адвокатських запитів з питань, пов’язаних з діяльністю УДПЛ. Ведення прийому громадян, у тому числі виїзних прийомів у регіонах.

  14. Організація і здійснення роз’яснювальної роботи серед населення, зокрема з питань дотримання прав людини, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі, діяльності, пов’язаної із захистом персональних даних при їх обробці та системи автоматизованого обліку дій із затриманими особами.

  IV. Права УДПЛ

  1. При здійсненні перевірок діяльності органів (підрозділів) поліції перевіряти службову документацію в частині дотримання прав людини, рівності жінок та чоловіків, протидії домашньому насильству, у сфері захисту персональних даних при їх обробці, використання інформаційної підсистеми автоматизованого обліку дій із затриманими особами інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України» та організації служби у місцях тимчасового тримання осіб в ГУНП, за необхідності, в установленому порядку, отримувати завірені копії документів, здійснювати фото, аудіо- та відеофіксацію, відбирати пояснення.

  2. Надавати пропозиції Голові Національної поліції України щодо призупинення діяльності ІТТ у разі виявлення суттєвих порушень прав утримуваних у них осіб та незадовільного технічного стану зазначених установ.

  3. Вимагати та отримувати в органах (підрозділах) поліції відомості, необхідні для проведення повної, всебічної та об’єктивної перевірки інформації про порушення прав людини працівниками поліції, прояви дискримінації за ознакою статі.

  4. За наявності припису (додатки 1, 2) під час виконання службових обов’язків безперешкодно, у будь-який час доби, відвідувати органи (підрозділи) та здійснювати їх перевірки на предмет дотримання прав людини в поліцейській діяльності.

  5. Надавати керівництву органів (підрозділів) поліції інформаційні матеріали про результати перевірок для проведення службових розслідувань та вжиття заходів реагування, вимагати своєчасного інформування про результати усунення виявлених недоліків.

  6. В установленому порядку накопичувати аналітичні, службові, статистичні та інші матеріали за напрямами діяльності УДПЛ.

  7. Перевіряти стан виконання наказів, доручень, інших розпорядчих документів, виданих керівництвом поліції, з питань забезпечення дотримання прав людини.

  8. Упроваджувати в діяльність органів (підрозділів) поліції, передовий досвід роботи, у тому числі набутий правоохоронними органами інших країн світу.

  9. Здійснювати службові відрядження з питань, віднесених до компетенції УДПЛ, у тому числі за кордон.

  10. Користуватися у встановленому порядку, з дотриманням законодавства у сферах захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах, захисту персональних даних, з метою виконання завдань, визначених Законом України «Про Національну поліцію», Положенням про Національну поліцію, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 877, та цим Положенням, базами (банками) даних, що входять до єдиної інформаційної системи МВС, та інших органів державної влади.

  V. Організація діяльності УДПЛ

  1. УДПЛ очолює керівник (начальник або директор), який організовує роботу УДПЛ, забезпечує ефективне виконання покладених на нього завдань і функцій, контролює виконання підлеглими функціональних обов’язків та посадових інструкцій, стан службової дисципліни, виконання вимог цього Положення.

  2. Керівник УДПЛ:

  1) організовує роботу УДПЛ, забезпечує якісне та ефективне виконання покладених на нього завдань і функцій;

  2) розподіляє обов’язки між своїми заступниками, поліцейськими та іншими працівниками УДПЛ;

  3) розглядає кореспонденцію, здійснює постійний контроль за дотриманням порядку роботи з документами;

  4) в установленому порядку організовує обмін інформацією з іншими правоохоронними органами;

  5) надає консультативну допомогу органам (підрозділам) поліції з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

  6) за дорученням керівництва Національної поліції України чи особи, яка виконує його обов’язки, організовує і проводить перевірки діяльності органів (підрозділів) поліції;

  7) заслуховує звіти працівників УДПЛ про результати роботи, перевірки діяльності органів (підрозділів) поліції під час службових відряджень;

  8) подає керівництву Національної поліції України на розгляд пропозиції щодо вдосконалення діяльності УДПЛ, ужиття заходів для впровадження новітніх форм і методів роботи;

  9) бере участь у підготовці проєктів нормативно-правових актів, які стосуються діяльності УДПЛ;

  10) у встановленому порядку бере участь у роботі дорадчих і колегіальних органів, а також у нарадах, що проводяться в Національній поліції України та Міністерстві внутрішніх справ України з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

  11) організовує професійне навчання працівників УДПЛ;

  12) ініціює проведення службових розслідувань за фактами порушення службової дисципліни та надзвичайних подій, учинених працівниками УДПЛ;

  13) у встановленому порядку проводить особистий прийом громадян, організовує розгляд їх звернень з питань, що належать до компетенції УДПЛ, у тому числі щодо порушення прав осіб під час затримання, поміщення та тримання в ізоляторах тимчасового тримання;

  14) забезпечує доступ до публічної інформації відповідно до законодавства;

  15) здійснює у встановленому законодавством порядку підготовку матеріалів щодо проведення щорічного оцінювання службової діяльності державних службовців та атестації поліцейських УДПЛ;

  16) вносить пропозиції Голові Національній поліції України щодо:

  удосконалення структури та оптимізації штатної чисельності УДПЛ;
  призначення, переміщення та звільнення працівників УДПЛ;
  установлення працівникам посадових окладів, надбавок, доплат та інших необхідних виплат, передбачених законодавством;
  заохочення та преміювання працівників УДПЛ або притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;
  присвоєння спеціальних звань поліції та рангів державних службовців УДПЛ;

  17) видає, у межах компетенції та в установленому законодавством України порядку, накази, доручення, інші документи організаційно-розпорядчого характеру, а також здійснює контроль за їх виконанням;

  18) у межах наданих повноважень підписує листи, звернення, візує організаційно-розпорядчі акти Національної поліції України;

  19) організовує та контролює в УДПЛ роботу зі зверненнями громадян, запитами і зверненнями народних депутатів України, депутатів місцевих рад, запитами на інформацію та адвокатськими запитами;

  20) організовує роботу з питань соціального захисту працівників УДПЛ;

  21) затверджує графіки відпусток і чергувань у вихідні, святкові та неробочі дні працівників УДПЛ;

  22) забезпечує охорону державної таємниці та іншої інформації з обмеженим доступом та здійснює контроль за їх збереженням;

  23) за дорученням керівництва Національної поліції України здійснює інші повноваження відповідно до компетенції УДПЛ та передбачені законодавством України;

  24) забезпечує збереження, цільове використання матеріальних та нематеріальних активів, що передані в користування або відповідальне зберігання працівникам УДПЛ;

  25) сприяє забезпеченню реалізації єдиної державної політики, спрямованої на досягнення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у межах своїх повноважень;

  26) дотримується в межах компетенції принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у своїй діяльності;

  27) забезпечує у межах компетенції виконання нормативно-правових актів з питань дотримання рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії дискримінації за ознакою статі та сексуальним домаганням;

  3. У разі відсутності керівника УДПЛ його обов’язки виконує один із заступників відповідно до розподілу обов’язків.

  4. Нагляд за дотриманням законності працівниками КДПЛ здійснюється на підставах та в порядку, передбачених законодавством України.

   

  Начальник Управління

  дотримання прав людини

  Національної поліції України

  полковник поліції                                                          Руслан ГОРЯЧЕНКО

   

 • Основні завдання УДПЛ

  1. Забезпечення реалізації в органах (підрозділах) поліції принципу дотримання прав людини під час застосування поліцейських заходів.

  2. Здійснення організаційного забезпечення діяльності та контролю за роботою ізоляторів тимчасового тримання (далі - ІТТ).

  3. Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, недопущення та усунення проявів дискримінації в діяльності органів (підрозділів) поліції.

  4. Здійснення координації та організаційно-методичного забезпечення в органах (підрозділах) поліції протидії та запобіганню домашньому насильству та насильству за ознакою статі.

  5. Здійснення координації діяльності у сфері захисту персональних даних, у тому числі за допомогою організаційних заходів, а також визначення переліку та складу таких заходів, спрямованих на безпеку обробки цих даних, з урахуванням вимог законодавства у сфері захисту персональних даних, інформаційної безпеки.

  6. Здійснення дистанційного зовнішнього контролю за організацією роботи із затриманими особами, забезпечення їх прав, дотримання процесуальних гарантій при внесенні інформації до інформаційної підсистеми автоматизованого обліку дій із затриманими особами інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України.

 • Функції УДПЛ

  1. Вивчення та аналіз проблемних питань у діяльності органів (підрозділів) поліції стосовно дотримання прав людини під час застосування поліцейських заходів, забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі, діяльності, пов’язаної із захистом персональних даних при їх обробці та системи автоматизованого обліку дій із затриманими особами, перебування осіб в ІТТ. Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів для керівництва Національної поліції України із зазначених питань.

  2. У межах компетенції, розроблення та участь у розробленні відповідальними підрозділами проєктів нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України з питань діяльності Національної поліції України та організаційно-розпорядчих актів Національної поліції України, опрацювання проєктів нормативно-правих актів, які надходять до Національної поліції України на погодження від органів державної влади.

  3. Розроблення та внесення разом з іншими структурними підрозділами центрального органу управління поліції пропозицій щодо вдосконалення, скасування або введення нових форм звітності з питань дотримання прав людини під час застосування поліцейських заходів.

  4. Забезпечення та координація взаємодії органів (підрозділів) поліції в органах державної влади, міжнародними організаціями та національними неурядовими організаціями з питань дотримання прав людини, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі, діяльності, пов’язаної із захистом персональних даних при їх обробці та системи автоматизованого обліку дій із затриманими особами.

  5. За дорученням керівництва Національної поліції України забезпечення представництва інтересів поліції в органах державної влади, міжнародних організаціях та національних неурядових організаціях з питань дотримання прав людини, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі, діяльності, пов’язаної із захистом персональних даних при їх обробці та системи автоматизованого обліку дій із затриманими особами.

  6. Надання практичної та методичної допомоги в організації роботи ІТТ, здійснення координації роботи підрозділів в організації діяльності місць тимчасового тримання осіб в ГУНП.

  7. За дорученням керівництва Національної поліції України в установленому законодавством порядку забезпечення проведення поліцейськими, державними службовцями та іншими працівниками УДПЛ:

  1) перевірок дотримання прав людини в діяльності органів (підрозділів) поліції, надання керівництву поліції пропозицій щодо заходів реагування у разі виявлення порушень законодавства;

  2) перевірок ІТТ, надання керівництву поліції пропозицій щодо заходів реагування у разі виявлення порушень законодавства;

  3) службових розслідувань у складі створених комісій за відомостями щодо порушення працівниками поліції прав людини під час застосування поліцейських заходів;

  4) перевірок у разі виявлення проявів дискримінації за ознакою статі в діяльності органів (підрозділів) поліції, надання керівництву поліції пропозицій щодо заходів реагування у разі виявлення порушень законодавства;

  5) інформування та консультування володільця або розпорядника персональних даних з питань додержання законодавства про захист персональних даних;

  6) контроль та реагування на порушення встановленого порядку використання інформаційної підсистеми автоматизованого обліку дій із затриманими особами інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України»;

  7) прийняття участі у комплексному моніторингу організації роботи структурних підрозділів центрального органу управління поліції, територіальних (у тому числі міжрегіональних) органів поліції, їх територіальних (відокремлених) підрозділів, з питань додержання законодавства про захист персональних даних при їх обробці.

  8. Забезпечення підготовки та проведення разом із зацікавленими органами (підрозділами) поліції нарад, конференцій, семінарів, навчально-освітніх заходів з питань дотримання прав людини, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі, діяльності, пов’язаної із захистом персональних даних при їх обробці та системи автоматизованого обліку дій із затриманими особами.

  9. Невідкладне інформування керівництва Національної поліції України про виявленні випадки резонансних подій, порушень прав людини в діяльності органів (підрозділів) поліції, що належать до компетенції УДПЛ.

  10. Співпраця з фахівцями навчальних закладів, установ, які займаються вивченням громадської думки та проводять соціологічні дослідження, іншими науковцями з питань розроблення та вжиття заходів для забезпечення дотримання працівниками поліції прав людини під час застосування поліцейських заходів.

 • Законодавство України в сфері дотримання прав людини в поліцейській діяльності
  1. Конституція України
  2. Кримінальний процесуальний кодекс України
  3. Кримінальний кодекс України
  4. Кодекс про адміністративні правопорушення України
  5. Закон України «Про Національну поліцію»
  6. Закон України «Про державну службу»
  7. Закон України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини»
  8. Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»
  9. Закон України «Про запобігання корупції»
  10. Закон України «Про звернення громадян»
  11. Закон України «Про доступ до публічної інформації»
  12. Закон України «Про захист персональних даних»
  13. Закон України «Про безоплатну правову допомогу»
  14. Закон України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини»
  15. Закон України «Про попереднє ув'язнення»
  16. Указ Президента України від 07 лютого 2008 року № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування»
  17. Постанова КМУ №1363 від 28.12.2011 «Про затвердження Порядку інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання, адміністративного арешту або застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою»
  18. Розпорядження КМУ від 23 листопада 2015 р. № 1393-р «Про затвердження плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року»
  19. Наказ МВС «Про затвердження Інструкції з організації діяльності чергової служби органів (підрозділів) Національної поліції України» від 23.05.2017 № 440
  20. Наказ МВС «Про організацію діяльності органів досудового розслідування Національної поліції України» від 06.07.2017 № 570
  21. Наказ МВС «Про затвердження Інструкції з організації контролю за виконанням документів у Національній поліції України» 13.06.2016 № 503

   

 • Міжнародно-правові акти у сфері дотримання прав людини в поліцейській діяльності